Už více než jednu dekádu město Brno aktivně podporuje inovační podnikání, rozvoj talentů a aplikovaný výzkum a prošlapává tak cestičku k rozvíjení inovací městům v České republice. Každoroční podpora této oblasti z rozpočtu města, která není spolufinancována z žádného jiného zdroje, činí téměř 100 milionů korun.

Této úrovně ale Brno nedosáhlo ze dne na den. Vděčí za to téměř dvacetileté intenzivní úzké spolupráci veřejné správy, podnikatelů a univerzit. Důležitým rámcem přitom byla a je Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK).

První RIS

První generace této strategie byla připravována ještě před vznikem krajské samosprávy a jejím prvním výsledkem bylo ustanovení Jihomoravského inovačního centra v roce 2003. Současná, již pátá generace RIS přináší rozšíření pohledu na inovace. Mezi své cíle zařazuje i veřejnou správu, která se má stát laboratoří budoucnosti. Potvrdí se tak ambice Brna být průkopníkem a testovat nová řešení. A nejedná se o žádnou revoluci.

Nanostruktura

Na brněnském náměstí Svobody si po dobu trvání Dnů elektronové mikroskopie letos v dubnu mohli lidé prohlédnout obří nafukovací nanostrukturu. Na přípravě programu DEM 2021 spolupracovalo s Magistrátem města Brna a partnery akce také oddělení Elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Soutěž studentských inovací − MUNISS

Již od prosince 2011 Brno motivuje studenty místních univerzit, aby řešili témata zadaná městem a přinášeli zejména nové pohledy na řadu agend. Multiprofesní týmy soutěžící napříč univerzitami tak mají jedinečnou možnost pracovat na reálných zadáních. V 10 ročnících se zapojilo 120 studentských týmů, které zpracovávaly přes čtyři desítky témat.

Jejich návrhy často iniciovaly realizaci zásadní inovace městských služeb. Například téma Brněnské karty řešené v roce 2013 se stalo inspirací pro portál městských služeb Brno iD, který byl spuštěn v lednu 2017 a dnes ho využívá více než 180 tisíc uživatelů. Soutěž naučila město fungovat jako živoucí laboratoř, kde se dají diskutovat, tvořit a hledat odpovědi na společenské výzvy, jež jsou před Brno kladeny.

Stroj na zázraky je nejlepší investice

Progresivní a nepřehlédnutelnou institucí je Hvězdárna a planetárium Brno. Kromě své primární role podněcovat v budoucích generacích lásku a zvědavost k tajům přírodovědných a technických oborů přirozeně propojuje podnikatelský a univerzitní svět. Návštěvnický lockdown využila jako příležitost pro pomoc v očkovacím centru a posílení svých on-line aktivit. Například komentované přistání sondy Perseverance na Marsu v přímém přenosu zhlédlo 22 tisíc lidí a následně ze záznamu 243 tisíc. Hvězdárnu na sociálních sítích sleduje armáda více než 70 tisíc zájemců, což je na poměry v oboru úctyhodné číslo. Organizuje festival filmů pro digitální planetária, přispěla k získání pobočky podnikatelského inkubátoru Evropské vesmírné agentury, propojuje vědu a umění a v neposlední řadě se zapojila do unikátního projektu zhasínání veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení památek. S lehkostí umí propojit vesmír se světem uvnitř buněk. To vás ve městě, které vyrábí 30 procent světové produkce elektronových mikroskopů, nepřekvapí. A nechybí stále se rozrůstající sbírka zářících hyperrealistických modelů Sluneční soustavy, jež umožňují popularizovat vědu i v době lockdownu.

Otevřený datový portál

Data.brno.cz je českým unikátem. Od svého vzniku v roce 2018 prošel zásadním vývojem, výraznou aktualizací pak na sklonku minulého roku. Stále zvyšuje svou kvalitu a uživatelský komfort. Nejde jen o prosté zpřístupňování datových sad, které umožní vývojářům vyvíjet aplikace, analytikům zpřesňovat predikce a uchvacovat návštěvníky svou komplexností. Na portálu existuje dashboard dlouhodobě sledovaných dat. Nechybí aktuální články zasazující mapové a datové podklady do srozumitelných závěrů. Portál spolupracuje se start-upy a spin-offy, jež pomohly vytvořit některé velmi zajímavé inovace, jako například aplikaci Brno Urban Grid, která vybrané statistiky umí interpretovat v území ve čtvercové síti o velikosti neuvěřitelných 250  x 250 m. Může to být velmi užitečné při hledání bydlení, školky nebo při zakládání podnikání. Malým subjektům z řad podnikatelů či institucí umožňují mít zadarmo svou vlastní datovou základnu, jež reflektuje nejbližší okolí budov nebo institucí. Nizozemská Univerzita Erasma Rotterdamského portál zařadila mezi sedm nejlepších v Evropě. Od počátku roku 2021 navštívilo stránku přes 15 tisíc návštěvníků z celého světa, které typicky nejvíce zajímají aplikace nebo teď aktuálně statistiky týkající se rozšíření covidu-19.

Nesnesitelná lehkost inovací

Klíčovou roli v přerodu fungování města hrají městské společnosti, které se starají o jeho každodenní chod. Návštěvníkům a rezidentům slouží spolehlivá hromadná doprava, která nikdy nespí. Teplo vzniká i ze spalování komunálního odpadu a pod centrem města se nachází rozsáhlá síť kolektorů, jež historické jádro chrání před výkopy. Městské služby jsou stále výkonnější s tím, jak se rozšiřuje počet denně dojíždějících osob. Jsou také šetrnější k peněženkám i přírodě. A existuje prostor též pro experimenty. Například v noci zhasnout veřejné a slavnostní osvětlení a dát vyniknout soukromým zdrojům světelného znečištění. To vše vytváří v Brně „nesnesitelnou lehkost“ inovací, které považujeme za samozřejmost a standard.

Velký dík patří všem osobnostem v čele městských společností, jež neustále hledají cesty a podporu pro bezpečnou, šetrnou a ohleduplnou budoucnost města. Nenechte si ujít anketu na straně 9, v níž se s vámi podělí o svou hrdost na město a plány do jeho budoucnosti.

Přehlídka inovací

Na přehlídku inovací ve veřejné správě se můžete letos formou on-line vydat na tradiční mezinárodní akci URBIS SMART CITY FAIR 2021 ve dnech 2. až 4. června. Využijte příležitost zúčastnit se také živé demonstrační jízdy, kterou v Brně uskuteční evropská platforma C-Roads, sdružující více než 18 evropských států a jejich správců dopravních cest. Bude to další milník pro přiblížení autonomní dopravy jako záruky jejího bezpečí, plynulosti a ohleduplnosti.