Loni se zdálo, že se brány brněnského výstaviště už nikdy neotevřou. Pandemie covidu‑19 dopadla na samou podstatu veletržního odvětví. S postupným návratem situace k lepšímu se vrací i nejvýznamnější akce svého druhu ve střední Evropě – Mezinárodní strojírenský veletrh. Přestože se v současnosti strojírenství potýká s dozvuky koronavirové krize, organizátoři odloženého 62. ročníku si na nezájem firem nestěžují. Takřka dvouletá pauza zájem o veletrhy neumenšila.

„Vystavovatelé se chtějí opět osobně setkat. Ukazuje se, že virtuální akce nemohou nahradit fyzický veletrh, který je založen na emocích a budování osobních vazeb,“ vysvětluje ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu Michalis Busios. „Struktura vystavovatelů je v letošním roce totožná jako v předcházejících letech, což znamená 80 procent tradičních vystavovatelů a 20 procent nových,“ dodává. Letos bude nově na veletrhu oficiálně zastoupeno Japonsko prostřednictvím státní agentury JETRO. Poprvé se také bude oficiálně účastnit Indonésie.

Koho uvidíte

Účast asijských inovačních tahounů předznamenává i hlavní téma, jímž bude letos nástup digitálních technologií do průmyslové praxe a s tím související nový impulz celému odvětví. Největším lákadlem bude speciální expozice Digitální továrna 2.0 v pavilonu F. Cílem projektu je ukázat cestu k tomu, aby se Česko stalo „laboratoří Evropy“, kde se nasazují, pilotují a úspěšně rozvíjejí nové technologie.

Digitální továrna 2.0 se zaměří především na hlubokou digitalizaci výroby, kde je firma chápána jako kyberfyzický systém řízený umělou inteligencí, na inteligentní práci s interními i externími daty, na kooperaci mezi zaměstnanci a umělou inteligencí, případně na předvedení prototypů chytrých autonomních strojů a zařízení a využití blockchainu. Součástí expozice bude i digitální stage, prostor, ve kterém vystavovatelé živě prezentují svá řešení formou případových studií. Aktivity budou rovněž streamovány on‑line.

Na veletrhu se dále představí vystavovatelé z tradičně silného oboru obrábění a tváření, chybět nebudou ani obory plasty, pryže, komponenty, elektrotechnika, automatizace, svařování, pohony, hydraulika, pneumatika, robotika, lasery a mnoho dalších. Atraktivní bude i prezentace firem z oblasti 3D tisku, který v současnosti zaznamenává významný vzestup.

Podstata zůstává

Nedílnou součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu je každoročně i bohatý doprovodný program. Ani letos tak nebudou chybět konference a přednášky, poskytující návštěvníkům i účastníkům potřebný kontext. Hned první den veletrhu mohou lidé zavítat na odbornou konferenci Robot 101, věnovanou právě tématu pocovidové digitální transformace ekonomiky s využitím všeho, co nabízí robotika a moderní technologie.

Na obdobné téma technologické transformace české ekonomiky se zaměří i konference „Česká republika – průmyslová velmoc 2028?“, která se uskuteční v rámci zmíněné Digitální továrny 2.0. Trendům v 3D tisku se bude věnovat sedmý ročník Fóra aditivní výroby, jež se zaměří na přínosy 3D tisku, které se naplno projevily během covidové krize.

„Zajímavou součástí doprovodného programu je i akce Kontakt‑Kontrakt, která spočívá v realizaci předem domluvených obchodních schůzek. Další konference se bude věnovat tématu úspor v průmyslu, včetně snižování energetické náročnosti ve výrobě. Na kybernetickou bezpečnost v energetice nebo dostupnost energie v budoucnu se zaměří konference pořádaná Českým svazem zaměstnavatelů v energetice,“ vyjmenovává ředitel Busios některé z nejzajímavějších bodů programu. Druhý den veletrhu, 9. listopadu, se uskuteční i tradiční sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem se koná i dvojice menších veletrhů Transport a Logistika a Envitech. První z nich nabídne řadu moderních dopravních a logistických řešení pro neklidnou dobu, druhý se věnuje problematice cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje v Evropské unii.

Mnoho lidí se při návštěvě letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu jistě neubrání myšlence, jaká bude v pocovidovém světě budoucnost výstavnictví. S akcí se počítá rovněž do dalších let, ubezpečují organizátoři.

„Podstata veletrhů zůstane stejná. Tou jsou emoce a osobní setkávání,“ uvádí Michalis Busios.
Nové době se však bude muset přizpůsobit tematické zaměření veletrhů, aby zůstaly i nadále relevantní. „Naší snahou bude spolu s odbornými partnery na veletrh přinášet taková témata, která budou pro firmy přínosná. V současnosti jsou to právě digitalizace průmyslu a udržitelnost výroby,“ naznačil Busios, kterým směrem se bude Mezinárodní strojírenský veletrh v příštích letech ubírat.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Strojírenský veletrh.