Dnes má Česko jak přenosovou, tak distribuční síť jako celek dostatečně robustní. Poradí si bez problémů s objemy elektřiny, kterou by potřebovaly elektromobily v řádech statisíců, říká Pavel Cyrani, člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie ČEZ.

Jaký je aktuální stav sítě veřejných dobíjecích stanic v Česku?

Nachází se tu přibližně pět set profesionálních veřejných dobíjecích stojanů. Splňujeme tedy nepsané doporučení o poměru deseti aut na jednu stanici. Kvalitou sítě držíme krok v rámci regionu i Evropy, i když musíme zrychlit ve výstavbě stanic ultrarychlého dobíjení. Potýkáme se ale s některými překážkami rozvoje, jako jsou majetkoprávní vztahy, přivedení dostatečného výkonu do lokality a zabezpečení náležitého prostoru pro vyhrazená stání u stojanů. Samostatnou kapitolou je dlouhý povolovací proces, kdy se může doba k vybudování dobíjecí stanice protáhnout i na půldruhého roku.

Jakým způsobem zkvalitňujete síť dobíječek pro své zákazníky?

Rychlé dobíjení už dnes řidiči berou jako samozřejmost a tento typ stanic postupně vytlačuje původní stojany normálního dobíjení v dalších a dalších místech. Začínáme také s instalacemi ultrarychlých dobíjecích stanic o výkonu 150 kilowattů, které umožní až dvojnásobně zkrátit dobu dobíjení. Jejich plošnou výstavbu odstartujeme v následujících letech. Vyšší výkony dobíjecích stanic budou také tlačit na souběžnou instalaci smart řešení. Ta pomohou optimalizovat příkon a sníží zátěž pro distribuční soustavu.

Jaké jsou trendy rozvoje dobíjecí infrastruktury a co můžeme očekávat do budoucna?

Je úplně jasné, že elektromobilita skutečně prorazí teprve tehdy, až se srovnají celkové náklady na koupi a provoz elektroaut ve srovnání s klasickými vozy, až bude zaveden roaming pro dobíjení kdekoli a kdykoli a až se elektrický pohon prosadí napříč dopravním sektorem, třeba v MHD nebo dálkové nákladní dopravě. Už dnes jsou náklady na jeden kilometr jízdy i na údržbu jednoznačně na straně elektroaut, brzdou zůstává jen pořizovací cena. Víme taky, že ekonomika provozu dobíjecích stanic se dostane do kladných čísel, když u nás bude jezdit více než 40 tisíc elektrických aut. To je prostě realita. Nejde ale jen čekat. Musíme být připraveni a naši síť pružně rozvíjet a reagovat na konkrétní vývoj v čase i lokalitách. Například pokud nám čísla za odběry nebo změněné dopravní statistiky v místě ukazují, že je tu hlad po dobíjení, pružně reagujeme výměnou normální stanice za rychlou, zvýšením počtu rychlých stanic nebo přípravou lokality pro instalaci ultrarychlé stanice.

Stále se v souvislosti s nabíjením sleduje číslo udávající počet stanic. Nejsou ale stejně důležité i další parametry, jako například jejich výkon?

Určitě chceme jít i zmíněnou cestou stavění ultrarychlých stojanů. Není to ale univerzální a samospásné řešení. Na každém místě musí být podloženo tvrdými daty, každá stanice musí ukázat, že je prospěšná. Dalším důležitým parametrem je podle nás skutečně bezemisní provoz. Řidičům čerpajícím energii v naší síti to jsme schopni garantovat díky certifikaci původu elektřiny z obnovitelných zdrojů operátora trhu OTE.

V následujících letech se předpokládá výrazný nárůst počtu elektromobilů. To s sebou ale přinese zvýšené nároky na elektrickou síť. Nebude docházet k jejímu přetížení a případným výpadkům?

Česká přenosová a distribuční síť si bez problémů poradí s objemy elektřiny, kterou by potřebovaly elektromobily v řádech statisíců. Průměrná spotřeba takových 250 až 500 tisíc elektrovozů vychází zhruba na 0,78 až 1,56 TWh a jen roční produkce jaderné elektrárny Temelín činila loni 15,76 TWh. Vedle absolutní bilance se řeší i nutnost rozložení dobíjecích výkonů v místě a čase. Provozovatelé soustav průběžně sledují vývoj spotřeby i poptávku po nových připojeních a budou tomu přizpůsobovat své investice do obnovy nebo rozvoje. Spíše než o revoluční půjde o postupný evoluční proces posilování. Nemá podle mě smysl se zabývat úvahou typu: "Co by se stalo, kdyby teď najednou v ulicích jezdil milion elektromobilů." Sítím také odlehčí využití akumulačních technologií v místech spotřeby. V dynamickém prostředí nové energetiky elektromobily velmi pravděpodobně přestanou být jen čistými odběrateli energie. V domácnostech a firmách budou stále častěji plnit i funkci úložiště elektřiny. To může dále přispět ke stabilizaci celé energetické soustavy.

Můžete prozradit, jaké budou další kroky Skupiny ČEZ v oblasti elektromobility?

Chceme dále zahušťovat stávající síť, stavět ultrarychlé stanice tam, kde to bude dávat smysl, a přicházet s řešeními, například z oblasti samovýroby a akumulace energie, která dopřejí elektromobilitě větší nezávislost. Výstavba sítě je samozřejmě priorita, ale zákazníkům mohu slíbit, že budeme dále pokračovat i ve vývoji letos spuštěného nového zákaznického systému v čele s aplikací FUTUR/E/GO. Robustní síť, kterou chceme provozovat, si zkrátka zaslouží i svůj mozek. Řidič, který má v mobilu staženou aplikaci, si může vyhledat nejbližší dobíjecí místo, zjistit, který stojan na jeho cestě je už obsazený, nebo mít přehled o všech odběrech a vyúčtováních. A tím určitě nekončíme. Je to náš jasný signál trhu a závazek, že to s elektromobilitou myslíme vážně.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Elektromobilita.