Obchody mezi Českem a exotickými zeměmi rostou nejrychleji od krize v roce 2008. Po útlumu během 90. let, kdy se tuzemské společnosti orientovaly na západní trhy, došlo na počátku tisíciletí k obnovování politických a obchodních vazeb, které trvá dodnes.

Export na africký kontinent vzrostl v roce 2018 o více než 19 procent a dosáhl nové hodnoty 47,7 miliardy korun. Přestože tato částka představuje pouze jedno procento z celkového vývozu a stále jde o rizikové trhy, český stát vztahy s těmito zeměmi aktivně posiluje.

"Díky své geografické poloze na prahu Evropy, nadbytku nerostných surovin a zemědělské půdy, dynamickému demografickému vývoji a posilující střední třídě je Afrika důležitým teritoriem, jehož význam dlouhodobě roste," říká ředitel zahraničněekonomických politik ministerstva průmyslu a obchodu Richard Hlavatý. Proto je podle něj důležité posilovat přítomnost českých společností na největších afrických trzích, jako je Nigérie, Jihoafrická republika nebo Egypt, a aktivněji rozvíjet vztahy s dalšími perspektivními zeměmi − Ghanou či Etiopií.

Po krizi

Pobřeží slonoviny zažilo před několika lety silnou hospodářskou krizi. V roce 2012 odpustily státy Pařížského klubu a mezinárodní instituce africké zemi podstatnou část dluhů. Nyní má Pobřeží slonoviny pověst politicky stabilní země s nízkým zadlužením a rychle rostoucí ekonomikou.

S těmito státy mělo Československo kdysi intenzivní hospodářské vztahy a produkty zejména v oblastech energetiky, zemědělské techniky, pivovarnictví, vodohospodářství, obranného průmyslu a strojírenství tam mají stále vynikající jméno.

Autobusy z Vysokého Mýta předčily ty ze Švédska

Tuzemské výrobky a služby nejčastěji na černém kontinentu míří do Jihoafrické republiky a Egypta. V nedávné době ale státní pojišťovna Egap podpořila projekt směřující do Pobřeží slonoviny. Jde o dodání 400 autobusů z Vysokého Mýta. Moderní a ekologické řešení pro tamní dopravu zajistila společnost Iveco Czech Republic. "Jde o první dodávku našich autobusů na CNG na africký kontinent. Jsme rádi, že vláda Pobřeží slonoviny zvolila právě tuto va­riantu a považuje zemní plyn za relevantní a zároveň dostupné řešení. Věříme, že tím vytvoříme příklad pro další země v západní Africe," řekl k zakázce Sylvain Blaise, viceprezident firmy Iveco zodpovědný za značku Iveco Bus.

Většinu autobusů tvoří vozy Iveco Crossway Low Entry, které se vyznačují nízkými emisemi a nehlučnou jízdou. Afričané také kupují 50 luxusních autobusů Crealis s optickým naváděním při najíždění do zastávek. Ty na černý kontinent poputují z mateřské společnosti Iveco France.

Autobusy z Vysokého Mýta budou sloužit společnosti Sotra, která je provozovatelem městské veřejné dopravy v největším tamním městě Abidžanu. Díky tak objemné dodávce vozů firma prakticky zdvojnásobí velikost své flotily.

Česká společnost zvítězila v silné mezinárodní konkurenci, jejími soupeři byly například indická společnost Tata nebo švédská firma Scania ze skupiny Volkswagen. Financování zajišťuje ČSOB, zatímco Egap poskytne pojištění jejího bankovního úvěru.

S uskutečněním projektu pomohlo i jednání s tamní vládou, kde se angažovala česká ekonomická diplomacie. "Tento významný obchod pomohla realizovat asistence zastupitelského úřadu v Ghaně. Zejména v zemích, jako je Pobřeží slonoviny, hraje ekonomická diplomacie nenahraditelnou roli," komentuje exportní úspěch náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

Pobřeží slonoviny je pro tuzemský export zajímavý trh. Jde o třetího nejdůležitějšího partnera Česka na africkém kontinentu, přičemž obrat vzájemného obchodu loni vzrostl o necelých 15 procent a dosáhl hodnoty 1,28 miliardy korun.

Do země se kromě autobusů vyváží stroje na automatické zpracování dat, obuv, tabule, papír a železniční vybavení. Opačným směrem potom putují kaučuk, banány, ořechy, fíky, ananas a další ovoce.

Tuzemští exportéři stavěli nemocnici v Oceánii

Egap podpořil i významný projekt v další pro české exportéry exotické zemi. Více než 25 tuzemských firem se podílelo na stavbě nemocnice v Papui-Nové Guineji. Diagnostické a chirurgické centrum provin­ční nemocnice Goroka bylo otevřeno v září loňského roku, státní pojišťovna pojistila bankovní úvěr ve výši 1,4 miliardy korun, poskytnutý Českou spořitelnou a její mateřskou bankovní skupinou Erste Group. Česká státní pojišťovna u jednotlivých transakcí vyžaduje tuzemský podíl ve výši minimálně 50 procent. Poté, co je nemocnice uvedena do provozu, zajišťují mnohdy tuzemské firmy také následný servis.

"Výstavba nemocnic v Papui a jejich financování z České republiky, to vše je skvělou ukázkou toho, že náš export, má-li tu správnou podporu od státu a finančního sektoru, dokáže oslovit netradiční vývozní teritoria," uvádí Lenka Tomanová, manažerka projektového a exportního financování České spořitelny. Zdůraznila přitom klíčovou roli státní pojišťovny Egap. "Role státu ve formě pojištění rizik je v těchto projektech naprosto nezastupitelná," říká Tomanová.

Stavbu nemocnice v Oceánii zastřešila česká dceřiná společnost rakouské skupiny Vamed. Vedle ní zde našli své uplatnění výrobci úzce specializované techniky, zdravotnického zařízení, ale i dodavatelé nábytku, dlažeb, konstrukčního materiálu či stavební společnosti.

Mezi ty nejznámější patří například výrobce rozvodů medicínských plynů MZ Liberec, producent rehabilitační techniky Audy, výrobce zdravotnických a manipulačních vozíků Klaro nebo brněnský producent laboratorních sušáků a parních sterilizátorů BMT Medical Technology.