Podle pamětníků tam měla před lety své dílny nedaleká střední průmyslová škola. Dnes je v jednom ze tří pavilonů v ulici Na Třebešíně v Praze 10 nevelký areál, kde mají své provozovny tři firmy: Premio Invest, Lasesmed a Ecomyčka.

Nenápadný objekt reprezentuje poměrně rozsáhlé podnikatelské aktivity.

Zmíněné firmy za posledních deset let získaly od firem a organizací ovládaných hlavním městem zakázky v řádu stovek milionů korun.

Nejvíce peněz − téměř miliardu korun − činí celkový objem kontraktů, které firma Premio Invest vyfakturovala za úklidové práce v pražském dopravním podniku.

Jen loni to bylo téměř 180 milionů. Vyplývá to z analýzy, kterou HN provedly ve spolupráci s iniciativou Rekonstrukce státu. K obdobným poznatkům dospěli i pražští piráti. Na smlouvy a vztahy zmíněných firem je nyní vidět díky Registru smluv.

I Lasesmed je velmi úspěšný v dopravním podniku, kde se stará o čističky odpadních vod, ovšem jeho hlavním klientem je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, která firmě od roku 2010 za služby zaplatila 111 milionů korun.

Za třemi uvedenými firmami stojí lidé z ČSSD. Navíc všichni z hloubětínské organizace.

Firmu Lasesmed nyní vlastní Zdeněk Zadina, místopředseda ČSSD v Praze 14. Premio Invest zase Petr Ženíšek, člen obvodního výkonného výboru v Praze 14.

Další ze straníků z čtrnáctého pražského obvodu je spjat s firmou Ecomyčka (se Zadinovým Lasesmedem je majetkově propojená). Jde o Ondřeje Dolínka, předsedu kontrolní komise ČSSD v Praze 14. Dolínek byl do roku 2013 třetinovým spolumajitelem Ecomyčky.

Je třeba dodat, že Dolínkův bratr Petr je náměstkem pražské primátorky zodpovědným za oblast dopravy a též místopředsedou ČSSD. A zároveň například předsedou dozorčí rady pražského dopravního podniku, odkud plyne největší objem zakázek k "sociálnědemokratickým" firmám.

V předpokoji u Pocheho

Jako klíčová osoba z úklidových firem na pražském Třebešíně se jeví Zdeněk Zadina. Veřejně příliš známý není, ale v prostředí ČSSD poměrně dobře. "Já si na něj vzpomínám už z období po volbách v roce 2006. Narazil jsem na něj na pražském magistrátu v předpokoji u Miroslava Pocheho, společně s Dolínkem a s Ropkovou," vybavuje si jeden z vlivných pražských sociálních demokratů.

Svými vzpomínkami Zadinu propojuje nejen s už zmíněným nynějším náměstkem primátorky Petrem Dolínkem, ale i se současnou radní pro oblast školství za ČSSD Irenou Ropkovou a taktéž s nynějším europoslancem Miroslavem Pochem.

Posledně jmenovaný, který v éře primátora Pavla Béma na pražském magistrátu řídil výbor pro infrastrukturu, je nyní pokládán za nejvlivnějšího pražského sociálního demokrata.

Mimo jiné to ukazuje, že podnikatel Zadina a jeho kolegové z Prahy 14 měli kolem sebe dost lidí, kteří se za lukrativní zakázky mohli "přimluvit". Doložit lze i vazby Zadiny na Petra Hulinského, dalšího z klíčových mužů pražské ČSSD.

V Zadinou vlastněném Domě zdraví v sousedství žižkovské vozovny totiž sídlila firma Spastic Handicap, přes niž Hulinský v minulosti za podezřelých okolností posílal peníze na postižené sportovce (kauza v roce 2011 vedla nakonec k tomu, že Hulinský musel rezignovat na post šéfa pražské ČSSD).

Vyhýbat se zakázkám od státu

Pražští piráti s poukazem na zjištěné skutečnosti mluví přímo o klientelistické síti.

"Případ firem Premio Invest a Lasesmed je do očí bijící, protože obě mají zakázky za stovky milionů od subjektů, které spadají do sféry vlivu ČSSD, jako je třeba pražský dopravní podnik, Technická správa komunikací nebo Pražské služby. A potom další menší zakázky od škol nebo domovů důchodců, které má také v gesci ČSSD. Většina smluv je na úklid, údržbu a podobné služby, u kterých je velmi těžké kontrolovat, zda byly opravdu plněny v dohodnutém rozsahu," poukazuje pražský zastupitel za piráty Adam Zábranský.

"Rozhodně mi nevadí, že členové politických stran podnikají. Ale měli by se vyhýbat zakázkám od státu a měst, příspěvkových organizací a státních firem, protože tam hrozí veliké riziko střetu zájmů, zvlášť pokud tyto organizace řídí domovské strany takových podnikatelů," dodává zastupitel Zábranský.

Vysoutěžené kontrakty

Podnikatel a sociálnědemokratický politik v jedné osobě Zdeněk Zadina, kterého HN telefonicky kontaktovaly, odmítá, že by on či jeho dlouholetý kolega Petr Ženíšek zakázky získali jinak než standardní cestou. Připouští sice, že se se všemi klíčovými hráči pražské ČSSD zná, ale popírá, že by mu k lukrativnímu úklidovému byznysu umetli cestu. "Jsou to všechno řádně vysoutěžené kontrakty," tvrdí.

Přitom se také například pochlubil, že pro veřejnost zcela neznámá firma Premio Invest s velmi chabou internetovou prezentací prý patří k patnácti největším českým firmám v oblasti facility managementu. Tvrdí také, že zhruba polovina jejích zakázek přichází ze soukromého sektoru. A to se má týkat i Lasesmedu.

Zadina nevyhověl žádosti redakce o osobní schůzku a následně se zcela odmlčel.

Nedokázal tak uspokojivě vysvětlit, proč například mají se stranickým kolegou Ženíškem dvě firmy (Premio Invest a Lasesmed), které sice papírově sídlí na jiných adresách, fakticky ale na stejné, přičemž obě dvě dělají prakticky totéž a pro stejné zákazníky ve veřejném sektoru.