Pro stále větší množství českých firem přestává být digitální stavebnictví jen tématem na odborné konference. Objevují se první dokončené budovy využívající technologii BIM (building information modeling), jako je budova Corso v Karlíně, kterou postavila společnost Skanska. Například developerská firma Sekyra Group již pro projekt Smíchov City požaduje zpracování projektové dokumentace pomocí digitálních modelů. Stejně postupuje investor i Dopravní podnik Praha u nových stanic trasy metra D.

"BIM významně zjednodušuje komunikaci všech, kdo se podílí na stavbě, ať už jde o přípravu projektu, jeho realizaci nebo následnou správu budovy. Zjednodušení spočívá v přesné prostorové vizualizaci a uložení informací o stavbě na jednom místě. Díky tomu mají všichni větší kontrolu nad stavbou, snižují se náklady i chyby," vysvětlil Petr Vaněk, předseda Odborné rady pro BIM, která existuje již šest let.

Nejčastěji zatím metodu BIM využívají architekti a projektanti při přípravě digitálních modelů staveb, spíše na začátku je následné využívání dostupných informací, které BIM přináší. Podle Vaňka zhruba do deseti let přejde stavebnictví až na výjimky na BIM kompletně.

Firmy se o BIM zajímají

Nedávná anketa společnosti CEEC Research větší zájem českých firem o možnost práce s informačními modely budov potvrzuje. Aktuálně ji využívá pět procent společností, stejné množství chce letos začít BIM využívat. V příštích pěti letech hodlá novou metodu práce používat 43 procent firem, což už je podstatná část českého stavebního trhu. Ještě v roce 2015 přitom přes sedmdesát procent stavebníků BIM úplně ignorovalo.

Rostoucí počet českých uživatelů, kteří pomocí technologie BIM pracují, potvrzují i čísla společnosti Graitec, jednoho z předních světových dodavatelů softwaru. "Přibližně tři ze čtyř zájemců o naše produkty už chtějí, aby umožňoval práci pomocí BIM," uvedl Miroslav Kohout, country manager společnosti. Nejčastěji je podle něj zatím využívají projektantské kanceláře, ale zvyšuje se i počet stavebních firem. Naopak zatím velmi málo BIM používají společnosti, které se starají o budovy. Podle Kohouta je BIM jednou z cest, jak v budoucnu na modelech stavbu otestovat, ještě než se začne reálně stavět. Podobně jako si automobilky testují svoje prototypy před jejich sériovou výrobou.

HNBYZNYS NA FACEBOOKU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin najdete také na Facebooku.

"Pro nás je to hlavně aktuální a spolehlivá dokumentace stavebního projektu, pro investora pak především možnost průběžně kontrolovat stav oproti návrhu projektu a efektivní a transparentní použití finančních prostředků," vysvětluje hlavní výhody inteligentních digitálních modelů Ondřej Svatoň, šéf komunikace společnosti Skanska.

Většímu rozšíření BIM ale mohou bránit vyšší pořizovací náklady spojené s přípravou stavby, protože vyžadují investice do odpovídajícího softwaru a dále vyškolení odborníků. Investice se proto vrátí teprve později.

Podle společnosti Hochtief, která nyní v Radlicích staví podobně fungující budovu pro banku ČSOB, ale informovaní investoři využívání BIM přímo požadují. "Uvědomují si návratnost investice a přínosy, které v dlouhodobém horizontu představuje. Investor získá inteligentní budovu, kterou může spravovat do posledního detailu," řekl mluvčí Hochtiefu Michal Talián.

"Efektivita staveb je o to důležitější, že vlastní příprava a stavba zahrnuje asi deset až patnáct procent životního cyklu budovy. Zbytek jsou opravy, údržba, renovace, přestavby a především běžný každodenní provoz," vysvětlil Vladimír Bílý, ředitel poradenské firmy Gleeds pro střední Evropu.

Podobně fungujících budov je zatím v Česku velmi málo. Většímu rozšíření BIM mezi správce budov ale může bránit to, že řeší spíše potřeby projektantů a dodavatelů. "Chybí velké množství informací, které jsou pro správce budovy důležité," řekl Daniel Štys, vedoucí oddělení správy nemovitostí společnosti CBRE, která v Česku spravuje přes dvě stě komerčních budov. Podle Štyse většímu rozšíření BIM pomůže jednotný standard a podmínění využívání metody při veřejných zakázkách. Podobně jako je to ve Velké Británii, která je hlavním centrem digitálního stavebnictví v Evropě.

Elektronický stát ve stavebnictví

V Česku může být brzdou pro rozšíření BIM ve stavebnictví i délka stavebního řízení, které trvá přes deset let. Podle Jana Fibigera, který stojí v čele Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, musí být součástí Stavebnictví 4.0 také další fáze, jíž je přístup úředníků ke stavebním povolením. Ideálem je, aby byl digitálně zpracovaný projekt elektronicky zaslán úřadům, které budou mít potřebný software a udělí stavební povolení fakticky on-line. "Něco takového už existuje v Singapuru, na zkoušku se to připravuje v Rakousku," řekl Fibiger.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je zatím v případě BIM na začátku, ale věnuje mu pozornost a snaží se ho rozvíjet. Zatím mají úředníci do poloviny roku 2017 zpracovat koncepci zavedení BIM ve státní správě.