Dopaminem pohánění alfa samci a samice jsou minulostí. Hierarchické organizace, které řídí ředitel, jenž vše ví a o všem rozhodne, nepřežijí. Kdo dělá rozdíly v odměňování podle toho, jestli má někdo penis či ne, střílí sám sebe do nohy. Každý člověk má uplatnit svůj talent a být odměněn za hodnotu, kterou tvoří. Jen tak je organizace zdravá.

Vždyť to ani nejsou primární pohlavní znaky, co nás řídí při rozhodování a chování. Podstatnou roli hrají hormony! Rázná rozhodnutí, padni komu padni, tvrdě za cílem, to jsou dopaminoví lidé.

Ženy, nekonzultujte plat se ženami

Lidé s dominantním serotoninem dbají o mezilidské vztahy a radují se z úspěchů ostatních. Správná distribuce těchto hormonů a s nimi spojených nastavení lidí je pro úspěch týmů klíčová. A všechny jsou stejně potřebné!

Pohlaví je z toho pohledu zcela irelevantní. Jedna studie hormonů třeba ukázala, že ženy v představenstvech firem mají v průměru více testosteronu než muži.

I když je dělení lidí podle pohlaví překonané, v odměňování je smutnou realitou. A částečně si za to ženy mohou samy. Při pohovorech si říkají o 30 procent méně než muži! Jak uvádí Linda Babcocková, profesorka z Carnegie Mellon University, muži často svou hodnotu přeceňují. Ženy jsou realističtější. Ženy před pohovorem konzultují, "o kolik si říct", s jinými ženami. Tím se současný stav jen konzervuje.

Spěch za rodinou pomůže výkonu

Dále je tu čas. Ať to dává smysl či ne, je stále více žen než mužů, které se starají o děti. I když i my máme v práci pár žen, u kterých partner hraje v péči o děti dominantní roli. Ale celospolečensky se to hned tak nezmění. A tak je zde obava, že ženy dají práci "méně" než muži.

Z mé zkušenosti to funguje právě naopak. Méně času dokáže lidi velmi dobře motivovat k lepší produktivitě a podstatně lepším výkonům.

Ženy, které vědí, že mají další významné povinnosti, se tak věnují podstatným věcem. A ty řeší. Navíc se jim do toho nemotá ego. Mezi výkonem a časem není vůbec přímá úměra. Máme v rámci skupiny i agenturu, která přešla na čtyřdenní pracovní týden. Je pěkné vidět, jak se zvýšila jejich produktivita.

Takže co s tím? Ženy mají větší hodnotu, než si samy myslí a než kolik jim v současné době firmy platí. Malý praktický krok ke zlepšení může být, že si při pohovoru začnou ženy říkat o 30 procent více, než by si řekly. A to samé při ročním vyjednávání o zvýšení platu!

Článek byl publikován ve speciální příloze Rovné odměňování.