Digitalizace justice nabírá zpoždění. Ministerstvo spravedlnosti zrušilo důležité výběrové řízení na dodavatele elektronického insolvenčního rejstříku. Nový informační systém měl zrychlit průběh oddlužení a ulevit insolvečním správcům, věřitelům i soudům od zbytečné administrativy. Tendr ale od počátku provázely nejasnosti. Na jeho podmínky se ministerstvu sešly stovky dotazů.

Podle náměstka ministra spravedlnosti Zbyňka Spousty neměli zájemci o zakázku jasno hlavně ve funkčních požadavcích na nový systém a jeho specifikaci. Resort v průběhu výběrového řízení měnil podmínky pro dodavatele licencí a několikrát odložil i termín pro podání závazných nabídek. Výběrové řízení, které bylo od začátku vypsané jako otevřené, navíc státu neumožňovalo o nabídkách se zájemci jednat. Hrozilo tak, že nový rejstřík téměř za čtvrt miliardy korun nakonec nebude odpovídat jeho potřebám.

Proto teď ministerstvo plánuje zvolit jiný typ výběru dodavatele. V úvahu připadá i soutěžní dialog s kvalifikovanými dodavateli, který se používá u zvláště složitých zakázek. Nové výběrové řízení chce resort vypsat do konce roku.

Zavedení elektronického insolvenčního rejstříku, který měl být podle zatím posledních plánů hotový na konci příštího roku, se ale kvůli zrušení tendru nejspíš zdrží. "Vyvstává tak otázka, zda Česko stihne vyčerpat na tento projekt za stamiliony evropské dotace," upozorňuje Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008, která nabízí software pro insolvenční správce.

Zrušení tendru znamená navíc nepříjemnou zprávu pro všechny účastníky insolvenčního řízení od správců přes věřitele až po soudy. Současná absence plně elektronického systému neúměrně zatěžuje a prodlužuje průběh oddlužení. Soudy kvůli souběhu papírového a elektronického spisu musí některé dokumenty tisknout a jiné skenovat. Elektronický nástroj chybí i na anonymizaci listin. "Soudní úředníci tak klasicky zaškrtávají důvěrné informace černou tužkou," popisuje předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl.

Přepisovat data ručně ze zaslaných dokumentů musí i insolvenční správci. Ze současného insolvenčního rejstříku je nejde stáhnout tak, aby bylo možné text zkopírovat. Podle propočtů Insolvence 2008 jim tato administrativa ročně zabere v součtu 1250 pracovních dní.

"Odhadovaná časová úspora by mohla činit až polovinu času," říká insolvenční správce Lukáš Zrůst. Dalším důležitým benefitem by podle něj bylo i snížení množství chyb vzniklých při ručním vyplňování formulářů.

Zrušení tendru přesto nemusí být ani podle jedné ze stran na škodu. "Jde o dobré rozhodnutí, podložené snahou o vybrání co nejlepšího řešení pro digitalizaci naší justice," uvádí například Bedřich Max Luft, ředitel DXC Technology, která se o zakázku ucházela.