Od svých studentů občas zaslechnu, že spojení etiky a byznysu je protimluv. Říkají to i někteří manažeři, IT odborníci, účetní či podnikatelé. A učit etiku? Výzkumy ukazují, že zavedení její výuky samo o sobě nevede k vyšší morálnosti posluchačů. Přesto je toto spojení často nejen společensky, ale i ekonomicky výhodné.

U státnic zní pravidelně studentova věta: "V této nejisté turbulentní době plné změn, které se neustále zrychlují…" Nezávisle na otázce, nebo dokonce předmětu zkoušky. I když to klišé může zkoušejícího znervózňovat, lze za ním najít přesah. Některé věci se mění tak rychle, že je nestíháme sledovat a často zaostáváme v implementaci.

Etika může pomáhat ve zrychlení manažerského rozhodování a redukovat náhodnost v hledání vhodného řešení. Proč řešíme zrychlení? V únoru oslavil internet v Česku 28 let od slavnostního spuštění na ČVUT v posluchárně 256 Fakulty elektrotechnické. Na největší změnu od zavedení elektřiny nebo páry si v některých oborech zvykáme dodnes.

Než se naučíme používat veškeré funkce nového telefonu, kupujeme si nový, využívání aplikací nás často učí naše děti. Nové programy nebo postupy učí čerstvý absolvent služebně staršího kolegu. Znalosti zastarávají tak rychle, že v některých oborech nelze v extrému být opravdovým odborníkem, pouze historikem opuštěných postupů.

Můžeme se ale lépe připravit na změnu. Umět číst odborné texty, vstřebávat informace, zasazovat je do kontextu, zapomenout a znovu se naučit pro stejnou situaci jiný postup se stává konkurenční výhodou, stejně jako schopnost vyhledávat správná a spolehlivá data. Jak se zrychluje vývoj, máme stále méně času dobře si svá rozhodnutí promyslet a reagovat na základě důkazů. Častěji nám z nedostatku času nebo díky lenosti přijde lákavé spoléhat se na intuici, která nás však pro nedostatek zkušeností s novým postupem nebo technologií nechává na holičkách.

Rychlost změny je tak veliká, že nejsme schopni reálně dohlédnout, kam vývoj směřuje. Náš svět, jak ho nyní známe, brzy nebude existovat. Značná část zaměstnání jednoduše zmizí. A vzniknou jiná zaměstnání, jejichž názvy a náplň nás dnes ani nenapadnou. Rutina v managementu je překonaná.

Vzhledem k rostoucí komplexitě řízení a zkrácené době pro rozhodnutí nejsou reakce na změnu dostatečně rychlé, pokud nejsou součástí předem připravených scénářů, a dostatečně účinné, pokud nestojí na dlouhodobých a jasně vymezených hodnotách.

Budoucnost mnohem více než na politicích závisí na hodnotovém nastavení vrcholových manažerů firem. Svým příkladem ovlivňují, jakou má firma kulturu, ta zase ovlivňuje chování a spokojenost zaměstnanců. Etika může pomoci zrychlit, nejen zlepšit rozhodování manažerů. To je důvodem, proč je nejen společensky vhodné, ale i ekonomicky výhodné chovat se hodnotově konzistentně. Proto spojení etiky a byznysu není oxymórem.