Agra pojišťovna

AgraSat mobilní aplikace

◼ Mobilní aplikace zobrazuje při přejezdu pozemku traktorem hodnoty intenzity listové zeleně.

◼ V návaznosti na to se objevuje pracovní pokyn, například zda použít více či méně hnojiva.

Vítězové roku 2018

1. místo: Allianz pojišťovna - mobilní aplikace Allianz CZ

◼ Mobilní aplikace Allianz CZ obsahuje informace o všech pojistkách, jež má klient uzavřené. S pojišťovnou navíc může skrze aplikaci komunikovat. Aplikace je zabezpečena buď PIN kódem, nebo otiskem prstu. Kromě všech pojistných smluv nabízí aplikace i přehled nahlášených škod nebo možnost pomoci v případě, že potřebují třeba odtah vozidla nebo zámečníka, když si zabouchnou dveře. Z aplikace zjistí, jak postupovat v případě ztráty dokladů nebo v případě autonehody.
◼ Jednou z hlavních výhod je, že uživatel ihned vidí, za které služby zaplatil. Dosud musel hledat mezi dopisy a e-maily. Podle firmy preferuje elektronickou komunikaci přes 80 procent klientů. V aplikaci navíc uživatel najde nejen aktuální smlouvy, ale i ty z minulosti. Výhodu přinese aplikace i klientům, kteří pojistí u Allianz své auto. Jednou za rok stačí přes aplikaci vyfotit tachometr. Nemusí si tak do auta instalovat telematickou jednotku. Všechna data jsou synchronizována. Uživatel se tedy například při ztrátě mobilního telefonu nemusí obávat, že by o své smlouvy přišel.

2. místo: ČSOB Pojišťovna - pojištění psů a koček PetExpert

◼ Počet doma chovaných psů a koček roste a s tím i poptávka po jejich pojištění. S produktem nazvaným Pet­Expert přišla na trh i ČSOB Pojišťovna. Při jeho tvorbě společnost zvolila spolupráci se start-upem − firmou PetExpert. Inspirací byla Velká Británie, kde je pojištěno 23 procent psů a koček. Lidé mohou pojistit zvíře výhradně přes internet na adrese www.petexpert.cz. Na pobočkách pojišťovna tuto službu zřídit neplánuje. Hlavní výhodou je kromě jednoduchosti sjednání i široká síť veterinářů. Podmínkou pro pojištění je, aby byli pes nebo kočka nejméně osm měsíců staří a měli identifikační čip nebo tetování.

3. místo: Uniqa pojišťovna - telematická asistence SafeLine Easy

◼ SafeLine Easy je telematická jednotka v autě, která monitoruje počet ujetých kilometrů. Díky tomu může řidič, který ujede méně než 20 tisíc kilometrů, ročně ušetřit až 25 procent ze základního tarifu pojištění. Jednotka navíc obsahuje nárazové čidlo, které v případě nehody automaticky nehodu nahlásí do asistenční centrály. Ta následně sama kontaktuje řidiče. Pokud se asistence řidiči nedovolá, předpokládá jeho zranění či jinou indispozici a posílá na místo ihned záchranku. Klient má navíc k dispozici bezplatnou aplikaci na chytrý telefon, jejíž pomocí může jedním klikem přivolat pomoc, například v případě defektu nebo nevolnosti.

Agra pojišťovna využívá data z družice pro zpřesnění stanovování škod na plodinách. Její služba AgraSat má dvě formy. Služba ­dohledatelná v klientském portálu je dostupná od loňska, novinkou pro letošek je aplikace pro mobily s operačním systémem Android.

Obojí je založené na stejných datech, ale využití je odlišné. Základem jsou družicové snímky, které jsou zpracované a seřazené tak, aby poskytly zemědělcům informace o vývoji vegetace. Mobilní aplikace pak funguje tak, že při přejezdu pozemku traktorem je pro každý blok o 10 metrech čtverečních zobrazována hodnota NDVI, intenzity listové zeleně. Podle ní se objevuje pracovní pokyn, například zda by mělo být použito více nebo méně hnojiva. Pokyny si může každý uživatel nastavit pro každou plodinu a její vývojové fáze. K dispozici jsou aktuální satelitní snímky i snímky z posledních 12 měsíců. Aplikaci lze bez problémů používat i na nepojištěných výměrách.

