Pokud žijete v atmosféře permanentní krize, velmi těžko se vymaňujete z vědomí, že kromě hašení požárů je třeba začít myslet na to, co bude poté. Co a jak postavíme nejen proto, aby se další požáry neopakovaly, ale abychom se i prostě měli lépe než před krizí.

V takové situaci se z programového hlediska ocitají lídři budoucí vlády. Jedním z nejžhavějších požářišť je ekonomika. Ceny rostou více, než říkala jakákoli prognóza, a veřejné finance jsou v důsledku pandemie v nebývalém schodku. Je pochopitelné, že vrásky budoucí vládě udělá nutný nárůst úrokové míry, která bude tlumit půjčování lidí i firem, nespokojenost spotřebitelů se zdražováním či omezování toků veřejných peněz k různým skupinám jejich příjemců.

Situace prekérní. Ovšem i v tom nejprudším požáru dělá lídra schopnost prohlédnout skrz plameny dále. Konkrétně se znovu zamyslet nad dlouhodobou strategií, jež vsadí na jiné růstové priority. Jednou z nich je podpora rychlejšího přechodu k ekonomice s vyšší přidanou hodnotou. A důvodem pro takovou hospodářskou politiku není jen úleva od rozpočtového pnutí, aniž by se musely notně zvyšovat daně nebo osekávat potřebné investiční výdaje z veřejných rozpočtů. Upgrade na vyšší ekonomickou úroveň je totiž nejen výzvou, ale i nutností, pokud nechceme jako země spadnout do dlouhodobé stagnace.

Česko jako tradiční průmyslová ekonomika totiž naráží na svůj strop. Nemáme už výhodu domácí levné práce a nemáme už ani při vyšší poptávce dostatek lidí. Neporostou domácí ekonomice marže a i absolutní růst je tak bez dostatečného podílu oborů s vyšší přidanou hodnotou limitován. A tím pádem jsou limitovány i budoucí příjmy veřejných rozpočtů, čímž se zpátky ocitáme v dluhové spirále.

Cesta k vyšší přidané hodnotě se však nedá nařídit nebo hladce zabezpečit nějakou zázračnou metodou. Je to dlouhodobá transformace přesahující jeden politický cyklus. A hlavně je to proces změny myšlení, na němž se musí podílet celá ekonomika, tedy i firmy ve všech odvětvích.

Zadlužím se investicí do nové technologie či know-how na mnoho let, protože věřím, že mi zabezpečí dlouhodobý úspěch na trhu, anebo zkusím přežít další rok s pár nutnými opravami a pak se uvidí? Každý podnikatel musí dříve nebo později takovouto otázku rozlousknout. Budoucí vláda bude nucena udělat také rozhodnutí tohoto typu, přestože jeho efekt zdaleka přesahuje délku jednoho volebního období.

O posunu „na vyšší level“ rozhoduje jak odvaha a odpovědnost, tak i dobrá analýza situace, založená na znalostním přístupu k řešení problémů. A znalostní přístup je zase projevem vysoké přidané hodnoty ve společnosti. Jinými slovy, když nemusíme jít hlavou proti stropu, a tedy když hlava bude mít kam růst, pak dlouhodobě poroste i naše ekonomika.

Autor je generální ředitel ABB v České republice.