Čtvrtina lidí se každoročně potýká s nějakým typem psychických problémů. Konzultantská společnost Accenture se proto rozhodla v této oblasti vytvořit program pro své zaměstnance. Provedla rovněž průzkum zaměřený na tuto oblast, z něhož vyplynulo, že 87 procent respondentů se domnívá, že roste informovanost o duševním zdraví a že lidé jsou ochotní o těchto otázkách hovořit otevřeněji, než tomu bylo před několika lety.

10 %

Stravu s vyloučením masa preferuje pět procent Čechů, mezi mladými lidmi od 18 do 34 let je to až 10 procent, vyplývá to z aktuálního výzkumu Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti. Maso jí denně téměř pětina Čechů. Až skoro třetina lidí uvádí, že plánují příští rok konzumovat více ryb a luštěnin, naopak méně masa a masných výrobků.

Jiná situace je na pracovištích. Jen jeden z pěti zaměstnanců (22 procent) uvedl, že je v hovorech s kolegy v otázkách duševního zdraví otevřený. Nejčastěji uváděnými důvody, kvůli nimž nechtějí o těchto problémech diskutovat, jsou strach, že se s nimi bude zacházet jinak (39 procent), rozpaky (30 procent) a přesvědčení, že by to poškodilo jejich kariérní vyhlídky (27 procent). Pouze 14 procent dotázaných uvedlo, že se o důležitosti péče o duševní zdraví na pracovišti hovořilo nebo hovoří.

Accenture nově nabízí svým zaměstnancům projekt zaměřený na péči o duševní zdraví Mental Health Allies. Ten zahrnuje bezplatné poradenské služby dostupné všem zaměstnancům, on-line kurz, který je seznamuje se základními pojmy a způsoby, jimiž mohou podpořit svou psychickou kondici, aplikaci zaměřenou na zlepšení kvality spánku či přístup k anonymnímu chatovacímu prostředí. Společnost také pracuje na aplikaci virtuální reality v této oblasti. Stěžejní součástí projektu je výběr a stálé vzdělávání 1500 zaměstnanců, kteří absolvují speciální školení o duševním zdraví.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

Související