První zmínka o tzv. neurotechnologiích se v Československu objevila v roce 1966 v souvislosti s tematikou učení pětiletých dětí. Za posledních 15 let se technologická metoda neurofeedbacku značně rozšířila v rámci léčby mozkových dysfunkcí. Prvním subjektem, který však začal neurotechnologie využívat při rozvoji zdravé populace (klíčových zaměstnanců či trvale přetížených specialistů), je vzdělávací instituce Economia Training.

Na počátku vývoje unikátní metody rozvoje stála myšlenka odborníků ve vzdělávání zaměřit se na příčinu neuspokojivých výsledků, tj. na mentální stavy a neúčinné metakognitivní strategie. Hlavním cílem se stal trvale udržitelný stav zlepšení, tak aby se trénovaný jedinec nevracel do zaběhlých kolejí starých návyků. Dosažení takového účinku s sebou přináší přímý dopad na omezení dalších investic do vzdělávání a rozvoje trénovaného.

Metoda neurofeedbacku je založena na modelu okamžité a přesné zpětné vazby (nejčastěji vizuální) o mozkové činnosti konkrétního člověka, jenž je schopen se na základě této informace naučit regulovat mozkové vlny požadovaným směrem, a ovládat tak potažmo vlastní mozkovou činnost. A právě tyto mozkové vlny delta, théta, alfa, SMR a beta jsou jako frekvenční pásma nositeli specifických vlastností (například soustředění, ruminace či emoční nestabilita). Rozbor příčin těchto projevů ve spojení s kvantitativními výstupy je zaměřen na kognitivní funkce, jako je paměť, pozornost, koncentrace, rychlost, zpracování informací, exekutivní funkce (plánování, rozhodování), řeč nebo schopnost vyjadřování a porozumění.

Zahraniční výzkumy dokazují, že fixace dosaženého stavu zlepšení za pomocí metody neurofeedbacku má trvání a účinky u trénovaného až 10 let. Odborníci Economia Training vycházeli z této skutečnosti, zároveň si však byli vědomi toho, že hlavní bariérou pro využití metody v pracovním prostředí je dosavadní časově náročná četnost neurotréninků. Proto vyvinuli metodu, jež zásadně zkracuje a urychluje proces dosažení očekávaného výsledku.

Metoda neurofeedbacku váš mozek nezmění, nestanete se náhle géniem. Jen se, laicky řečeno, vrátíte svými možnostmi do dob, kdy jste ještě nebyli přetíženi balastem, vaše uvažování bylo průzračnější, vaše mysl čerstvá. Jako když někdy s obdivem sledujete své děti, jejich kreativitu, fantazii, zázrak objevování a víte, že takoví jste byli také.

Článek byl publikován ve speciální příloze Práce & Kariéra – Jak být dobrým lídrem.