Obchodní vztahy s německými sousedy by se mohly na první pohled jevit jako výhra v loterii. Německý trh je velký a silný, takže lze velmi lehko podlehnout iluzi, že takoví budou i tamní obchodní partneři. A ač se to může zprvu jevit jako nepravděpodobné, může k tomu kdykoliv dojít - s německým zákazníkem začnou být problémy nebo neplatí. Co může český středně velký podnik udělat? Rád se s vámi podělím o chyby, se kterými jsem se za dvacet let poradenství v obdobných případech setkal.

ANALÝZA PROBLÉMU

Pokud už k problému došlo, proveďte analýzu. Proč nebylo sjednáno pojištění exportních úvěrových rizik? Proč nebyla sjednána nějaká smysluplná výhrada vlastnictví, která může být mnohem širší než v Česku? Proč nebylo sjednáno nákladné, při zpětném pohledu ale smysluplné zajištění? Proč nebyla při převzetí plně zdokumentována bezchybnost zboží? Proč jsem se spoléhal na to, že vše půjde dobře, jako tomu bylo dosud? Proč jsem si dříve nezjistil, jaká je finanční situace zákazníka, ať už prostřednictvím bezplatné internetové rešerše, nebo na základě náhledu do jeho poslední účetní závěrky na www.bundesanzeiger.de, www.unternehmensregister.de či jsem si nevyžádal úvěrové reference?

MOŽNÉ MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ

Tato analýza vám sice nepomůže okamžitě, ale do budoucna jsou to cenné úvahy. Nyní je namístě otázka, zda podat žalobu. I zde je třeba se nejprve zeptat: Není přece jen ještě možné mimosoudní řešení? Jsou k dispozici pádné důkazy, existují svědci, fotografie, protokoly týkající se stavu při předání, mám dodací listy, je smlouva platně sjednána, a hlavně - je sjednána se správným subjektem? V rámci úvah o žalobě vždy zhodnoťte poměr mezi náklady a přínosy: Jaké jsou náklady na soudní řízení v Německu? Soudní poplatky jsou sice v Německu obvykle nižší než v Česku (při hodnotě sporu ve výši 50 000 eur požaduje český soud 5 %, tj. 2500 eur, zatímco ten německý méně než 1500 eur, v druhé instanci je rozdíl ještě větší), dalším podstatným nákladem je však právní zastoupení a tyto náklady už v Německu nižší rozhodně nejsou. Při "běžném" řízení se pohybují při uvedené hodnotě sporu kolem 3900 eur, často i výše, pokud je sjednáno odměňování hodinovou sazbou. K tomu je potřeba přičíst náklady na překlady, tlumočníky a znalce, kde obvykle hradí zálohu žalobce. Ty vám sice nakonec uhradí protistrana, ale co když váš protivník mezitím upadne do insolvence? Pokud byste si tyto otázky položili až v průběhu procesu, můžete lehce dospět ke zjištění, že soudní řízení bylo chybou. V tom okamžiku je však už na cestu zpět pozdě, většina negativních důsledků je již na světě.

Předpokládejme, že se rozhodnete žalobu podat. Pokud není sjednána soudní příslušnost českých soudů a pokud nebyla místem plnění Česká republika, musíte obvykle (zde pomohou nařízení EU) žalovat zákazníka u něj v Německu. Soudy v Německu (od hodnoty sporu ve výši 5000 eur jsou příslušné zemské soudy, u nich často jejich obchodní senáty, takzvané Handelskammern) rozhodují většinou rychle (průměrně během devíti měsíců) a v dobré kvalitě.

Soudním řízením by vás měl vždy provést schopný advokát, přičemž je vzhledem ke vzdálenosti do Německa obvyklé, že jeden advokát připravuje podání a jiný vystupuje při jednání u soudu. Písemná podání jsou mnohem důležitější než při jednáních u českých soudů, jsou v nich uváděny důkazy i svědectví. Sdělte svému advokátovi veškeré klíčové informace, i kdyby pro vás měly být nepříznivé! Velmi častá je i další chyba: zaměstnanci české firmy přiznají vady dodaných věcí, na interní úrovni však záležitost nepředají dál.

Chyb v obchodních vztazích se bohužel můžete dopustit kdykoliv. Při uzavírání smlouvy, při vyřizování reklamací i v samotném soudním řízení. Téměř všem se ale dá zabránit. Je k tomu však nutná vůle, čas a peníze, aby byly vaše smlouvy dobře strukturované, aby byli proškoleni zaměstnanci, kteří odpovídají za kontakt se zákazníkem. Vaše obchodní aktivity by měli vždycky jistit dobří právníci. A samozřejmě neuškodí trocha sebekritického náhledu a ochoty poučit se z případných chyb.


Arthur Braun
řídící partner advokátní kanceláře bpv Braun Partners s.r.o.
arthur.braun@bpv-bp.com


ILUSTRAČNÍ FOTO: SHUTTERSTOCK