Z Česka na švédskou centrálu

Ikea, Ladislav Onderka, manažer náboru zaměstnanců

"V Ikee existuje vnitřní trh práce. To znamená, že všechny pozice inzerujeme interně v rámci celého světa. Zaměstnanci tak mohou využít možnosti práce kdekoliv, včetně švédské centrály. Doba poměru se odvíjí od dané pozice. Může se jednat o několikaměsíční pobyty u krátkodobých projektů, ale i o kontrakty na několik let, kdy zahraniční Ikea hledá odborníka na podobnou profesi, kterou člověk vykonává v České republice. V případě práce na centrále ve Švédsku jde zejména o strategické pozice v oblasti nákupu, prodeje a logistiky. Jen za poslední roky odešly do zahraničních poboček pracovat desítky lidí. Společnými kritérii pro práci v jiných zemích je především dobrá znalost anglického jazyka a v některých případech i toho lokálního."

Vyrazit mohou lidé ze všech našich divizí

EY, Martina Klementová, associate director HR týmu

"EY má krátkodobé globální programy trvající tři až šest měsíců, ale i ty dlouhodobé o časovém horizontu dvou let. Zaměstnanci nejčastěji jezdí do našich poboček v Evropě, ale vysíláme je i do USA, Austrálie, na Nový Zéland a Blízký východ. Na všech těchto místech se začleňují do týmů lokálních odborníků a pracují podle svých zkušeností a specializace na zakázkách pro klienty nebo na interních projektech. Program vysílání do zahraničí v EY existuje už řadu let a jeho popularita je konstantně vysoká. Jsme rádi, že se nám daří každoročně posílat na zahraniční stáž minimálně 10 zaměstnanců (za poslední rok dokonce 15), a to ze všech našich divizí. Do zahraničí jezdí talentovaní zaměstnanci s velkým rozvojovým potenciálem. Současně se zaměřujeme na to, aby v cizině získali zkušenosti, které budou moct následně přenést do českého prostředí a využít při práci pro naše klienty. Aktuálně například usilujeme o vyslání kolegyně do týmu v USA specializujícího se na digitální technologie, v nichž vidíme vysokou přidanou hodnotu."

Přes jedenáct tisíc cest ročně

Siemens, Petra Jeřábková, ředitelka HR

"Možností práce v zahraničí je celá řada. Od krátkodobých pracovních cest přes odbornou práci na projektech, účasti v rozvojových programech až po dlouhodobé delegace. Odborná práce se může týkat například servisních projektů nebo uvádění zařízení a technologií do provozu, jedná se především o krátkodobá vyslání k zákazníkům z celého světa. Do této kategorie spadá také práce na různých projektech v oblastech, jako jsou konstrukce, nákup, logistika nebo HR. Jen v tomto roce proběhlo přes 11 tisíc krátkodobých cest do zahraničí. Zaměstnanci se na zahraniční pobočce seznámí s kolegy a prostředím. Je to vlastně stejné jako při nástupu do nové práce. Následuje práce na zakázkách a projektech, která je zajímavá tím, že obvykle probíhá v mezinárodním týmu a dává možnost plně využít svoji expertizu a předat či získat jedinečné know-how. V některých případech se už zaměstnanec začínající v cizině s kolegy i prostředím zná, protože spolu dříve pracovali na společném projektu. Pak je adaptace v novém prostředí snazší. Klíčovými kritérii výběru zaměstnance jsou jazyková výbava, odborné znalosti, kompetence, schopnost práce v mezinárodním týmu a motivace. Zaměstnanci, kteří se hlásí na zahraniční pozice, jsou vybíráni stejně jako noví zaměstnanci, v některých případech si je zahraniční kolegové "vyhlédnou" při práci na společných projektech.

Důvěra je klíč k úspěchu ve výběrovém řízení

Raiffeisenbank, Vít Olšovský, HR manažer

"Kromě možnosti přihlásit se do výběrového řízení na jakoukoliv pozici v rámci skupiny Raiffeisen Bank International, a následně na této pozici v případě úspěšného zakončení pracovat, nabízíme zaměstnancům i týdenní a tříměsíční rotační programy. Nejčastěji cestují přirozeně do Rakouska, následuje Slovensko a k populární destinaci se řadí i Rusko. Jelikož jsou programy finančně náročné, snažíme se zapojovat ty, kteří mají důvěru a především potenciál budoucí spolupráce a perspektivu pro společnost. Aby se programů účastnili ti nejlepší, vycházejí nominace z procesu talent managementu. Mladým kolegům a kolegyním, kteří jsou v bance dva až pět let, nabízíme možnost zapojit se do programu, v rámci něhož mohou v zahraničí pracovat na odděleních souvisejících se svou stávající agendou. Jiného programu se pak mohou zúčastnit rovněž seniorní a zkušení řadoví zaměstnanci. Často se nám také stává, že si kolegové z vídeňské centrály vyžádají někoho na tříměsíční výpomoc. Není neobvyklé, že tito lidé následně v zahraničí zůstávají i déle."