Allianz

Komunikační platforma Allianz NaDotek

◼ Služba propojuje obrazovku klienta a zástupce Allianz.

◼ Společně díky tomu projednávají například různé dokumenty.

◼ Komunikace na dálku tak probíhá efektivněji než po telefonu.

Komunikační platforma Al­lianz NaDotek usnadňuje komunikaci mezi klientem a zástupcem Allianz. Stačí k tomu pouze klientova e-mailová adresa, bez nutnosti stahovat nebo instalovat jakýkoliv další software.

Služba jedním kliknutím propojí obrazovku klienta s obrazovkou zástupce Allianz. I když klient nemusí nikam cestovat, není odkázán jen na popis po telefonu a oba se mohou i na dálku ve stejnou chvíli dívat na dokument, o kterém hovoří, a klient se tak snáze orientuje v nabízených produktech a službách.

Po celou dobu komunikace má klient na obrazovce také fotografii a telefonní číslo zástupce Al­lianz, se kterým dokumenty probírá, není to pro něho anonymní volající, ale konkrétní osoba. Odpadá tak následná e­-mailová komunikace, vyměňování souborů a doplňující telefonáty.

Služba přináší benefity i pro pojišťovnu, které umožňuje mimo jiné snižovat cestovní náklady.

AWP P&C ČR

Pojištění prodloužené záruky VIP

◼ Prodloužení ochrany spotřebičů o další 3 roky.

◼ Oprava je garantována do 5 dní.

◼ Není-li garance dodržena, zákazník má nárok na nový výrobek.

Produkt VIP Pojištění prodloužené záruky prodlužuje záruku domácích spotřebičů o tři roky nad rámec zákonné záruky. V praxi to vypadá tak, že zákazník například k nově pořízené pračce zakoupí Pojištění prodloužené záruky VIP, které si sjedná na tři roky.

Pokud se se zakoupeným spotřebičem cokoliv stane v prvních dvou letech, je chráněn zákonnou zárukou. Po skončení zákonné záruky je produkt následující tři roky chráněn takzvanou prodlouženou zárukou. Kdykoli tak dojde k poruše pračky, má klient nárok na opravu v garantované době pěti dní, a to zcela bez spoluúčasti. V případě, že tato garance nebude dodržena, má zákazník nárok na nový výrobek. A to až do výše pořizovací, nikoliv časové ceny.

Škody je možné jednoduše hlásit on­-line nebo po telefonu. Pro automatické načtení údajů do webového formuláře pro hlášení škod může klient načíst za pomoci telefonu QR kód na pojistné smlouvě.

AXA pojišťovna

AXA Health Keeper

◼ Digitální platforma pro podporu zdravého životní stylu.

◼ Ke službě lze připojit chytré hodinky či náramek.

◼ Odměnou je navýšené pojistné krytí či slevy u partnerů.

AXA Health Keeper je preventivní a edukativní digitální platforma, která podporuje zdravý životní styl a je určena široké veřejnosti.

Kromě možnosti připojení chytrých hodinek, fit náramků různých značek pro měření sportovních výkonů či přístrojů na monitorování váhy nabízí také zdravotní testy, osobní výzvy, recepty nebo tipy, jak na zdravější život.

Uživatele služby odměňuje za zdravý životní styl formou takzvaných Fitbodů. Ty může následně uživatel uplatnit v podobě navýšeného pojistného krytí u vybraných pojistných produktů AXA nebo slev u partnerů AXA Health Keeper na vše, co souvisí se zdravým životním stylem. Příkladem mohou být slevy na startovné u běhů pro veřejnost či jiné sportovní akce, ale také nákup sportovních potřeb, zdravé stravování nebo pomoc při odvykání kouření.

Používání digitální platformy AXA Health Keeper je bezplatné. Služba funguje jako webová aplikace www.axahealthkeeper.cz i mobilní aplikace, která je dostupná jak pro telefony s operačním systémem Android, tak iOS.

