Podle bývalého českého premiéra Petra Pitharta podlehl Ježek vážné nemoci. Ježek je s Václavem Klausem a Dušanem Třískou považován za otce kuponové privatizace a jednu z hlavních postav polistopadové transformace ekonomiky. Působil jako ministr pro privatizaci, krátce vedl Fond národního majetku a řadu let stál v čele Komise pro cenné papíry. Ježek se během listopadové revoluce v roce 1989 zúčastnil založení Občanského fóra. Poté patřil k zakládajícím členům Občanské demokratické aliance, za kterou šest let zasedal v Poslanecké sněmovně. V roce 1995 přešel z ODA do ODS, z níž později vystoupil.