Z absolventa výkonným ředitelem

L'Oréal, Hana Stalmachová, ředitelka HR

"Nejatraktivnějšími výjezdními lokalitami u nás ve firmě jsou Velká Británie, USA a Francie. Jelikož se v Paříži nachází naše centrála, jde o město s nejčastěji nabízenými zahraničními zkušenostmi našim zaměstnancům. Dobrým příkladem je náš výkonný ředitel, který svou kariéru začal jako čerstvý absolvent Vysoké školy ekonomické na pobočce L'Oréalu v Praze, poté pracoval několik let na centrále v Paříži, dále působil už na vyšších funkcích ve Švédsku a Itálii a v roce 2015 se vrátil zpět do rodné Prahy, kde od té doby řídí L'Oréal Hub v Česku, Slovensku a Maďarsku. Práce v zahraničí je stále atraktivnější téma pro zaměstnance i pro uchazeče o práci. To, že ji umožňujeme, je jednou z našich deviz a konkurenčních výhod. Naše firma se na mezinárodní úrovni snaží ještě více zjednodušit mezinárodní pohyb zaměstnanců, a proto budeme zanedlouho implementovat nástroj, který pomůže hledat volná místa v rámci naší společnosti po celém světě. Základním kritériem, jež má zaměstnanec splňovat, je především zájem o pozici v zahraničí a dobré pracovní výsledky. Někdy se setkáváme spíše s tím, že ačkoliv existuje konkrétní nabídka místa − na centrále v Paříži nebo v jiné zemi −, zaměstnanec ji odmítne z osobních důvodů. Mobilita v zemích našeho hubu je tedy stále poměrně nízká v porovnání například se západní Evropou. Zjednodušeně by se dalo říct, že kdo chce vyjet, ten může."

Virtuální mezinárodní týmy

Nestlé, Zdeňka Matoušková, HR business partner

"Kariéru našich zaměstnanců v zahraničí podporujeme především v rámci evropské zóny, ať už na centrále naší společnosti ve švýcarském Vevey nebo v jiné zemi, kde máme zastoupení. Nejčastěji se pracovní příležitosti objevují v oblastech marketingu, prodeje, dodavatelského řetězce, financí, ale i HR. Nově vznikají zahraniční místa i v odvětvích digitálních technologií, e-byznysu a inovací. Zájem o tuto pracovní zkušenost je poměrně velký, především mezi mladými lidmi. Klíčové faktory, které by měl zaměstnanec pro úspěšný přesun na zahraniční pozici mít, jsou dva: vysoký potenciál a vynikající dlouhodobý výkon a také příležitost v podobě otevřené pozice nebo projektu. Znalost angličtiny je samozřejmostí. Každý vyslaný zaměstnanec získá následně svého 'sponzora', se kterým řeší mimo jiné i další plán kariéry po ukončení zahraniční zkušenosti. Naše kolegyně z marketingu absolvovala osmiměsíční misi ve Švýcarsku, kde se zapojila do tzv. digital acceleration týmu. Tento tým, složený přibližně z 20 členů, se zabývá implementací nejnovějších trendů v digitální oblasti s praktickým dopadem na byznys. Celkem máme v zahraničí kolem 10 lidí a ročně do světa vysíláme dva až tři. Trend, v němž vidíme do budoucna velký potenciál, je práce ve virtuálních mezinárodních týmech. Nejenže se tak zvýší počet zaměstnanců zapojených do týmu, ale člověk bude moci pracovat téměř odkudkoliv a stále přitom být součástí nadnárodní skupiny či projektu."

Zohledňujeme individuální situaci

IBM, Štěpán Lukeš, ředitel lidských zdrojů

"IBM působí ve více než 170 zemích světa. Naši zaměstnanci tak spolupracují napříč regiony, a tudíž mají přirozenou možnost vyzkoušet si práci v zahraničí v řádu měsíců i let. To platí jak s vysíláním zaměstnanců z České republiky do zahraničí, tak i opačně, což každému umožňuje 'naskočit do rozjetého vlaku' prakticky kdekoliv a bez problémů pracovat a získávat zkušenosti kdekoliv po světě. Každý kontinent a země mají svá specifika, nicméně právě existence IBM standardů usnadňuje vyslaným zaměstnancům adaptaci. Vedle toho disponujeme programem, který zohledňuje individuální situaci každého člověka. Vyslání zaměstnance na práci do zahraničí v horizontu týdnů či měsíců nemusí znamenat zásah do osobního života, vyslání na několik let už ano. Nejčastěji se do zahraničí vydávají techničtí konzultanti, architekti a specialisté. Podmínkou je samozřejmě splnění požadavků na znalosti a dovednosti; ve většině případů pak stačí znalost angličtiny jako komunikačního nástroje."

Zahraniční kolegové usnadňují adaptaci

Allianz pojišťovna, Eva Koubíková, ředitelka HR

"V poslední době roste zájem a ochota našich zaměstnanců cestovat a vyzkoušet si pracovní příležitosti v zahraničí. Patříme do globální skupiny Allianz, tudíž zaměstnanci z České republiky mohou čerpat zkušenosti po celém světě. Hlavní podmínkou účasti v mezinárodním výměnném projektu je nadstandardní pracovní výkon a pokročilá znalost anglického jazyka. Mezi další předpoklady patří otevřenost ke změnám a rychle se měnícímu prostředí, flexibilita, respekt k jiné kultuře a schopnost učit se nové věci. Každý zaměstnanec, který se zahraničního projektu účastní, dostává v hostitelské zemi pomoc od lokálního kolegy, jenž mu od začátku usnadňuje adaptaci a orientaci v konkrétní pobočce. Zaměstnanci nejčastěji vyjíždějí na jeden až tři měsíce. Existují ale i možnosti dlouhodobých pobytů v rozmezí od jednoho roku do šesti let. Letos jsme vyslali a naopak v rámci mezinárodní spolupráce také přijali 10 zaměstnanců."