Oblast charitativních sbírek reguluje právní úprava a nastavuje pravidla jejich pořádání. Takováto regulace je namístě, protože dobročinnost se v případě sbírek neuskutečňuje přímo, ale skrze prostředníka. Hrozba, že vybrané peněžní prostředky budou zneužity a nálepka "charita" bude použita jen jako zástěrka pro vlastní obohacení, je více než reálná. I v případě firemních sbírek je tedy nutné postupovat podle zákona o veřejných sbírkách (č. 117/2001 Sb.). Podle něj je možné veřejnou sbírku pořádat mnoha způsoby: shromažďováním příspěvku na bankovním účtu, pomocí sběracích listin, pomocí pokladniček, prodejem předmětů, prodejem vstupenek na různé kulturní či sportovní akce, pomocí DMS nebo také jiným způsobem, pokud takovýto způsob schválí příslušný krajský úřad (příkladem může být právě tzv. charitativní aukce). Veřejnou sbírku může pořádat pouze právnická osoba.

Pokud se společnost rozhodne uspořádat dobročinnou sbírku, je povinna tuto skutečnost písemně oznámit krajskému úřadu, příslušnému podle sídla společnosti. V oznámení je potom povinna uvést své identifikační údaje, údaje o svých statutárních orgánech a dále určit člověka, který bude ve věcech sbírky za společnost jednat. Dále je třeba v oznámení uvést především účel sbírky, místo a čas jejího konání a způsob, jakým bude prováděna, a další skutečnosti (podle toho kde, jak dlouho a jakým způsobem se bude sbírka konat). Spolu s oznámením je třeba předložit mimo jiné čestné prohlášení o tom, že společnost není v likvidaci či insolvenci, nebo potvrzení o daňových a pojistných nedoplatcích.

Zbývá vám ještě 50 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Máte již předplatné?
Přihlásit se