Cena Agentury ochrany přírody a krajiny za inspirativní řešení dominanty v přírodním prostředí

architekti.in
Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák
Rok dokončení: 2019

Rozhledna na Velké Deštné
Rozhledna na Velké Deštné
Foto: David Stejskal

Odůvodnění

"Agentura ocenila zejména respekt novostavby vůči přírodnímu prostředí včetně přiměřené výšky, zohledňující dorůstání okolních stromů, užití dřeva jako přírodního materiálu pro viditelnou část konstrukce a originalitu půdorysného řešení, které zároveň umožňuje vnímat jednoduchou vertikalitu stavby při pohledech z dálky. Ztvárnění obvodového pláště, které evokuje působení deště a větru, odráží typické klimatické podmínky v nejvyšších partiích Orlických hor."

Rozhledna na Velké Deštné
Rozhledna na Velké Deštné
Foto: David Stejskal

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.