Společnost Philip Morris International se rozhodla bojovat s některými problémy tabákového průmyslu, jako je negativní vliv na zdraví kuřáků či životní prostředí. Firma uvádí na trh méně škodlivé alternativy cigaret, snaží se vymýtit dětskou práci na farmách svých dodavatelů a zmenšit svou uhlíkovou stopu. Zároveň hledá cesty, jak snížit množství chemických hnojiv a dřeva používaných při výrobě tabákových produktů, a zabránit tak zhoršování kvality krajiny a odlesňování. Poslední čtyři roky vydává zprávu o udržitelnosti, kde reportuje o svých aktivitách. A nově zřídila funkci ředitele udržitelného rozvoje, které se ujal Nizozemec Huub Savelkouls.

O problémech tabákového průmyslu se ví desítky let. Proč jste se udržitelnosti začali věnovat až teď?

Pro Philip Morris pracuji 25 let a celou tu dobu se snažíme najít lepší alternativu ke kouření cigaret. Poprvé jsme se pokusili uvést takový produkt na trh před 20 lety, ale nevyšlo to. Zákazníci ho nepřijali. Stejně tak byl neúspěšný i další výrobek, který jsme představili v roce 2006. Podařilo se nám to až s produktem IQOS v roce 2014. Víme, že zdravotní rizika jsou největším problémem tabákového průmyslu. A teprve ve chvíli, kdy jsme měli k dispozici nějaké řešení, jsme zveřejnili první zprávu o udržitelnosti. A to i přesto, že už předtím jsme se věnovali řadě dalších problémů, jako je snížení uhlíkové stopy nebo prevence dětské práce.

Jak konkrétně se vám podařilo snížit zdravotní rizika?

Kouření je extrémně škodlivé a nejlepší je s ním nezačínat, nebo přestat. Ale pokud to lidé nedokážou, pak jsou výrobky se zahřívaným tabákem méně nebezpečná alternativa. Tím, že tabák nespalují, inhalují kuřáci o 90 procent méně toxických látek než u cigaret. IQOS rozhodně není bez rizika, ale toto riziko je výrazně nižší. Původně to měl být jen doplňkový produkt, ale nakonec jsme se rozhodli jím zcela nahradit cigarety. Na nikotinové výrobky bez kouře dáváme 90 procent našich nákladů na výzkum a vývoj a 60 procent nákladů na marketing.

Huub Savelkouls

Ředitel udržitelného rozvoje ve společnosti Philip Morris International. Pro tabákovou firmu pracuje 25 let. Posledních pět let se podílí na její transformaci, která souvisí s rozšířením výroby cigaret o produkci méně škodlivých produktů se zahřívaným tabákem. Vystudovaný ekonom se většinu své kariéry zaměřoval na ekonomické modelování trhu s cigaretami a na zdanění tabákových produktů. Než nastoupil do společnosti Philip Morris, pracoval jako vědec v Centru podmořského výzkumu NATO a v nizozemské organizaci TNO.

Prezentujete IQOS jako lepší alternativu pro lidi, kteří už kouří. Ale experti varují, že právě různé společensky přijatelnější nikotinové výrobky lákají ke kouření mladé lidi.

Je potřeba nedívat se jen na celou kategorii alternativních výrobků, ale na jednotlivé produkty. V USA jsou mezi mladými velmi oblíbené elektronické cigarety, ale třeba mladí lidé v Japonsku či Švýcarsku podle průzkumů používají IQOS jen minimálně. Když americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv řešil, jestli povolit náš produkt v USA, došel k závěru, že jako náhrada cigaret může být prospěšný veřejnému zdraví. Brali v potaz jak kuřáky, kteří by mohli přejít na tuto alternativu, tak i možné případy nekuřáků, kteří by kvůli ní mohli začít kouřit. Případná negativa podle nich převážily benefity. Prevence používání nikotinových produktů u mladých je ale nesmírně důležitá.

IQOS jste ale promovali přes sociální sítě za pomoci influencerů. Jejich příspěvky přitom byly dostupné i mladistvým.

