Akcie firem, které mají co do činění s vodou, nabízejí podle Nialla Murphyho, viceprezidenta irské investiční společnosti KBI Global Investors, zajímavé zhodnocení. Důvodem je důležitost vody pro fungování světového hospodářství.

"Toto investiční téma skýtá investorům značné příležitosti," říká Murphy v rozhovoru pro HN. Fond spravovaný KBI se zaměřuje na investice do akcií, které mají něco společného s vodním hospodářstvím, a to nejen z řad společností vlastnících a provozujících vodovody a kanalizace.

KBI Water Fund vznikl v roce 2000. Zpočátku byl přístupný jen institucionálním investorům z řad penzijních fondů, suverénních fondů či municipalit, které hledaly možnost zhodnocení volných peněz. V posledních letech se však otevřel i drobným střadatelům. V brzké době do něj budou moci vložit prostředky i ti čeští.

KBI Water Fund

Kam investuje?

◼ Vedle takzvaných utilit (distributorů vody) musí společnosti, do jejichž akcií fond investuje, nabízet služby a technologie spadající do některé z těchto kategorií:
◼ 1) zvyšování nabídky vody například jejím čištěním a recyklací;
◼ 2) snižování spotřeby – vývoj a poskytování technologií, jako jsou měřiče spotřeby, detektory úniků vody, technologie v oblasti přesných zavlažovacích systémů;
◼ 3) budování a opravování vodní infrastruktury, jako jsou potrubí či pumpy a čerpadla;
◼ 4) vývoj nových technologií v oblasti analytiky, testování a zpracování vody.

 

Fondu se daří, neboť jeho manažeři důkladným výběrem firem do portfolia dlouhodobě překonávají zhodnocení celosvětového akciového indexu MSCI All Country World. "Jedním z důvodů je, že koncové trhy, na kterých tyto firmy působí, rostou rychleji a díky tomu se jim rychleji zvyšují zisky," vysvětluje Murphy.

V případě severoamerických firem Puretec a Calgon Carbon, které vyvíjejí technologie pro čištění vody, fond vydělal díky tomu, že obě byly koupeny jinými podniky z oboru a ty za cenné papíry zaplatily částky vysoko překračující jejich kurz na burze.

"Naší výhodou je, že se specializujeme. Daleko lépe tak známe firmy, do nichž investujeme. To vše prospívá výnosům fondu," říká viceprezident KBI, která má sídlo v Dublinu a v současnosti spravuje majetek investorů v hodnotě okolo devíti miliard eur.

V portfoliu fondu lze najít akcie z celého světa. "Jsou v něm distribuční firmy z Evropy jako Veolia a Suez ve Francii a například i firmy z Brazílie a Filipín," uvádí Murphy. "Také se v něm nacházejí společnosti zabývající se výstavbou infrastruktury a rovněž výrobci přesného zavlažování," dodává manažer KBI, jejímž většinovým vlastníkem je od roku 2016 Amundi, největší investiční společnost v Evropě.

Voda bude stále vzácnější a podle analýzy poradenské firmy McKinsey půjde na řešení problémů s ní souvisejících v období 2015−2030 globálně okolo 7,5 bilionu dolarů. Jde nejen o investice do infrastruktury, která je v rozvíjejících se zemích i ve vyspělém světě dosti zanedbaná, ale i do technologií například v oblasti měření spotřeby, detekce úniku vody v potrubí, zajištění kvality pitné vody nebo zpřesnění a zefektivnění zavlažování v zemědělství. Ze statistik mimo jiné vyplývá, že v některých zemích má méně než polovina obyvatel přístup k čisté vodě.

Voda je v řadě států i citlivým politickým tématem. Například v Británii chtějí labouristé v případě, že se dostanou do vlády, znárodnit klíčové podniky. Kvůli tomu fond své pozice v britských distribučních firmách omezil. "Hrozba znárodnění zvyšuje možnost poklesu a zároveň snižuje prostor pro růst ceny akcií," zdůvodňuje Murphy.