Vyšel nový opus Antonína Dvořáka, už 115 let mrtvého génia vážné hudby. Nejde o prostý nález jeho dosud neznámého díla v Českém muzeu hudby. Tam se našel pouhý fragment. Richard Stiebitz a Filip Humpl ze společnosti Wunderman vytvořili projekt, na jehož konci je skladba pro klavír dokomponovaná počítačem.

Do hudebního experimentu, který rozehrává dialog mezi člověkem a umělou inteligencí s názvem AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist), se zapojil orchestr PKF − Prague Philharmonia. Počítač na základě analýzy všech 115 opusů Antonína Dvořáka "napsal" dílo v tónině e moll, jež pak nahrál devětatřicetiletý klavírní virtuos a pedagog Ivo Kahánek.

"Na úplném počátku stojí slovo experiment. Touha prověřit, jak lze umělou inteligenci kreativně využít a kam až sahají její možnosti," uvedli Stiebitz a Humpl k projektu AIVA/Dvořák: From the Future World.

K tomu chtěli vytvořit dílo, které zaujme posluchače. "V průběhu dosavadní části projektu se rozvinula ojedinělá debata s technology i hudebníky. Diskuse velmi široká, aktuální, nabalující na sebe stále nové a nové otázky. Došli jsme k poznání, že dílo AIVA v nás vyvolává emoce, které pod rukama skvělého interpreta dokážou naplno obživnout," doplňují strůjci projektu.

Umělou inteligenci AIVA od roku 2016 vyvíjí lucemburská společnost Aiva Technologies. Systému byl francouzským kolektivním správcem SACEM přiznán status "autor". AIVA už analyzovala skoro 30 tisíc skladeb autorů od baroka až po 20. století, ke kterým uplynula autorskoprávní ochrana.

Klavírista Ivo Kahánek, který fragment skladby dokončený počítačem nahrál, se k možnostem umělé inteligence v hudbě staví obezřetně.

"Lidská inteligence je úžasný instrument schopný sofistikovaného uvažování na mnoha úrovních, avšak pevně integrovaný do naší osobnosti, neoddělitelný od citu, intuice, morálky. Umělá inteligence je naproti tomu brilantní demonstrací jediné složky lidského nitra, a to schopnosti racionálního myšlení. V tom se skrývá její obrovský technologický potenciál a minimálně stejně velká míra rizika," komentoval hudebník.

"Z mého, velmi zjednodušeného pohledu se umělá inteligence může nejen v hudbě stát dobrým sluhou, ale špatným pánem," dodal.

Tvůrci zadali AIVA další fázi projektu − úpravu první části pro klavír do sazby pro smyčcové kvarteto a dokomponování druhé a třetí věty ve stylu Antonína Dvořáka rovněž pro smyčcové kvarteto. Vznikla tak třívětá kompozice, z níž třetí část zazní 15. listopadu v orchestrálním cyklu PKF v Rudolfinu pod taktovkou jejího šéfdirigenta Emmanuela Villauma.

"Je to fascinující experiment, ale pořád je to jen experiment. Výsledek je impozantní a legitimní, ale není to Dvořák," konstatoval Villaume.