BNP Paribas Cardif

Ošetřování člena rodiny

◼ Kryje závazky při výpadku příjmu kvůli péči o člena rodiny.

◼ Péče může být o členy rodiny obou partnerů, ošetřovat může pojištěný či jeho partner.

◼ Kryje splátky až na 12 měsíců.

Pojištění ošetřování člena rodiny v rámci pojištění schopnosti splácet zcela nově pomáhá klientům se splácením závazků i v případech, kdy příjem vypadne z důvodu, že pojištěný pečuje o člena rodiny.

Pojištění schopnosti splácet je v podstatě typ životního pojištění sjednaného spolu s úvěrem a má klientovi pomoci se splácením závazků v případě výpadku jeho příjmů.

Nové pojistné krytí tak pomáhá pojištěným překonat výpadek v rodinném rozpočtu v době, kdy se musí starat o blízkého člena rodiny, který je nemocný nebo utrpěl úraz a je závislý na jejich péči.

Mezi hlavní benefity tohoto pojištění patří, že po dobu výpadku příjmu platí pojišťovna za pojištěného splátku jeho úvěru až po dobu 12 měsíců. Ošetřovaným členem rodiny nově může být jak partner, tak i děti, sourozenci nebo rodiče, a to jak pojištěného, tak i jeho partnera.

Ošetřovat pak může přímo pojištěný nebo jeho partner. Pojistné plnění pojišťovna vyplácí, pokud doba ošetřování trvá alespoň 30 dní.

Česká pojišťovna

Pojištění pomoci obětem násilí

◼ Jednorázové pojistné plnění obětem trestného činu.

◼ Částku 30 tisíc korun pojišťovna vyplatí po předložení protokolu Policie ČR.

◼ Vztahuje se i na domácí násilí či loupežné přepadení.

V rámci životního pojištění s názvem Můj život nabízí Česká pojišťovna jako jediná na trhu pojištění pomoci obětem násilí. Pojištění funguje tak, že pojišťovna vyplatí jednorázovou částku ve výši 30 tisíc korun pojištěnému v případě, že se stane obětí násilného trestného činu. Jednorázové pojistné plnění mu pojišťovna vyplatí na základě předloženého protokolu Policie ČR.

Z předloženého protokolu musí být zřejmé, že se pojištěný stal obětí násilného trestného činu. Za násilný trestný čin se v tomto případě považuje například loupežné přepadení, přepadení, úmyslné ublížení na zdraví či domácí násilí. Pojišťovna vyplatí pojistné plnění i za trestný čin ve stadiu pokusu, opět je však nutné předložit sepsaný protokol. Plnění vyplatí pojišťovna svému klientovi i opakovaně, výjimkou je však v tomto ohledu domácí násilí. U něj je z pojištění možné plnit pouze jednou.

Pojistná ochrana se vztahuje na území České republiky. Nevztahuje se ale na události, ke kterým dojde při výkonu služebního nebo pracovního poměru, například v případě příslušníků policie.

ČSOB Pojišťovna

Klientská zóna ČSOB Pojišťovny

◼ Propojení internetového bankovnictví a klientské zóny pro obsluhu pojistek.

◼ Jedním kliknutím lze přecházet mezi oběma aplikacemi.

◼ Obě mají jednotné přihlašovací údaje a design.

Klienti skupiny ČSOB mají nově prostřednictvím jedné aplikace přístup nejen ke svým účtům, ale i ke všem svým pojistkám od firem ze skupiny. Propojení funguje tak, že klienti, kteří používají internetové bankovnictví ČSOB nebo mobilní aplikaci Smartbanking, mohou jedním kliknutím získat přehled i o všech svých pojistných smlouvách, které mají u ČSOB Pojišťovny. To je automaticky přesměruje do Klientské zóny ČSOB Pojišťovny, jejíž design je obdobný jako u internetového bankovnictví ČSOB.