Setkali jsme se ve světě s pár případy, kdy byli mladí vystaveni těmto příspěvkům. Když jsme se to dozvěděli, okamžitě jsme zastavili propagaci přes influencery.

Snažíte se také zabránit dětské práci v tabákovém průmyslu. Co pro to děláte?

Chceme, aby do roku 2025 nepracovaly v našem dodavatelském řetězci žádné děti. V zemědělství je dětská práce celosvětově velký problém. Od roku 2011 máme na boj s ní program. Zaměstnáváme 3000 agronomů, kteří několikrát ročně navštěvují jednotlivé farmy. Jejich úkol je pomoci farmářům zvyšovat kvalitu tabáku a naučit je pěstovat ho udržitelněji s nižším množstvím chemikálií. V posledních letech jim k tomu přibyla i prevence dětské práce. Jejími příčinami jsou většinou kulturní zvyklosti a chudoba farmářů. Proto se snažíme zvýšit efektivitu farmářů a tím i příjmy, aby nemuseli hledat levnou pracovní sílu v podobě dětí.

Loni jste zaznamenali přes 4500 případů dětské práce v dodavatelském řetězci. Proč je tak složité ji vymýtit?

Změnit pracovní a životní podmínky v rozvíjejících se zemích nejde přes noc. S dětskou prací se tam setkávají nejen tabákové firmy, ale i výrobci kávy a další potravinářské či zemědělské firmy. A oproti řadě z nich jsme podle světové zprávy o stavu lidských práv výrazně napřed. Na 98 procentech z navštívených farem děti nepracují. Abychom dosáhli nuly, potřebujeme i spolupráci vlád a neziskových organizací. Protože sami tenhle složitý problém nevyřešíme.

Usilujete také o zlepšení pracovních podmínek zemědělců na tabákových plantážích. Jakým způsobem?

Příkladem je Mexiko, kde během sklizně přijíždějí na tabákové plantáže pracovat lidé z celé země. V minulosti řada z nich spala přímo na polích i s malými dětmi. Když jsme hledali příčiny tohoto problému, zjistili jsme, že jsou odměňováni od výkonu. Proto pracovali co nejvíc hodin a zůstávali na polích. Nechtěli ztrácet čas dojížděním do měst či vesnic. Po dohodě s místními dodavateli jsme proto zvýšili mzdy pro sezonní pracovníky o čtvrtinu. Nově nesmí pracovat brzy ráno ani pozdě večer. Nabízíme jim také ubytování a stany. Investovali jsme i do dopravy a škol pro děti zemědělců. A podobný model se snažíme přenést i do dalších zemí.

Na zahřívaný tabák je potřeba výrazně více vody i energie než při výrobě cigaret. Jak snižujete svou spotřebu?

V našich továrnách používáme obnovitelné zdroje elektřiny. Zavádíme také recyklaci vody a spolupracujeme s organizací Alliance for Water Stewardship na zlepšování našeho vodního hospodaření. Sledujeme také svou globální uhlíkovou stopu a každoročně ji reportujeme ve spolupráci s organizací Carbon Disclosure Project. Už pět let přitom dosahujeme úrovně A, což je nejlepší hodnocení. Nejvíc emisí vzniká při výrobě balení cigaret a při sušení tabáku. Jeden z jeho druhů − virginský − se suší za pomoci zdroje tepla. Snažíme se proto, aby k tomu farmáři využívali méně uhlí a více obnovitelných zdrojů. Náš cíl je snížit emise od roku 2010 do roku 2030 o 34 procent. Třeba v Česku se nám je ale v kutnohorském výrobním závodu podařilo za osm let zmenšit o 80 procent.

Při sušení tabáku se využívá velké množství dřeva, což přispívá k odlesňování. Jak s tím bojujete?

Vedeme farmáře k tomu, aby používali jen dřevo z lesů, které jsou obhospodařovány trvale udržitelně. Učíme je také, jak vytvářet přístřešky na sušení tabáku z živých stromů. Ty se zasadí do takového tvaru, aby přirozeně vytvořily přístřešek, který vydrží na stejném místě po dlouhé roky. V Malawi a Mosambiku jich máme 85 tisíc. Dřevo se používá i na výrobu balení cigaret. Proto naše dodavatele nabádáme k výběru dřeva z udržitelných zdrojů. K odlesňování docházelo také při rozšiřování plochy pro pěstování tabáku. Tím, že produkty se zahřívaným tabákem ho využívají méně, ale plantáže dál nerostou. Naopak se budou zmenšovat, čímž klesne riziko dalšího odlesňování. V neposlední řadě ve velké míře vysazujeme nové stromy.

Velký problém jsou také cigaretové nedopalky, které často končí jako odpad v oceánech. Jak tomu předcházíte?

Většina kuřáků si myslí, že cigaretové filtry jsou z papíru či bavlny a že se snadno rozloží. Faktem je, že jsou vyrobené z acetátu celulózy, což je bioplast, který se rozloží za dva měsíce až dva roky. Proto kuřáky vzděláváme a učíme je, že nedopalky patří do popelníku a do koše. Podporujeme také restaurace, aby měly k dispozici popelníky. Řada zemí zakázala kouření v hospodách. A pokud nemají popelníky či koše venku, tak nedopalky často končí na zemi. Řešení tohoto problému ještě podpoří směrnice Evropské unie, která zakazuje řadu jednorázových plastů. Snažíme se vytvořit i snadno rozložitelné filtry, ale zatím neúspěšně.

Odpadem se časem stanou i zařízení IQOS. Jak řešíte jejich recyklaci?

Čas od času je třeba tato zařízení vyměnit za nová. Spolupracujeme s řadou společností, které se zaměřují na recyklaci elektroniky. Vytvořili jsme dvě recyklační místa, jedno v Evropě a jedno v Asii. A naši vývojáři se snaží o to, aby každá nová verze IQOS vydržela v provozu déle, byla lépe recyklovatelná či opravitelná.

Letos vaše společnost v ekonomické analýze uvedla, že klimatická změna jejímu byznysu paradoxně pomůže. Jak vám mohou lidé věřit, že vám na ekologii skutečně záleží?

Faktem je, že nárůst teploty nebude mít negativní dopad na pěstování tabáku, protože ho lze pěstovat v různých klimatických podmínkách. Ale to, že to není riziko pro naše podnikání, neznamená, že to není riziko pro naši planetu. Pokud se tím celá společnost nezačne zabývat, bude to mít nedozírné následky. Proto se snažíme přispět k naplnění jak pařížské klimatické dohody, tak globálních Cílů udržitelného rozvoje.

Nejsou vaše aktivity jen greenwashing, tedy smývání starých hříchů vůči přírodě a zdraví lidí?

Greenwashing znamená, že firmy jen naoko budí dojem udržitelného rozvoje. My ale můžeme naše aktivity podložit konkrétními výsledky a čísly. Existují dva přístupy. Když použiji analogii, tak pokud jste energetická firma, která se chce zbavit fosilních paliv, jako jsou uhelné elektrárny, tak je můžete prodat a okamžitě se prezentovat jako zelená firma. Nebo si ty elektrárny můžete nechat a postupně omezovat využívání uhlí a rozšiřovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů. My jsme si vybrali tu druhou možnost. Namísto, abychom přesouvali naši zodpovědnost na druhé, snažíme se řešit naše problémy sami.

Co plánujete do budoucna?

Zatím sedm milionů z našich 150 milionů zákazníků přešlo na produkty se zahřívaným tabákem. A naším cílem je, aby to do roku 2025 bylo 40 milionů. Věřím, že za 20 až 30 let cigarety zcela zmizí z planety a kompletně je nahradí jiné nikotinové alternativy. Přecházíme z relativně jednoduchého obchodního modelu na výrazně složitější, což přináší příležitosti pro rozvoj i v jiných oblastech. Jestliže dokážeme do těla lépe podávat nikotin, proč bychom v budoucnu nemohli vymyslet způsob, jak lépe podávat třeba léky.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.