Vydavatelství Economia ve spolupráci s logistickou společností Kühne + Nagel otevřely nový čtecí koutek v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Tamní vysokoškoláci si tak mohou zpříjemnit čekání mezi přednáškami čtením Hospodářských novin, týdeníku Ekonom, týdeníku Respekt a měsíčníku Logistika. "Studenti začali hned od počátku čtecí koutek využívat," dodal děkan Dopravní fakulty docent Libor Švadlenka.