Při prvním přihlášení do klientské zóny pojišťovny z internetového bankovnictví se informace ­o klien­tovi z obou částí skupiny spárují a to pak umožňuje do budoucna zobrazení na jediné kliknutí bez dalšího přihlašování. ČSOB k tomu využívá technologie Single­-sign­-on (SSO), což znamená, že pro přístup do Klientské zóny ČSOB Pojišťovny mu stačí stejné přihlašovací údaje jako do klientova internetového bankovnictví. Klient si tak nemusí zbytečně pamatovat další přihlašovací údaje.

Direct pojišťovna

Garance pořizovací ceny ojetého vozidla (GAPO)

◼ Doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění s krytím ve výši pořizovací hodnoty.

◼ Je možné ho sjednat na tři roky pro osobní vůz starý 61 dní až pět let, který nestál více než milion korun.

Garance pořizovací ceny ojetého vozidla klienta pojišťuje proti situaci, kdy si koupí zánovní auto, havaruje a zůstane bez něj, v horším případě (při nákupu na splátky) dokonce i s dluhem.

Ať už dojde k totální škodě nebo odcizení, majitel auta získá z pojistky dostatek peněz, aby si mohl koupit auto ve stejné hodnotě.

Technicky vzato je pojištění pořizovací hodnoty ojetých vozidel doplňkovým pojištěním k havarijnímu pojištění, na kterém má ­klient sjednaná všechna rizika na pojistnou částku.

Pojištění pořizovací hodnoty vozu je možné sjednat na tři roky pro auto, které je staré od 61 dní do pěti let, a má v době sjednání najeto maximálně 150 tisíc kilometrů. V případě totální škody nebo krádeže vyplatí pojišťovna z havarijního pojištění a GAPO částku, za kterou auto skutečně koupil a na kterou si auto pojistil.

Maximální cena pojištěného vozidla je jeden milion korun a musí jít o vůz kategorie M1, tedy osobní automobil.

Hasičká vzájemná p.

Pojištění bytových domů 2019

◼ Pojištění pro vlastníky bytových domů, společenstva vlastníků či bytová družstva.

◼ Produkt má rozšířený rozsah pojistných nebezpečí.

◼ Umožňuje rychlé a jednoduché sjednání smlouvy.

Pojištění bytových domů je produkt určený pro vlastníky bytových domů z řad fyzických osob, společenstva vlastníků jednotek a bytová družstva. Nejnovější verze produktu přichází s rozšířeným rozsahem pojistných nebezpečí a umožňuje rychlé a jednoduché sjednání smlouvy.

Předmětem pojištění jsou stavby bytových domů (včetně například výtahů či technologií kotelen), movité věci, stroje a strojní zařízení, elektronika, skla či odpovědnost z vlastnictví bytového domu a odpovědnost statutárních orgánů.

Pojištění poskytuje komplexní ochranu majetku před živelním nebezpečím či ochranu proti vandalismu, a to i v případě nezjištěného viníka včetně škod způsobených sprejerem. Součástí je možnost sjednat základní asistenční služby obsahující zejména instalatérské, topenářské, sklenářské či zámečnické práce v rámci urgentních zásahů.

U pojištění majetku je výše spoluúčasti volitelná, u pojištění odpovědnosti je nulová.

Komerční pojišťovna

Mutumutu

◼ Rizikové životní pojištění bez investiční složky, které lze sjednat kompletně on-line.

◼ Lze získat slevu až 30 procent za zdravý životní styl.

◼ Ten klienti prokazují i pomocí sportovních aplikací v mobilu.

Mutumutu je rizikové životní pojištění bez investiční složky, které lze sjednat kompletně on­-line. Klienti mohou získat slevu až 30 procent z pojistného, pokud vedou zdravý životní styl (to znamená, že nekouří, pravidelně absolvují zdravotní prohlídky a sportují).

Pojištění kombinuje tři rizika, a to pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pojištění pro případ invalidity 1., 2. a 3. stupně.

Sleva až 30 procent funguje jako zpětná výplata části pojistného v případě splnění stanovených podmínek. Zatímco 10 procent je sleva za nekuřáctví a návštěvy lékaře, 20 procent klient dostane za sportovní aktivitu či nachozené množství kroků.

Prokazuje je tak, že propojí mobilní aplikaci pojištění s aplikací Google Fit, která zaznamenává data o sportovní aktivitě mimo jiné i za pomoci chytrých hodinek či chytrého náramku.

