Neodvolatelnost a dohledatelnost záznamů je prvkem, který využívají prakticky všechny projekty, iniciativy a řešení, jež mají něco společného s blockchainem. To, co je hlavní výhodou blockchainu, může být ale také jeho slabinou, či dokonce Achillovou patou.

Analytici Gartneru očekávají, že do roku 2022 se u tří čtvrtin veřejných blockchainů objeví problém označovaný jako "otrava citlivými daty" (privacy poisoning) − jde o vložení citlivých osobních dat (ať už záměrné nebo nechtěně) do otevřené distribuované databáze blockchainu. To vzhledem k neodvolatelnosti záznamů znamená, že daný blockchain − a s ním i všichni jeho firemní uživatelé − porušuje zákony chránící soukromí (jako je GDPR). Naštěstí existují různé typy řešení jako ZKP (Zero Knowledge Proof), ukládání mimo řetěz (off-chain storage) nebo SC (state channels), díky nimž se lze (s určitými omezeními) otravě citlivými daty bránit. Nicméně stále to neřeší otázku, zda řešení nabízející neodvolatelné záznamy je to, co v řadě případů skutečně potřebujeme a chceme.

Pro fungování naší společnosti je často stejně důležitá možnost a schopnost prostě zapomenout. Její význam dobře ilustruje jeden ze základních pilířů GDPR (právo na to, být zapomenut). Řešení využívající prvky blockchainu by přitom mohla být paradoxně využita právě k tvorbě systémů, jež nabídnou skutečně spolehlivé a přesně programovatelné zapomínání, tzv. dropchains − v praxi bychom se prvních podle analytiků mohli dočkat do roku 2024.

Dropchain by mohl fungovat jako prostředník pracující s prvky jako chytré smlouvy (obsahující informace o tom, jaká práva použít, osobní údaje, a na jak dlouho byla udělena). Osobní data poskytnutá dropchainu jsou v něm šifrována a uživatelům těchto informací (firmám) jsou zobrazena jen podle specifikací v chytrém kontraktu. Vlastník dat pak může svá data z dropchainu kdykoliv odstranit nebo si zobrazit informaci o tom, komu byla poskytnuta − jde v podstatě o kombinaci funkcí souhlasu s použitím osobních údajů, informací o tom, jaká data jsou uchovávána a komu byla poskytnuta, a s právem na zapomenutí v jedné "dropchain" službě.

Článek byl publikován v komerční příloze Hospodářských novin a týdeníku Ekonom.

Související