Umělá inteligence zasáhne všechny oblasti fungování společnosti, dnešní chytré projekty jsou teprve prvními kroky.

Odborníci z oblasti informačních technologií (IT) se plně neshodnou v tom, jak nejlépe zacházet s technologiemi nové generace. Těmi jsou například 5G, virtuální úložiště s citlivými informacemi, inteligentní městské systémy, ale především umělá inteligence. Některé z nich jsou jen nástroji, které ulehčí uživatelům každodenní život, ale s umělou inteligencí je to jiné. Ta bude totiž schopna dělat vlastní rozhodnutí, bude se umět sama učit a v jistých směrech dokáže úplně nahradit lidi. Technologické firmy si tuto zodpovědnost uvědomují.

Pro pokrok ve vývoji umělé inteligence musí být vytvořeny dostatečné legislativní podmínky, infrastruktura, hardwarové platformy, ale také práva a pravidla pro spotřebitele. Tento proces potrvá řadu let a vyžaduje úzkou spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

Umělá inteligence je zatím na počátku své cesty, nemáme ani jednotnou definici toho, co to vlastně je. Určitě ale zasáhne téměř všechny oblasti fungování společnosti a bude úzce propojena s jinými koncepty této technologické generace, jako jsou cloudy, 5G nebo chytrá města. Ale už současné chytré projekty přinášejí do života lidí velké změny.

Necháme se ovládat?

Společnost Ipsos ve spolupráci s ABB Elektrotechnika zkoumala vztah lidí k chytrým domácnostem. Chytrá řešení (automatické, respektive naprogramovatelné ovládání osvětlení, rolet, oken, topení, dodávky elektřiny či zabezpečení), do nichž chtějí domácnosti investovat, jsou hned po úsporách (73 procent), motivovaná zájmem o pohodlí (69 procent) a větší bezpečnost (60 procent).

Svěřením své domácnosti softwaru, například přes aplikaci v mobilu, pochopitelně neseme rizika spojená s digitální bezpečností, na tento aspekt zájemci i odpůrci chytrých domácností vždy poukazují. Lidé investice do nových prvků domácnosti proto činí i s očekáváním vyšší bezpečnosti.

Většina respondentů, kteří chytrou domácnost chtějí, preferuje jedno komplexní řešení, například jeden ovladač pro všechny prvky (60 procent). Z jednotlivých prvků je největší zájem o řešení v oblasti topení (72 procent), osvětlení (68 procent) a zabezpečení (60 procent).

Investici do chytré domácnosti více zvažují mladí lidé do 35 let a také muži, konkrétně každý druhý. Mužská část populace také častěji vnímá chytrou domácnost jako efektivní řešení pro úsporu energií.

Energetické mikrosítě

Prototyp inteligentního předávacího místa, který sestavila společnost Grideo s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT, prošel testováním, které potvrdilo, že funguje bez potřeby vlastní obsluhy, bez zvýšených nákladů na energie a bez ekologické zátěže. Takzvaná chytrá energetická mikrosíť se za poměrně krátkou dobu dokáže naučit všechny zvyky a přání zákazníků a sama vše správně nastaví dřív, než dorazíte domů. Týká se to například teploty v místnosti, ale i dalších parametrů.

Za podpory Středočeského inovačního centra tak vznikl produkt určený developerům, kteří připravují výstavbu nových bytových domů a sídlišť. Spolupráci mezi firmou Grideo a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT zprostředkovalo a finančně podpořilo Středočeské inovační centrum. Tato příspěvková organizace Středočeského kraje má za úkol pomáhat utvářet partnerství mezi komerční a akademickou sférou.

Středočeský kraj vytvořil program Inovačních voucherů, což jsou jednorázové finanční dotace na spolupráci s výzkumnou nebo akademickou institucí. Firmám umožňují plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami.

Nemovitosti zařazené do chytré mikrosítě nabízejí výrazně vyšší energetický komfort a také možnost chlazení. Počítá se s možností přípravy stání elektromobilů s následným flexibilním připojením k výrobně elektřiny. Řízení chytrých spotřebičů je potom samozřejmostí.

Chytrá čtvrť

V Židlochovicích na Brněnsku se má v lokalitě nazvané Líchy, ležící na severozápadě města, začít v roce 2022 stavět takzvaná chytrá čtvrť. Na ploše přesahující tři hektary vzniknou rodinné i bytové domy až pro několik set obyvatel. Budou energeticky úsporné jak ve spotřebě elektřiny, tak vody. Zároveň je výstavba koncipována tak, aby se lidé neuzavírali za zdmi svých domovů, ale aby zde fungoval komunitní život. Město chce totiž zkombinovat rodinné domy, startovací a malé byty i luxusnější bytové jednotky. Od projektu si mimo jiné slibuje i to, že do lokality naláká lidi z profesí, které ve městě chybějí.

V projektu hrají významnou roli chytré technologie. Rozvody vody budou dělené na pitnou a užitkovou vodu, aby se pitnou vodou neplýtvalo například na zalévání. Byty a domy také mají mít domácí čistírny. Díky tomu se má uspořit polovina pitné vody a proti běžným standardům se má vypouštět jen polovina vody odpadní. K úspoře elektřiny dojde i díky tomu, že spotřebiče a zdroje spolu budou komunikovat o možnostech výroby a potřebě spotřeby. Digitální technologie budou ovládat i veřejné osvětlení či monitorovat parkovací místa.

Na projektu, který je spolufinancovaný německou nadací Deutsche Bundesstiftung Umwelt, město spolupracuje s Centrem pasivního domu. Podle optimističtějších prognóz by se lidé mohli do prvních bytů či domů stěhovat v roce 2023.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Energie.