Kooperativa pojišťovna

On-line rizikové životní pojištění Flexi Risk

◼ On-line proces sjednání rizikového životního pojištění.

◼ Na základě čtyř údajů systém klientovi sestaví tři balíčky pojištění.

◼ Vybraný balíček si pak klient sjedná on-line či po telefonu

On­-line proces sjednávání rizikového životního pojištění Flexi Risk umožňuje klientovi sjednat pojistnou smlouvu z domova ve třech krocích. Na základě zadání čtyř cenotvorných údajů (datum narození, výška, váha, věk) sestaví systém klientovi tři verze balíčků pojištění podle rozsahu krytí a ceny.

Základní balíček Basic je bez zdravotního zkoumání a může si jej sjednat na webu každý. Další dva balíčky Comfort a Premium jsou podmíněny vyplněním pěti základních zdravotních dotazů. Pokud jej ­klient projde bez problému, může si oba balíčky také sjednat na webu.

V opačném případě s ním pracovník call centra pojišťovny vyplní rozšířený zdravotní dotazník a případně smlouvu upraví dle potřeby. Takový návrh pak klient dokončí na webu. Přes call centrum je možné sestavit i balíček na míru.

Když klient call centrum využije, je všechna komunikace a předávání dokumentů realizována přes zabezpečené úložiště.

Maxima pojišťovna

Zonkyho záchranná vesta

◼ Pojištění kryje splátky například při hospitalizaci, invaliditě třetího stupně či úmrtí.

◼ V rámci služby True Help nabízí odklad splátek už v čekací době či při průtahu s řešením škody.

Zonkyho záchranná vesta je pojistný produkt vytvořený speciálně na míru pro společnost Zonky. Ta po internetu zprostředkovává takzvané peer­-to­-peer půjčky, při nichž zájemci o zhodnocení v podstatě přímo úvěrují žadatele o úvěr. Pojištění pomůže s úhradou splátek při pracovní neschopnosti, ztrátě zaměstnání nebo hospitalizaci, invaliditě třetího stupně či úmrtí.

Inovativnost spočívá v zapojení služby s názvem True Help, kdy ­klientům například už v čekací době nebo při průtahu s řešením škody nabízí možnost odkladu úvěrových splátek. Pojištění lze sjednat při podpisu úvěrové smlouvy či dodatečně, je možné jej také kdykoliv zrušit. Pro sjednání není nutné vyplňovat zdravotní dotazník. Pojistné je přímo součástí splátky úvěru. Při nesplnění podmínek pro krytí ztráty zaměstnání je kryté riziko hospitalizace. Klient dostává odměnu za bezeškodní průběh, a to jeden měsíční poplatek za každých dvanáct po sobě jdoucích měsíců.

Uniqa pojišťovna

Uniqa P2P pojištění pro volejbalisty

◼ On-line sjednané pojištění, kde část pojistného jde klientem vybranému klubu.

◼ Kluby využívají dar pro podporu žákovské základny.

◼ Funguje pro více typů pojištění.

Uniqa P2P pojištění pro volejbalisty je první klubové pojištění v rámci komerční pojišťovny na trhu. Jde o využití generálního partnerství s českým volejbalem pro obchodní účely a společenskou odpovědnost firmy. Část pojistného klient věnuje konkrétnímu jím vybranému klubu v Česku na jeho rozvoj.

Pojištění funguje na bázi on-line nabídky pro členy Českého volejbalového svazu, fanoušky, rodiče a další přátele tohoto sportu. Prostřednictvím webové stránky www.podporsvujklub.com zájemce sjedná cestovní, úrazové či majetkové pojištění nebo pojištění vozidel. Deset procent pojistného přitom jde ve prospěch jeho oblíbeného klubu, který si zájemce ve spe­ciálním vyhledávači na webové stránce zvolí. Uniqa jednou za čtvrtletí provádí vyúčtování a příslušné částky darovaného pojistného převede na Český volejbalový svaz s rozdělovníkem pro kluby. Kluby využívají darovanou částku pro podporu žákovské základny.

Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru