V okamžiku, kdy se v pondělí ráno otevřou brány brněnského výstaviště, které uvítá nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě s každoroční účastí více než 1600 vystavovatelů a 80 tisíc návštěvníků, bude ta hlavní práce na přípravě Mezinárodního strojírenského veletrhu už hotova. Co znamená veletrh pro samotné výstaviště, pro město i pro české strojírenství, jsme se ptali generálního ředitele Veletrhů Brno Jiřího Kuliše.

V roli generálního ředitele prožíváte už desátý strojírenský veletrh. Může vás ještě něco překvapit?

Jedná se o náročnou logistiku a organizaci, ale firemně máme veletrh systémově velmi dobře připraven. Obejdeme se dokonce bez porad a dispečinků, které byly dříve každý den. Každý ví, co má udělat, a hlavně to udělá. Takže jsem před veletrhem naprosto v klidu.

Strojírenský veletrh je ukazatelem ekonomické situace a kondice firem. Podle letošního zájmu o účast se už připravujeme na avizovanou krizi?

Veletrh bude standardně obsazen. Určité náznaky šetření se projevily u některých velkých německých, ale i českých firem. Německé firmy se začaly letos již na zpomalení ekonomiky připravovat. Některé české firmy signalizují pokles objednávek oproti loňskému roku, což uvádějí jako důvod úsporných opatření. Takže žádná krize, jen určité zpomalení růstu ekonomiky.

Veletrhy v Brně

Veletrhy Brno navazují na tradici výstav v Brně, která byla zahájena v roce 1928 Výstavou soudobé kultury v Československu. V padesátých letech minulého století se podařilo na brněnském výstavišti uspořádat Výstavu československého strojírenství a následně Mezinárodní strojírenský veletrh. Od té doby se veletržní činnost na brněnském výstavišti dále rozvíjela. Stoprocentním vlastníkem společnosti Veletrhy Brno je od konce roku 2016 město Brno.

Čím bude letos MSV specifický? Co je jeho hlavním tématem a proč?

Hlavním tématem je digitalizace průmyslu. Proto jsme nahradili i značku Automatizace značkou Digital Factory. Veletrh ukazuje budoucnost a ta je právě v digitalizaci průmyslových procesů. V pavilonu A1 vznikne i nová expozice s názvem Digitální továrna 2.0, která ukáže konkrétní řešení zaměřená na digitální budoucnost. Expozice by měla přiblížit možnosti průmyslové digitalizace i malým a středním podnikům. Návštěvníci si budou moci projít také Digitální stezku, která je provede konkrétními oblastmi digitalizace. Dozvědí se například, co je průmyslový blockchain.

Jaké obory v současnosti na veletrhu převažují?

Těžiště stále zůstává v oblasti obráběcích a tvářecích strojů a nástrojů, automatizace, zařízení pro povrchové úpravy a plastikářský průmysl. Všudypřítomné jsou roboty a nově systémy digitalizace výrobních procesů. Chtěli bychom posílit přítomnost technologických IT firem. Letos se poprvé zapojí například Microsoft.

Jak si MSV stojí ve srovnání se světovou a jak ve srovnání se středoevropskou konkurencí?

Když říkáme, že MSV je středoevropským průmyslovým veletrhem, tak to není nadsázka, ale fakt. Expozice mají vysokou úroveň, stejně jako předváděné exponáty. Ve střední Evropě lepší technický veletrh není. Navíc je MSV tak akorát − ani velký, ani malý. Když ho člověk projde, není unaven jako na některých daleko větších veletrzích v zahraničí.

Jiří Kuliš

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na zahraniční obchod. Ve společnosti Brněnské veletrhy a výstavy pracoval na různých manažerských pozicích od roku 1976. V letech 1992 až 2005 působil v diplomatických službách, například jako obchodní rada pro Austrálii a Nový Zéland, obchodně-ekonomický rada ČR v Japonsku nebo ve Washingtonu v USA. Od roku 2006 působil jako konzultant managementu Veletrhů Brno, v prosinci 2009 nastoupil na pozici generálního ředitele.

Jiří Kuliš
Foto: HN – Matej Slávik

Budou na veletrhu všichni tradiční čeští vystavovatelé, nebo někdo bude chybět?

Budou chybět některé firmy, které vystavují na EMO Hannover. Z organizačních nebo finančních důvodů nejsou schopny obsadit obě akce. EMO je evropská akce a je pro firmy finančně náročná. Ne všechny firmy se ale této akce účastní, některé naopak dávají přednost MSV. Ty, které vystavují na obou akcích, vystaví v Brně žhavé novinky právě z EMO.

Která země je letos hlavním partnerem veletrhu?

Partnerskou zemí bude letos vlastně Česko se společnou národní expozicí pod hlavičkou ministerstva průmyslu a obchodu a titulem "Česká republika − země pro budoucnost". Celkem se v této expozici společně představí 13 státních institucí. Předvedena bude i vize nové Inovační strategie České republiky 2019−2030. Status "partnerské země" předpokládá účast státu. Například Čína vystoupí s výstavou "China International Machinery Brand Show" v gesci čínského ministerstva obchodu, ale ne jako "partnerská země" veletrhu. Letošní novinkou je oficiální expozice Maďarska, které se v novodobé historii účastní MSV na této úrovni poprvé.

Jaká bude zahraniční účast firem? Které země budou na veletrhu vystavovat poprvé? Bude naopak některá z tradičních zemí chybět?

Zahraniční vystavovatelé tvoří 50 procent účasti na veletrhu. Letošní novinkou je oficiální expozice Maďarska, které se v novodobé historii účastní MSV na této úrovni poprvé. Noví vystavovatelé přicházejí z Číny, Tchaj-wanu, Indie. Ze zámoří letos postrádám Jižní Koreu a Thajsko. Kolektivní účast má tradičně Bavorsko, Sasko, Francie, Itálie, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, Bělorusko, Rusko. Z Evropy bude chybět kolektivní účast Velké Británie, ale tam teď mají jiné starosti.

Kolik vystavovatelů bude letos na strojírenském veletrhu? Projeví se konkurence specializovaných výstav konaných v lichých letech v dalších zemích?

Počet vystavovatelů MSV se ustálil na čísle 1600. Celkové číslo plus minus ovlivňuje v posledních letech účast čínských vystavovatelů, která se pohybuje od 100 do 200. Z důvodu celoevropských akcí jako EMO, K-Messe a Schweissen und Schneiden je účast v daných oborech v Brně logicky silnější v sudých letech.

Jaké trendy převládají v typech firemních expozic a stánků? Jsou s jejich výstavbou problémy?

Expozice jsou nyní větší, honosnější, vyšší, atraktivnější, než na jaké jsme byli zvyklí před lety. Vždyť je to firemní vizitka. Novým trendem je využívání digitálních velkoplošných stěn místo běžných monitorů, zavěšování poutačů včetně velkých LED obrazovek. Pěkným moderním prvkem jsou prosvětlené grafické poutače nebo velkoplošné textilní grafické stěny. Montáž a demontáž expozice probíhají celkem hladce. Tedy alespoň mně si nikdo nestěžuje.

Souběžně se strojírenským veletrhem se vesměs konají i další odborné výstavy Transport a Logistika a Envitech. Jak souvisí se strojírenským veletrhem?

Veletrh Transport a Logistika, který je zaměřen na přepravu a skladování materiálů v průmyslu, zaznamenává v letošním roce výrazný růst. Představí se na něm mnoho nových firem jak z Česka, tak ze zahraničí. Vystavovatelé budou prezentovat třeba novinky pro digitalizované provozy. Envitech se věnuje environmentálním technologiím určeným pro průmysl. Letos je hlavním tématem cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství, které reaguje na tlak průmyslu na přírodní zdroje. Oba veletrhy tedy s průmyslem úzce souvisí. Konají se s ohledem na inovační cyklus ve dvouleté periodicitě.

Podařilo se vyřešit wi-fi připojení v areálu výstaviště?

Na veletrhu dochází k velké koncentraci osob a mobilů. Někteří vystavovatelé vytvářejí vlastní hotspoty, které ovlivňují okolní sítě. Proto jsme posílili vysílače wi-fi ve všech pavilonech. Předvádění digitálně řízených obráběcích center však nelze řešit přes wi-fi. Museli jsme proto posílit i páteřní síť pevného internetového připojení. Jednalo se sice o značné investice, ale získali jsme tím jistě i komparativní výhodu oproti jiným výstavištím. Snad budou účastníci veletrhu spokojeni. Rozvíjíme také naši mobilní veletržní aplikaci, která usnadní orientaci na veletrhu a navíc jsou v ní k dispozici aktuální informace o doprovodném programu i vystavovatelích.

Výstaviště se ale připravuje na daleko náročnější investici, která v budoucnu ovlivní i podobu strojírenského veletrhu. Kdy by se měl stavět pavilon D a proč jste se rozhodli pro tak zásadní krok?

Důvodů je řada. Jednoduše řečeno, uprostřed výstaviště vedle pavilonu C, který není dobře využitelný, je venkovní výstavní plocha, po které není poptávka. Zato vnímáme velký zájem po pavilonech typu P, V, F, který nedovedeme uspokojit, a to nejen v případě MSV. Spojením budoucího nového pavilonu D s pavilonem C vznikne kvalitní multifunkční prostor i pro koncerty, plesy, firemní akce a podobně. Takový prostor potřebujeme, protože původní pavilon, který k tomu sloužil, jsme prodali pro účel vědecko-naučného centra a dosud jsme ho nenahradili. Výstavbou nového pavilonu bude rozvoj výstaviště, myšleno kryté výstavní plochy v pavilonech, završen. Koncepčně jsme se sice zadrhli s památkáři, ale nyní jsme dosáhli kompromisního řešení a začínáme projektovat. Pavilon by měl být dokončen na jaře 2022 a stavět ho budeme převážně z vlastních finančních zdrojů.

Přispívá strojírenský veletrh k podpoře technického vzdělávání v Česku?

Veletrh je inspirativní a určitě přispívá i k vyvolání zájmu o technické obory. Své expozice představí několik technicky zaměřených vysokých škol. Dojde i na prezentaci studentských projektů. Vyhledávanou součástí MSV je také platforma Job Fair, která nabízí možnosti konzultací mezi zájemci o pracovní příležitosti a vystavovateli z řad prestižních firem. Není naším cílem pozvat všechny studenty z celé republiky a zvyšovat si tímto statistiku návštěvnosti, jak se to dělo dříve. Zveme pouze odborné technické školy, průmyslovky a technické univerzity.

Jakou pozornost veletrhu věnují orgány státní správy? Čekáte nějaké významné oficiální hosty?

Těší mě velmi dobrá spolupráce se všemi ministerstvy a jejich institucemi na podporu exportu. Cítím skutečnou podporu ministerstva průmyslu a obchodu i ministerstva zahraničí. Vystavovatelé oceňují možnost neformálního setkání s předsedou vlády a ministry. V zahajovací den se tradičně koná sněm Svazu průmyslu a dopravy, na kterém byznys zúčtovává s panem premiérem a ekonomickými ministry vládní hospodářskou politiku. Nahlášeny jsou vládní delegace z Ruska, Běloruska, Indie, Makedonie, Bavorska a dalších zemí.

Jak město Brno podporuje konání tak zásadní akce?

Město Brno podporuje MSV hlavně tím, že jako vlastník Veletrhů Brno ponechává hospodářský zisk ve firmě pro její další rozvoj a na investice do infrastruktury výstaviště. Ve spolupráci s městem jsme zahájili program "Brno Fair City" pro účastníky veletrhu, kteří mají možnost za zvýhodněných podmínek si město užít a poznat jinak než ve veletržním stánku. Využívané jsou také veletržní jízdenky, které usnadní dopravu po městě.

Co znamená veletrh pro Česko?

MSV je nejvýznamnější hospodářskou akcí v Česku. Filmový průmysl má festival v Karlových Varech, strojírenství a průmysl obecně má strojírenský veletrh v Brně. Rozdíl je v tom, že MSV nedostává žádné státní či jiné dotace.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist