Lidé, kteří zůstali svému zaměstnavateli věrní mnoho let, by mohli mít právo na vyšší odstupné než dosud. Rozlišit jeho výši podle služebního věku se chystá ministerstvo práce a sociálních věcí. Zatím patří Česko mezi nejvíce rovnostářské v Evropě, v mnoha zemích EU má člověk s patnáctiletou praxí naopak výrazně vyšší odstupné než ten, kdo firmu opouští po dvou letech.

"Propouštění zaměstnanců s delší praxí je v Česku ve srovnání s evropským průměrem podstatně levnější. Naopak máme třetí nejvyšší náklady u propouštění lidí s krátkou praxí," říká advokát Jan Procházka z Ambruz & Dark Deloitte Legal.

V Česku hraje služební věk roli od roku 2012, diferenciaci prosadil ministr Jaromír Drábek (TOP 09). Člověk pracující ve firmě méně než rok má nárok na odstupné nejméně ve výši jednoho měsíčního výdělku, při práci od jednoho do dvou roků ve výši dvou výdělků a teprve nad dva roky má nárok na − dříve jednotné − odstupné ve výši tří platů.

Co má zákon změnit

Konkurence mezi odbory

Nastavení praktičtějších pravidel, pokud ve firmě působí více odborových organizací – aby menší organizace nemohla blokovat tu větší tak snadno jako dosud.

Výpočet dovolené

Jednodušší a spravedlivější výpočet dovolené, zejména pro zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.

Zdravotní prohlídky

Zjednodušení pravidel: vstupní prohlídku by třeba stačilo absolvovat až před skutečným začátkem práce, nikoliv před podpisem smlouvy jako dosud.

Převedení na jinou práci

Firma musí převést zaměstnance, který ze zdravotních důvodů nemůže vykonávat svoji práci, na práci jinou – když to nepřijme, hrozí mu výpověď. Podle odborářů to hraničí s nedobrovolnou prací. Ministerstvo zvažuje, že podmínkou bude souhlas zaměstnance.

Hromadné propouštění

Reakce na rozhodnutí Evropského soudního dvora: rozhodující podíl se nemá počítat z celkového počtu zaměstnanců firmy (celostátně), ale z konkrétní provozovny (v regionu).

Mzdové výměry

Odboráři chtějí zrušit mzdové výměry, tedy možnost firem jednostranně stanovit mzdu a měnit ji prakticky ze dne na den.

Pracovní neschopnost

Nezávisle na chystané komplexní novele by se mělo vrátit proplácení prvních tří dnů nemoci (návrh senátorů ČSSD).

Větší rozlišení odstupného podle odpracovaných let má přinést novela zákoníku práce, kterou chystá ministerstvo ve spolupráci s odbory a podnikatelskými svazy. "V zásadě to podporuji. Řešit budeme míru diferenciace, na které se musíme dohodnout se sociálními partnery," potvrzuje ministryně Michaela Marksová Tominová (ČSSD).

Odboráři jsou samozřejmě pro. "Výše zákonného odstupného by se měla pohybovat od trojnásobku do desetinásobku průměrného výdělku pracovníka v závislosti na délce jeho pracovního poměru u zaměstnavatele a na charakteru pojištění," upřesňuje Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů.

I zástupci podnikatelů připouštějí, že dlouholetí zaměstnanci by měli dostávat vyšší odstupné, zvlášť ti, kteří kvůli svému věku hůře hledají nové místo. Zároveň ale tvrdí, že mnohem lepší než zpřísňovat zákon je nechat řešení na dohodě v jednotlivých případech. A pokud by se už zákoník měnil, měly by současně klesnout náklady na ukončení kratších pracovních poměrů.

"Zákon nemůže postihnout všechny podmínky a možnosti firem. Pravidla je vhodné stanovit v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu. Samozřejmě je nutné dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci," domnívá se Stanislav Sedláček z Hospodářské komory ČR.

Už současný zákon ale stanovuje jen minimální výši odstupného a nebrání tak poskytnout vyšší kompenzaci, upozorňuje Jitka Hejduková ze Svazu průmyslu a dopravy. Jako větší problém vidí vysoké odstupné u lidí, kteří firmu opouštějí do jednoho roku, zvlášť v součtu s  dvouměsíční výpovědní dobou. "U nich je namístě uvažovat o zkrácení výpovědní doby," říká.

"Chceme projít celý zákoník práce a udělat jakýsi refresh. Připravujeme základní body novelizace, dostali jsme i návrhy odborů a podnikatelských svazů a budeme o nich jednat," říká Petr Hůrka, specialista na pracovní právo, který novelu na ministerstvu koordinuje. Novela podle něj nemá řešit konkrétní politické zadání ani přinést revoluční změny. "Chceme hlavně vylepšit a zmodernizovat zákoník tak, aby se s ním zaměstnancům i zaměstnavatelům snadněji pracovalo," tvrdí. Zatím ne­existuje ani žádný termín, od kterého by změny měly platit.

Podle informací HN mají návrhy směřovat i k jednoduššímu a spravedlivějšímu výpočtu dovolené, praktičtějším pravidlům pro konkurenci odborů nebo ke zjednodušení pravidel pro lékařské prohlídky. Novela má také zohlednit současné trendy, například práci z domova.

jarvis_55afe4dee4b06f7e96b5c316.jpeg
 
Souhlas ministryně: Michaela Marksová Tominová vyšší odstupné věrným zaměstnancům podporuje.
Foto: HN - Lukáš Bíba