Brány jednoho z nejvýznamnějších veletrhů strojírenské produkce ve střední Evropě se otevřou v pondělí 9. října. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně se představí asi 1600 vystavovatelů. Letošní 59. ročník tak nabídne o sto firem více než v roce 2015. Zhruba polovina vystavovatelů přijede ze zahraničí, což MSV řadí k veletrhům s nejpočetnější mezinárodní účastí v rámci České republiky i střední Evropy.

Velmi významně bude zastoupena Indie, která se stala oficiální partnerskou zemí tohoto ročníku. Její prezentace bude velkolepá. Centrální expozicí obsadí téměř celý pavilon A1, předběžně se očekává účast sto padesáti indických firem.

Meeting Point bude letos rekordní

Protože i CzechTrade má svá zastoupení v této zemi, přesněji v Bombaji a Bengalúru, najdete v pavilonu A1 také společný stánek CzechTradu a Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP), věnovaný letos otevřenému Českému podnikatelskému inkubátoru. Zástupci firem se zájmem o obchodování s Indií by určitě neměli tento stánek minout. Po celou dobu konání veletrhu budou českým exportérům k dispozici také pracovníci CzechTradu a klientského centra ve společné expozici v Exportním domě na volné ploše K.

Přehled doprovodného programu CzechTradu na MSV 2017

◼ 10. 10. Meeting Point CzechTrade
→ Kongresové centrum, sál A, 9−17 hodin

◼ 10. 10. CEBRE − Investiční plán pro Evropu
→ Pavilon P, sál P4, 9−12 hodin

◼ 10. 10. Export do Německa
→ Kongresové centrum, sál E, 13−17 hodin

◼ 11. 10. Export do Indie − výzva i příležitost
→ Exportní dům, volná plocha K, 10−13 hodin

◼ 11. 10. Design jako konkurenční výhoda
→ Pavilon P, sál P2, 10−12 hodin

◼ 11. 10. Sourcing day pro General Electrics
→ RHK Brno, od 9 hodin

Pokud vejdete do areálu BVV vchodem sedm nebo osm, vydejte se ke stánku Svazu strojírenské technologie a ministerstva průmyslu a obchodu v pavilonu P, kde získáte základní informace o službách CzechTradu.

Na tradiční Meeting Point CzechTrade přijede letos rekordní počet zahraničních zástupců agentury. Firmy tak budou mít možnost vybrat si z jednatřiceti vedoucích zahraničních kanceláří, se kterými mohou individuálně 30 minut diskutovat o svých exportních záměrech. Akce je naplánovaná na úterý 10. října.

Konference Export do Německa

Největší zájem o účast na veletrhu mají podle organizátorů dodavatelé obráběcích a tvářecích strojů, strojírenských materiálů či komponentů a technologií pro zpracování plastů.

Proto věříme, že zajímavý pro české firmy bude bezpochyby teritoriální seminář zaměřený na strojírenský a plastikářský průmysl v Německu. Seminář zahájí velvyslanec České republiky v Německu Tomáš Podivínský a Martin Pospíšil z ministerstva průmyslu a obchodu.

Vedení agentury CzechTrade přiblíží servis pro tuzemské exportéry v Německu, ale také v dalších více než 50 zahraničních kancelářích agentury po celém světě. Vedoucí obchodně ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Berlíně Tomáš Ehler představí aktuální příležitosti pro české firmy na německém trhu a Adam Jareš, ředitel německého zastoupení CzechTradu, společně s obchodním ředitelem firmy fortell Filipem Ambrožem poradí českým vývozcům, jak se prosadit na německém trhu. Nepropásněte akci, která se koná v úterních odpoledních hodinách.

Investiční plán pro Evropu

V úterý 10. října dopoledne představí CEBRE − Česká podnikatelská reprezentace při EU − společně se zastoupením Evropské komise v ČR Investiční plán pro Evropu − iniciativu, která má zvýšit investice a podpořit hospodářský růst v EU.

V úterý odpoledne potom pořádá CEBRE společně s ministerstvem průmyslu a obchodu seminář o příležitostech, které nabízejí obchodní dohody EU s Japonskem a Vietnamem. Seminář je určen těm, kteří obchodují či chtějí obchodovat s těmito zeměmi.

