Digitální transformace probíhá v mohelnickém závodě Siemens Elektromotory už několik let. Letos se dostává do nové etapy, která je ve znamení implementace vyšších řídicích systémů.

Definic digitální továrny je mnoho a pro každou společnost může digitalizace představovat něco jiného. Pro Siemens Elektromotory Mohelnice je digitální továrna taková, která má dokonalou kontrolu nad výrobním procesem a na základě okamžité zpětné vazby z výroby a doporučení vyšších řídicích systémů se dokáže přizpůsobovat a předcházet kritickým stavům v reálném čase. Právě takového stavu chceme do pěti let dosáhnout v našem závodě. Proces digitální transformace znamená především práci s daty a jejich následné využití pro efektivní a flexibilní řízení výrobních procesů,“ říká šéf Siemens Digital Factory Mohelnice Marián Bolebruch.

Digitalizace velkého závodu s dlouhou tradicí

Vzhledem k tomu, že Siemens je nejen předním světovým poskytovatelem technologických řešení pro digitální podnik, ale také tím, kdo vytváří koncepty digitální transformace, je logické, že veškeré svoje know‑how uplatňuje především ve svých vlastních výrobních závodech.
Výrobní závod Siemens Elektromotory Mohelnice patří v Evropě k těm největším, součástí výrobní technologie je více než tři tisíce strojů. Zde se také začalo s aktivním sběrem dat a napojením na cloudovou platformu MindSphere s využitím nově navržené architektury.

Praxe ukazuje, že žádná data nejsou zbytečná. V mohelnickém závodě se proto rozhodli jít cestou sběru všech dat, která jsou dostupná. A na základě jejich analýzy se pak rozhodují, jak s nimi dál naloží. Pokud se zjistí, že jich není dostatek, dotyčný stroj či technologii osadí další senzorikou. Data, která naopak nejsou aktuálně potřebná, se odkládají pro možné použití v budoucnu.

Do MindSphere ale nepřicházejí pouze data sesbíraná ze strojů, technologií a jiných aplikací. Velké množství dat se generuje také výpočty anebo jsou výsledkem komplexních algoritmů včetně užití umělé inteligence. MindSphere je součástí jádra nově vytvářeného ekosystému a intenzivně se pracuje na implementaci nových MindSphere aplikací, funkcionalit a služeb. MindSphere umožňuje s těmito daty dále nakládat pomocí aplikací a pokročilých analytických funkcí a proměnit je v „chytrá data“.

V současné době se v Mohelnici aktivně pracuje na implementaci MES systému a systému PreActor pro pokročilé plánování výroby, byl zde už nainstalován systém řízení údržby Comos a v plánu je migrace SAP do prostředí HANA. V Mohelnici je klíčový i projekt Smart Logistics s využitím systémů optimalizace logistických a materiálových toků. I v tomto kontextu se v mohelnickém závodě začínají využívat AGV a jejich počet poroste.

„Digitalizace je dlouhodobý a nekončící proces,“ podotýká Marián Bolebruch. „Když se podnik rozhodne, že začne investovat do sebe sama, otevírá se mu obrovská příležitost k revizi aktuálního stavu. Teprve potom je možné jasně definovat strategii digitalizace a vytvořit plán, který určuje, jaké procesní či technologické kroky budou vykonány, v jakém pořadí a za jakých podmínek. Důležité je neotvírat příliš mnoho témat najednou a vždy brát v potaz následné kroky. Celý proces je pak řízený a výsledky jednotlivých kroků jsou jasně měřitelné. Digitální transformace má vliv na všechny části výrobního závodu, který v průběhu změny zůstává v režimu plného provozu, tudíž je nezbytné zahrnout do procesu všechny organizační složky závodu.“

Elektromotory v tisícovkách kombinací

Mohelnický závod je specifický tím, že zákazníci mají obrovské množství možností, jak si nakonfigurovat elektromotor. Mají k dispozici na 60 tisíc kombinací, což je pro návrháře výrobního procesu extrémně náročné. Tato situace podnítila vývoj zcela nového řešení, které by umožňovalo importovat do návrhů elektromotorů návrhy specifických komponent vytvořené přímo zákazníkem. Takto vytvořená sestava by potom, samozřejmě po předchozí validaci, byla odeslána do výroby. A na konci by zákazník dostal motor, jehož některé součásti si sám navrhl.

„Digitalizace je krásná především tím, že se dotýká úplně všech částí podniku: od výroby přes logistiku, řízení procesů až po administrativu a HR. A takto se k ní také musí přistupovat – jako ke komplexnímu systému, kde spolu vše vzájemně souvisí,“ vysvětluje Marián Bolebruch.