Lidé se vždy snažili zlepšit své životní podmínky a dosáhnout dokonalosti. V novověku k tomu mají pomoci technické vynálezy. Nese to s sebou rizika, která si člověk není vždy schopen hned od počátku uvědomit. Před nekritickým přístupem varují příběhy o babylonské věži, letci Ikarovi, o Golemovi či Frankensteinovi.

Velká část našich životů se nyní přesouvá do digitalizované podoby. Kromě výhod to přináší i nebezpečí, která si často uvědomujeme, až když je sami začneme pociťovat. Změny ale probíhají většinou postupně, takže si jich nemusíme hned všimnout, jak učí syndrom vařené žáby.

S tím, jak se stále větší část našich životů odehrává v digitalizovaném prostředí internetu, se rozvíjejí možnosti zpracování informací a jejich využití k ovlivňování uživatelů.

Uvědomme si například, jak ovlivňuje naše chování pořadí výsledků vyhledávání v internetovém prohlížeči. Jen málokdo se dívá na výsledky na třetí straně.

Některé totalitní státy si uvědomují, jak snadno se s uživateli informačních technologií dá manipulovat. Situaci jim zlehčuje lákavost nových služeb. Pokud si udrží informační technologie pod kontrolou, mají výborný nástroj pro podporu vládní moci, jako například v Číně.

Ani obyvatelé demokratických zemí nejsou ušetřeni rizika uzavření v předem připraveném světě, neboť hlavní internetové služby ovládá jen několik firem. Navíc v moderní společnosti není nikdo zodpovědný za celý proces, každý jen plní svůj úkol, dělá svou práci, kterou nezpochybňuje.

K manipulaci lze využít to, že uživatele internetu je možné snadno kontrolovat a mít přehled o jejich soukromí. Lidé pak mají strach z poškození pověsti, z vydírání či pronásledování.

Výhodným prostředkem k manipulaci je kombinace velkých dat a výsledků zkoumání behaviorální ekonomie, která zohledňuje lidskou iracionalitu, neinformovanost i lenost. Z velkých dat se vytvoří profil uživatele, na který se pak nasadí s využitím behaviorální ekonomie příslušný nástroj.

Uživatelé nesmí nikdy systém zcela prohlédnout, je ku prospěchu, pokud jsou přehlceni informacemi. Nesmíme zapomenout ani na to, že s každým technologickým vynálezem přijímáme také hodnoty, na kterých byl vystaven. Cíl, kterého vynález umožňuje dosáhnout, považujeme jeho používáním za správný. A ideologie skrytá za moderními technologiemi je často založena na snaze o manipulaci a kontrolu světa.

Snahy o informační a mediální gramotnost mohou situaci zlepšit, ale nemohou ji vyřešit, neboť člověk není čistě racionální bytost. Proto bychom neměli žít svůj život jen ve virtuálním prostředí, ale využívat všech možností naší tělesné existence.