Současná situace optimismu příliš nenahrává. Ekonomové se shodují na tom, že českou ekonomiku v letošním roce čeká propad doprovázený krachy podniků, propouštěním zaměstnanců a poklesem životní úrovně.

Těmto negativním jevům se nevyhnou ani důležité subjekty české ekonomiky, o kterých se v tisku v současné době příliš nedočteme, totiž české rodinné firmy. Mnoho zahraničních autorů přitom tvrdí, že rodinné firmy mohou za zlých časů být cenným spojencem vlády, protože tvoří stabilizační prvek v ekonomice.

Jsou rodinné firmy vždy stabilní? Jistě ne. Známe příklady rodinných firem, kdy rivalita mezi sourozenci, neschopnost zakladatele domluvit se s následníkem nebo například rozvod v rodině vedly k zániku nebo rozdělení podniku.

Nicméně se ukazuje, že rodinné firmy jsou obecně "opatrnější" a nevystavují se riziku tolik jako jejich nerodinné protějšky. Rodinné vazby jsou navíc pevnější a trvalejší než ostatní typy sociálních vazeb. V tomto kontextu hovoříme o "rodinném sociálním kapitálu", který v jiných typech podniků neexistuje a představuje pro rodinné firmy jedinečnou konkurenční výhodu, někdy nazývanou "familiness". Rodinný sociální kapitál je složen ze soudržnosti kolektivu, sdílené vize a důvěry. Všechny tyto faktory se projevují nižší mírou propouštění v rodinné firmě. Vysoká jistota zaměstnání se dokonce vztahuje i na zaměstnance, kteří nejsou členy rodiny.

Řada studií totiž potvrdila, že zaměstnanecké vztahy v rodinných firmách jsou obecně dlouhodobější. Pevnost vztahů se však projevuje i směrem k dodavatelům a odběratelům rodinných firem z toho důvodu, že rodinné firmy sledují dlouhodobé cíle a vize. Pokud tedy ekonomové varují před přetrháním dodavatelsko­-odběratelských vztahů coby důsledkem přísných opatření české vlády proti koronaviru, tak u rodinných firem a jejich obchodních partnerů lze očekávat, že nebudou tolik postiženi.

Někteří autoři tvrdí, že rodinné firmy za normálních podmínek příliš nevybočují, ale jejich odolnost se projeví až za časů krize. Je to z toho důvodu, že v době krize dochází k zásadnímu ohrožení cílů rodinných firem, které jsou často jedinečné a neekonomické. Tyto firmy totiž stojí o úspěch další generace a zajištění dobrého jména rodiny a udělají vše pro to, aby těchto cílů bylo možné dosáhnout.

Pokud opravdu rodinné firmy působí jako stabilizační prvek v ekonomice, ať už se jedná o krizi, která nás čeká v blízké době, nebo ve vzdálenější budoucnosti, je třeba je umět pochopit i podpořit. Naše ekonomika totiž potřebuje firmy, které jsou schopné recesi překonat.