Už čtrnáct let běží projekt Škoda Stromky, jeho prostřednictvím Škoda Auto sází stromy. Příští rok jich bude přes milion. Projekt je grantový, o peníze na výsadbu se mohou hlásit obce i třeba školy. Do sázení se často pouštějí i firemní dobrovolníci. Projekt zapadá do strategie GreenFuture, v níž automobilka směřuje k co největší udržitelnosti.

Kdyby to byl celistvý les, měl by rozlohu jako polovina Prahy. Místo toho jsou stromky od společnosti Škoda Auto rozeseté po celém Česku. Příští rok jich bude přes jeden milion. Už čtrnáctým rokem mladoboleslavská automobilka sází po republice stromy, za každé své prodané auto jeden.

Myšlenka projektu je jednoduchá: největší tuzemská automobilka si zvolila výsadbu stromků jako symbol firemní orientace na společenské a ekologické hodnoty. V projektu Škoda Stromky se vysazují aleje, ale i části lesa, stejně tak zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi, rekultivují se území, revitalizují se ledy po kalamitách a také se zvyšuje biodiverzita lesních porostů. "V případě alejí se většinou sázejí ovocné stromy. V lesních porostech se jedná zejména o duby, buky, smrky a jedle," přibližuje Tomáš Gregořica z oddělení vnějších vztahů automobilky.

GreenFuture

Společnost Škoda Auto své ekologické aktivity sloučila do strategie GreenFuture, která se dělí na tři oblasti:

  • GreenProduct se zaměřuje na vývoj energeticky efektivních pohonů a na použití recyklovatelných materiálů ve vozech.
  • Pomocí opatření z oblasti GreenRetail automobilka podporuje ekologické hospodaření svých prodejních zastoupení a servisních dílen.
  • GreenFactory zahrnuje veškeré aktivity umožňující výrobu šetrnou vůči přírodním zdrojům.

O svých aktuálních projektech a aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí informuje společnost ve své Zprávě o trvale udržitelném rozvoji vydávané každé dva roky.

Grantový program Škoda Stromky vznikl v roce 2007. Prostřednictvím tohoto projektu bude do konce roku 2021 vysazeno přes milion stromů, což odpovídá více než 210 hektarům nového lesa. Jen od roku 2012 automobilka do projektu investovala dohromady téměř 16 milionů korun.

Grant má maximální výši 70 tisíc

Škoda Stromky je dotační program a na výsadbu lze získat finanční podporu až 70 tisíc korun. O peníze mohou žádat například obce, školy, neziskové organizace, honební společnosti nebo také občanská a zájmová sdružení. Od začátku výzvy o finance požádalo téměř 180 organizací. Stromky mohou sázet buď vlastními silami, nebo mohou přizvat na pomoc dobrovolníky, například právě z řad zaměstnanců Škody Auto, kteří jezdí sázet často.

"V posledních letech se do projektu zapojují kromě našich zaměstnanců a jejich rodin i učni Škoda Auto Středního odborného učiliště strojírenského. V roce 2017 si historicky poprvé svůj strom zasadil také zákazník Škody Auto v Mariánských Lázních," dodává Gregořica.

Ve stejném roce vznikla také první Škoda Alej v obci Bradlec na Mladoboleslavsku. Takových alejí s označením na dřevěné tabuli, které je nedílnou součástí škodovácké výsadby, je již po republice téměř sedm desítek. Z nově vysazené zeleně se tak mohou těšit Kvasiny, Vrchlabí, Solnice, Rychnov, v okolí Mladé Boleslavi jsou to Plazy, Boseň, Březno a mnoho dalších míst kolem závodů automobilky. Škoda Auto však nesází jen ve svém regionu, ale i ve vzdálenějších krajích, například na jižní Moravě, v Rohatci u Hodonína či v Národním parku Šumava.

"Společnost Škoda Auto si zvolila výsadbu stromků za podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty v rámci strategie GreenFuture. Obnova lesů a krajiny obecně je nedílnou součástí této strategie zastřešující všechny environmentální aktivity automobilky," vysvětluje Gregořica.

Důležitá je i následná péče

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), která spravuje chráněné krajinné oblasti a národní přírodní rezervace, aktivitu Škody Auto vítá. "Je jedině dobře, pokud si soukromá společnost stanoví v rámci své firemní kultury odpovědnost za životní prostředí, která má i přímý praktický dopad − v tomto případě výsadbu stromů," říká mluvčí AOPK Karolína Sulová.

Dodává, že aby to však mělo pro životní prostředí skutečný efekt a přínos, je třeba zajistit nejen kvalitní výsadbu, ale i následnou péči, jako například pravidelnou zálivku, odplevelování výsadeb, řezy koruny a podobně, po dobu alespoň dvou až tří let. Tuto následnou péči nezajišťuje přímo automobilka, ale žadatelé o granty, tedy například obce a další organizace, které stromy vysazují. Zdaleka tak podle Sulové nezáleží pouze na celkovém množství vysázených stromů, jako spíš na počtu těch skutečně uchycených, které budou postupně schopny plnohodnotně plnit očekávané funkce a poslání, tedy funkci ekologickou, biologickou, mikroklimatickou nebo estetickou.

Stromky od společnosti Škoda Auto rozeseté po celém Česku. Příští rok jich bude přes jeden milion.
Stromky od společnosti Škoda Auto rozeseté po celém Česku. Příští rok jich bude přes jeden milion.
Foto: Škoda Auto

V osídlených územích je stromů málo

Agentura ochrany přírody a krajiny také ujišťuje, že Česko výsadbu nových stromů rozhodně potřebuje. "Je to neustálý, kontinuální proces. Staré nebo oslabené stromy průběžně odumírají, některé musí být odstraněné z důvodu bezpečnosti, další z důvodu jiných veřejných zájmů, jako například kvůli výstavbě nebo rekonstrukcím staveb. Souběžně je tedy potřeba stále vysazovat nové stromy, a to ideálně v různorodé druhové i věkové skladbě a také uskupení," podotýká Sulová.

Nejhorší situace ohledně zalesnění je u zeleně rostoucí mimo les. Jsou to například stromořadí, remízky, háje a sady, v obcích také parky a zahrady. Významně se podílejí na ekologickém a celkovém funkčním propojení krajiny a lidských sídel. "A těchto prvků zeleně v důsledku tlaku intenzivního zemědělství, dopravy a rozšiřování výstavby stále ubývá. Přičemž ubývá i míst, kde lze novou výsadbu stromů plnohodnotně realizovat a počítat s jejich dlouhodobou perspektivou. Tedy že mladé stromy vyrostou do parametrů těch dnešních, o které průběžně přicházíme," říká Sulová. Dodává, že právě proto je jakákoliv dobře promyšlená a naplánovaná iniciativa, například ta od společnosti Škoda Auto týkající se vysazování nových stromů do krajiny a měst, vždy vítaná.

Dobrovolníci se mohou hlásit přes internet

Pokud se někdo chce zúčastnit některé z plánovaných výsadeb, nemusí se nikam registrovat. Stačí si na internetových stránkách projektu Hlaslesa.cz vyhledat plánovanou výsadbu ve svém regionu a kliknout na tlačítko Chci pomoct. Zde také dobrovolníci naleznou veškeré informace o výsadbě, jako je termín a čas či místo, a také užitečné informace ke konkrétní akci.

Do zmíněné strategie GreenFuture, kam patří i projekt Škoda Stromky, sloučila automobilka veškeré své ekologické aktivity. Obsahuje řadu dalších aktivit, kterými se automobilka snaží minimalizovat dopady na životní prostředí. Zahrnuje mnoho oblastí, od výroby přes způsob prodeje až po samotný produkt, tedy nové auto. Součástí strategie je například i to, že automobilka využívá pro provoz svých fabrik 50 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů. V Mladé Boleslavi má také teplárnu, která využívá biomasy a nahradila tak třetinu fosilních paliv nutných pro výrobu.