Na semináři o designu vystoupí dvojnásobný držitel ceny Red Dot

Kvalitní design efektivně komunikuje užitnou hodnotu a vlastnosti výrobku, čímž zvyšuje jeho prodejnost a zásadně ovlivňuje kvalitu podnikatelského prostředí. Profesionální designéři sledují a vyhodnocují světové trendy, které následně reflektují ve svých návrzích a doporučeních. Ve středu 11. října na toto téma uspořádá CzechTrade seminář, na němž mimo jiné vystoupí designér Martin Tvarůžek, který jako první Čech získal už dvě prestižní designérské ceny Red Dot ve strojírenské kategorii.

Na tomto semináři budou dále představeny výsledky úspěšné spolupráce českých podniků s designéry, kteří na konkrétních příkladech z praxe přiblíží efektivní využívání designu zejména v průmyslové výrobě. Posluchači se seznámí s možnostmi podpory designérských služeb prostřednictvím interního projektu agentury CzechTrade Design pro konkurenceschopnost 2016−2018 a zvýhodněné účasti na zahraničních veletrzích díky projektům NOVUMM a NOVUMM KET.

Podnikatelský inkubátor zatím využívá šest firem

Jak již bylo řečeno, partnerskou zemí 59. ročníku MSV se stala Indie, jedna z největších a nejrychleji rostoucích ekonomik světa. K cílům vládního programu "Make in India" patří nastartovat domácí výrobu, přilákat do Indie zahraniční investice a učinit z ní globální výrobní velmoc.

Na vládní program navazuje daňová reforma, která se opírá o letos zavedenou nepřímou daň (goods and services tax), nahrazující systém mnoha složek nepřímých daní složkou jednou. Současná Indie disponuje třemi komparativními výhodami, jimiž jsou funkční demokracie, mladá populace a stále rostoucí poptávka ze strany sílící střední třídy. Českým firmám se tak otevírá řada příležitostí navázat přímé kontakty na tomto perspektivním trhu.

Snahou české ekonomické diplomacie je být součástí dění a napomoci tuzemským firmám ve vstupu na trh nebo při jejich dalším působení v tomto složitém a náročném teritoriu. V dubnu letošního roku vznikl projekt Český podnikatelský inkubátor, za kterým stojí Asociace malých a středních podniků a živnostníků, zastupitelský úřad ČR v Indii a CzechTrade.

AMSP zahájila spolupráci s přední bengalúrskou strojírenskou asociací Peenya, jejíž členská firma Pushpak vytvořila za odborné součinnosti s místní pobočkou CzechTradu a obchodním partnerem, firmou Liko-S, kancelářské a výrobní zázemí pro zájemce o vstup na místní trh.

Součástí indické delegace budou i podnikatelky z Národní společnosti pro podporu malého podnikání (NSIC), se kterou CzechTrade a AMSP navázaly spolupráci v zájmu představení možností malých podniků vlastněných nebo řízených ženami.

V areálu indického pavilonu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně bude i stánek Českého podnikatelského inkubátoru. Zájemci o indický trh se zde mohou seznámit s provozovateli inkubátoru nebo jeho zázemím. Dále také budou moci získat praktické zkušenosti od AMSP, pracovníků kanceláře CzechTradu v Indii a především firem, které již svoje aktivity v prostorách inkubátoru zahájily. Zázemí a služeb podnikatelského inkubátoru zatím využívá šest českých firem.

Pro zájemce o obchodování s Indií připravil CzechTrade a AMSP na středu 11. října workshop s názvem Export do Indie − výzva i příležitost. Moderátorem diskusního fóra bude předseda AMSP Karel Havlíček. V panelové diskusi promluví nejen vedoucí zahraničních kanceláří CzechTradu v Bombaji a Bengalúru, ale i zástupci firem Liko-S, Watersavers a majitel firmy Pushpak.

Účastníci se seznámí s aktuálními obchodními příležitostmi v teritoriu nebo se samotným provozem inkubátoru. Diskuse bude zaměřená i na otázky, jak snadné či složité je v Indii podnikat, jaké jsou rozdíly v indické a české mentalitě a zda má vůbec smysl pokoušet se působit na indickém trhu.

Více informací získáte na www.czechtrade.cz v záložce Kalendář akcí.