Nastupující čtvrtá průmyslová revoluce přirozeně zesiluje zájem firem o nové technologie a oprávněně je i letos, tedy již potřetí za sebou, hlavním tématem Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Ve druhém říjnovém týdnu se proto brněnské výstaviště opět zaplní odborníky, kteří se budou chtít seznámit s nejnovějšími průmyslovými technologiemi a trendy.

Návštěvníky 59. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu přivítá vyprodané výstaviště. O účast byl letos podle zástupkyně ředitele MSV Radky Svobodové velký zájem: "Oproti srovnatelnému ročníku 2015 se účastní o sto firem více. Celkem se jich na výstavišti představí přes 1600. Opět máme silnou zahraniční účast." Z ciziny letos přijede zhruba polovina vystavovatelů.

Veletrh roste s ekonomikou

Vysoká poptávka po MSV vždy signalizuje velmi dobrý stav ekonomiky a pozitivní očekávání firem. Česko v současnosti patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky Evropské unie. "Silný hospodářský růst se opírá především o výsledky průmyslu, který je tradičně rozhodujícím pilířem ekonomiky, a exportní schopnosti našich firem. Loni rostla průmyslová výroba již třetím rokem v řadě a tento trend pokračuje i letos. Produkce zpracovatelských odvětví se za první pololetí zvýšila o téměř šest procent a vyhlídky na následující měsíce jsou rovněž slibné. Jak z aktuálních průzkumů mezi nákupními manažery a podnikateli, tak z nových zakázek průmyslu je patrný pokračující růst celého odvětví," říká ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, který letošní strojírenský veletrh podpoří několikadenní osobní účastí.

Oborová skladba veletrhu bude podobná jako před dvěma lety, kdy vystavovalo přibližně o stovku firem méně než letos. Součástí veletrhu budou dvě specializované akce − 8. mezinárodní veletrh Transport a Logistika a 2. mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ­Envitech. Ve srovnání s rokem 2015 výrazně přibylo vystavovatelů obráběcích a tvářecích strojů, kteří do Brna většinou zamíří přímo ze světové výstavy EMO Hannover a přivezou odtud i premiérové strojní exponáty. Obor zpracování plastů a chemie pro strojírenství se rozrostl o čtvrtinu a významně se zvýšil zájem u vystavovatelů pohonů, elektroniky a strojírenských komponentů. V loňském roce byla účast firem zhruba o sto vyšší než letos, ale sudé ročníky veletrhu bývají tradičně bohatší, protože se ve stejném termínu konají další specializované akce, především veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT.

Digitalizace a automatizace

Hlavním tématem veletrhu je znovu digitalizace průmyslu, již doprovází průřezový projekt Automatizace. Ten na MSV už od roku 2000 zviditelňuje roli měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky napříč obory. Digitalizace má ovšem mnoho různých aspektů a neměla by být zaměňována s automatizací a robotizací, což jsou jen dílčí trendy v rámci takzvaného Průmyslu 4.0.

V nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny vysvětlil ředitel globální divize Process Industries and Drives společnosti Siemens Jürgen Brandes, že jde především o způsob, jak vytvořit nové obchodní modely a novou přidanou hodnotu pro zákazníky. "Digitalizace nespočívá jen ve využívání dat a technologií, ale spíš v tom, jak dokážeme být kreativní a jak chytře data využijeme. Proto je nutné porozumět celému hodnotovému řetězci," dodal Brandes.

Digitalizace je hlavním motorem růstu a ziskovosti také obráběcího průmyslu, který tvoří podstatnou část letošního strojírenského veletrhu. "Propojení digitálního a reálného světa vytváří nové obchodní modely a otevírá nové možnosti, jak zvýšit produktivitu. To se týká jak výrobců strojů, tak jejich koncových uživatelů," uvedl Tomáš Duba, ředitel obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty společnosti Siemens ČR. Právě tato firma v jedné z největších expozic veletrhu představí rozsáhlé portfolio řešení pro digitalizaci výroby, od prvotního návrhu stroje přes jeho výrobu až po uvedení do provozu a zajištění servisu.

Partnerem znovu Indie

Partnerskou zemí MSV je po pěti letech znovu Indie − ekonomika s globálním významem a obrovským potenciálem. Indii bude reprezentovat více než sedmdesát průmyslových firem. Pro české firmy se tak otevírá řada příležitostí navázat přímé kontakty na tomto perspektivním trhu. Veletrhu se zúčastní i oficiální indická delegace, která povede jednání na vládní úrovni a podpoří účast indických firem. Proběhne také Česko-indická hospodářská konference na podporu vzájemného obchodu a další tematicky zaměřené firemní workshopy.

Výrazné zastoupení budou mít také další asijské státy, jen z Číny přijede 70 firem a z Koreje 27. Historicky poprvé se na MSV prezentuje šestice ruských regionů, všechny s oficiálními expozicemi a zastoupené předními průmyslovými podniky. Z evropských států chystají kolektivní účast Francie, Slovensko, Polsko, Rakousko, Španělsko a čtyři spolkové země Německa.

Podívejte se na videopozvánku na veletrh.