Společně s organizátory Mezinárodního strojírenského veletrhu jsme připravili výběr exponátů, které byste si neměli nechat ujít.

Zlín Robotics

Nejmenšího šestiosého průmyslového robota s jedinečnou opakovatelností ±0,005 milimetru Meca500 najdou návštěvníci v expozici společnosti Zlín Robotics. Při úplném prodloužení je délka ramene robota asi 332 milimetrů. Meca500 váží 4,5 kilogramu a má nosnost 0,5 kilogramu. Řídicí systém je zabudován do základny velikosti ­dlaně.

MCAE

MCAE Systems představí 3D tiskárnu Stratasys H350, která pracuje s technologií Selective Absorption Fusion (zkráceně SAF). SAF je nová průmyslová technologie aditivní výroby, která zajišťuje výrobní kapacitu koncových dílů na úrovni sériové výroby. Využívá protiběžný rotující válec k nanášení práškových vrstev na tiskovou podložku a tryská absorpční kapalinu k vyznačení ­vrstev dílu. Vrstvy se spojují působením infračervené lampy v celé šíři tiskové podložky.

Prima Power

Prima Power v Česku poprvé vystaví Laser Genius+, inovativní stroj pro 2D laserové řezání, který je kompletně vyrobený v Itálii a má unikátní high‑tech řešení umožňující vysokou úroveň výkonu, efektivity, kvality, automatizace i inteligence. Díky vysoké dynamice (trajektorie 180 m/min, zrychlení 2,8 g) a přesnosti stroje se výrazně zkrátila doba cyklu a také výrazně zvýšila produktivita a kvalita řezání. Laser Genius+ je kompaktní stroj „plug & play“, kde jsou všechny už otestované služby integrovány do jednoho vyhrazeného modulu odděleného od pracovního prostoru stroje.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Návštěvníci veletrhu se mohou těšit také na citlivě restaurovanou Jawu 350 SV z roku 1934. Těchto motocyklů se vyrobilo pouze něco málo přes dva tisíce a jeden z nich opravili studenti v jedinečné restaurátorské dílně při Fakultě strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, a to za použití moderních technologií včetně 3D tisku.

Misan

Unikátní koncepce symbiózy výrobního stroje a automatizace Okuma Armroid představuje japonskou reakci na požadavek automatizované kusové a malosériové výroby dílců s vysokou přidanou hodnotou. Rozšíření akčního rádia robotického ramene o podpůrné technologické aplikace s sebou přináší novou úroveň zajištění kvality a stability výroby. Další výhodou tohoto řešení je ovládání robota z NC systému stroje. Soustružnické centrum Okuma LB3000EXII Armroid je k vidění v expozici společnosti Misan.

Západočeská univerzita v Plzni

DronePort, jeden z výsledků evropského projektu Comp4drones, je unikátní prototypové zařízení určené k automatické bezobslužné výměně baterie dronu. DronePort se dále stará o správu těchto baterií. Kromě samotného zařízení je k dispozici ukázka počítačové simulace v reálném čase, včetně použití celého systému v praxi. Návštěvníci najdou exponát na stánku Západočeské univerzity v Plzni.

ITAX

Vertikální obráběcí centrum Hurco VMX30i je k vidění v expozici společnosti ITAX Precision. Pro CNC stroje řady VMX je typický vysoký výkon a flexibilita, které ocení zákazníci při kusové i malosériové výrobě. Práci usnadní také vysoce výkonný řídicí systém.

Bossard

SmartBin Cloud je plně automatizovaný váhový systém, který fyzicky eviduje stav zásob na dané pozici a poskytuje tak plnou kontrolu zásobovacího cyklu v rámci interní či externí logistiky. Je vybaven třemi elektronickými senzory, váhovým senzorem, polohovacím senzorem a nově i pohybovým senzorem. Ten detekuje odběr či doplnění komponentů z boxu a do něj. Informace o stavu zásob jsou pro uvedené pracoviště k dispozici v reálném čase. Řešení je k vidění na stánku společnosti Bossard.

Tajmac‑ZPS

Tajmac‑ZPS představí premiérově inovovaný stroj ZPS MCG1000i s automatickým výměníkem palet. Toto multifunkční obráběcí centrum typu horní gantry umožňuje komplexní obrábění prostorově složitých a technologicky náročných obrobků, kombinovaných tvarů jak v pětiosém frézování, tak v plnohodnotných soustružnických operacích. Jedná se o vysoce produktivní stroj, který se vyznačuje vysokou dynamickou a tepelnou stabilitou a vysokou přesností obrábění.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Strojírenský veletrh.