Každý podnik je jedinečný. Má jiné výchozí podmínky, jiné priority a jiné strategické plány. Jedno ale mají všechny společné: chtějí si udržet a zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Musí se neustále zlepšovat, optimalizovat své produkty a služby, zefektivňovat interní procesy a hledat nové obchodní modely.

Cílem digitální transformace není pořídit nový software a technologie se značkou Průmysl 4.0,“ říká František Podzimek, ředitel oddělení Digitální podnik v Siemens Digital Industries. „Firmy si potřebují ujasnit, jak nové technologie a trendy ovlivňují jejich stávající byznys a jaké nové byznysové příležitosti a modely se nabízí.“

Nové technologie přináší řadu možností, jak zefektivnit výrobu, snižovat náklady, zajistit provoz i přes nepřízeň okolností nebo v rámci nějakých omezení, například prostorových, s nedostatkem kvalitního strojového vybavení nebo kvalifikovaných pracovníků. Dnes je možné mnohem snáze zlepšovat procesy na základě simulací a pokročilé datové analýzy a zeštíhlovat a optimalizovat výrobu pomocí digitálních dvojčat, dat z výroby a umělé inteligence. Pomocí digitalizace je také možné vytvořit digitální páteř podniku a změnit způsob spolupráce v rámci celé firmy, od vývoje přes výrobu až po poprodejní servis. Lze také cílit na udržitelnost, flexibilitu, odolnost, schopnost přinášet inovace na trh rychleji. „Digitalizace představuje obrovský balík možností, z něhož si každá firma musí najít to klíčové pro svůj byznys a další rozvoj,“ doplňuje František Podzimek.

Jak a kde s začít s digitální transformací

Podle Podzimka většina průmyslových firem v Česku nemá formalizovanou strategii digitální transformace. Občas mají podniky nějaký plán pro oblast digitalizace, ale ten většinou není propojený s podnikatelskou strategií a opřený o analýzu takzvané digitální zralosti. „Často se setkáváme s tím, že si firma vybere jedno konkrétní téma či jednu část firmy a tu zautomatizuje či zdigitalizuje. Ve výkonu firmy se tento krok samozřejmě nějak projeví, většinou i pozitivně, ale v tomto případě se nedá hovořit o digitální transformaci a plném využití dostupných možností.“

Prvním krokem, kterým by každá firma měla začít, je provést podrobnou analýzu digitální zralosti a definovat si aktuální úroveň v konkrétních určených oblastech. Zároveň je potřeba precizně definovat priority a cílový stav transformace ve vazbě na celkovou obchodní strategii podniku a tomu odpovídající cílovou úroveň digitální zralosti po jednotlivých oblastech. „Ujasnit si, co by mělo být konečným výsledkem zvažované digitální transformace firmy, zdaleka není tak snadné, jak by se mohlo zdát,“ upozorňuje František Podzimek.

Společnost Siemens pomáhá firmám řešit tyto výzvy pomocí poradenských služeb v rámci formátu „Customer Value Discovery Days“. Jedná se o kompaktní poradenský projekt, který probíhá formou workshopů a může se odehrát i během jednoho týdne. Workshopy jsou vždy připravovány na míru dané firmě a probíhají za aktivní účasti vrcholového a středního managementu firmy. Ze strany Siemensu jsou vedeny cíleně sestaveným týmem lokálních i mezinárodních konzultantů a odborníků. „Důvodem, proč zapojujeme kolegy ze zahraničí, je snaha dodat tuzemským firmám know‑how na světové úrovni a zprostředkovat zkušenosti z poradenských a technologických projektů pro globální hráče a špičky ve svých oblastech,“ upřesňuje František Podzimek.

Jak vytvořit konkrétní plán digitalizace

Pokud se zákazník rozhodne využít poradenských služeb Siemensu, digitální strategie a plán konkrétních projektů na příštích 5–10 let vznikne přímo v rámci zmíněných workshopů. Společně jsou definovány jednotlivé projekty, jejich návaznosti, přínosy, náklady, rizika a KPI metriky. „Na první pohled je zřejmé, které projekty je potřeba realizovat prioritně a jak přispějí k naplnění podnikatelské strategie dané firmy. Všechny projekty, které se v rámci jedné firmy realizují anebo budou realizovat, spolu většinou nějak souvisejí. Žádné téma nelze dobře uchopit bez kontextu,“ dodává František Podzimek.

Navrhovaná řešení jsou technologicky neutrální

Měl by se případný zájemce o poradenské služby obávat, že se dlouhodobě zaváže ke spolupráci a nákupu technologií a řešení od Siemensu? „Tyto obavy nejsou namístě,“ reaguje František Podzimek. „Poradenství koncipujeme technologicky neutrálně. Navržená řešení lze realizovat na technologii Siemens nebo na technologiích jiných dodavatelů. Naše významná výhoda spočívá v tom, že víme, že to, co navrhneme, umíme také zrealizovat. Zákazníkovi navíc dokážeme ukázat desítky příkladů, kde dané řešení dobře funguje a přináší konkrétní byznysové výhody. Využití systémů Siemens sice usnadňuje následnou implementaci, integraci a údržbu, ale o výběru konkrétních technologií rozhoduje vždy zákazník,“ uzavírá František Podzimek.