Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

elektromobily vzbuzují vášně na straně zastánců i odpůrců. A protože se vám dostává do ruky magazín o rozvoji elektromobility, dovolte mi pár argumentů za první stranu:

→ Provoz elektromobilů neprodukuje jedovaté zplodiny. Sto let rozvoje spalovacích motorů není dost dlouho na garantování jejich věčnosti, zvlášť když je škodlivost jejich zplodin tak prokazatelná a k dispozici jsou čistší technologie.

→ S přechodem na obnovitelné a jaderné zdroje je efekt elektromobilů na snižování emisí CO2 stále větší. I když nevíme s jistotou, jak velký to má v dlouhodobém přírodním cyklu vliv, víme, že lidstvo k emisím skleníkových plynů významně přispívá. V rámci předběžné opatrnosti je rozumnější tyto plyny neprodukovat.

→ Elektromobily budou brzy levnější než vozidla se spalovacími motory. Mechanicky složité motory a převodovky budou nahrazeny relativně jednoduchým elektrickým pohonem a baterií. U baterií se očekává, že poměr cena/kapacita bude významně klesat.

→ S rozvojem baterií se dojezdy elektromobilů zvýší na úroveň obvyklou u vozidel se spalovacím motorem. Úbytek dojezdu vlivem spotřeby elektřiny na topení či chlazení bude kompenzován využíváním tepelných čerpadel a zvýšenou kapacitou baterií.

→ Stárnutí baterií vlivem dobíjení a vybíjení není reálný problém. Dnešní baterie běžně vydrží 200 tisíc km s úbytkem kapacity do 20 procent. Výrobci indikují, že životnost elektromobilů je delší než u vozidel se spalovacím motorem.

→ Dobíjecí infrastruktura nebude problém. V nejbližších letech lze očekávat prudký rozvoj dobíjení u parkovacích míst i rychlodobíjecí huby s vysokým výkonem a kapacitou pro dobíjení "na cestě".

→ Časy potřebné pro dobíjení klesnou na přijatelnou úroveň. Přestože většina dobíjení se bude odehrávat u parkovacích míst, přes noc či v zaměstnání, rychlé dobíjení "na cestě" bude zapotřebí i při očekávaném prodloužení dojezdu. S technologií o výkonu 350 kW bude možné dobít na 500 km za 15 minut.

Ano, jako je snadné napsat pozitivní argumenty, tak je snadné je rozporovat. Zatím to ale vypadá, že se e-mobilita opravdu rozjede.

Článek byl publikován ve speciální příloze Elektromobilita.