Agentura CzechTrade už jednadvacátým rokem provází české firmy na cestě k jejich zahraničním exportním a investičním úspěchům. Nabízí informační a asistenční služby, které zajišťují profesionálové v Česku a hlavně v zahraničních kancelářích. „Mít letos čeští exportéři dostatek vstupů, je růst vývozu ještě výraznější,“ je přesvědčen Jan Kubata, ředitel Sekce služeb pro exportéry.

HN: Letošní čísla českého exportu jsou navzdory pandemii rekordní. Z jakých důvodů?

Předně, čeští vývozci se dokázali nelehké situaci, kterou pandemie přinesla, přizpůsobit. Došlo k omezení služeb, ale výrobny jely i během nejtvrdšího lockdownu naplno. Troufnu si říci, že mít čeští exportéři dostatek vstupů, je růst vývozu ještě výraznější.

HN: Zažívá tedy i agentura CzechTrade boom v poskytovaných službách?

Takto se to nedá říci. Agentura tu je především jako servisní platforma pro české firmy, které se snaží o exportní úspěchy. Pandemie urychlila řadu procesů a formátů, například digitalizaci řady služeb, podnítila i vývoj služeb nových. Letos to jsou tři: exportní aliance, exportní inkubátory a komplexní asistenční služba Kompas.

HN: Poskytli jste firmám během pandemie i nějakou formu podpory?

V době pandemie jsme své služby kompletně nabízeli bezplatně. Celkem šlo o aktivity v souhrnné hodnotě téměř 50 milionů korun.

HN: Co výstavnictví a veletrhy? Ty se za pandemie nekonaly. Jak jste se s tím vypořádali?

Během nejtvrdších lockdownů a cestovních omezení se samozřejmě veletrhy nekonaly po celém světě. I tak ale CzechTrade dokázal připravit také podnikatelské mise, například do Kazachstánu nebo Španělska. Řada aktivit se odehrávala on‑line, malé a střední podniky, naši hlavní klienti, však potřebují fyzické akce, ty jsou pro exportéry klíčové. Mají možnost se představit na novém trhu, ukázat produkty potenciálním klientům. Možnost „osahat“ si výrobek digitální prezentace zkrátka nenahradí.

HN: Jaké možnosti, co se veletrhů týče, mají klienti agentury CzechTrade?

Především společnou účast českých firem na veletrhu zajišťovanou CzechTradem. Jde o účast na zahraničních veletrzích, organizovanou zahraničními kancelářemi, o veškerou přípravu veletrhu a další služby českým firmám při pronikání na příslušný trh. Naši pracovníci jsou schopni vyhledat českému exportérovi potenciální obchodní partnery, oslovit je, představit českou firmu a pozvat na náš stánek.

HN: Co když se v důsledku vracejících se „anticovid“ opatření nebude moci česká firma veletrhu v zahraničí zúčastnit?

Také na to jsme připraveni. Naši experti v zahraničních kancelářích jsou schopni prezentaci firmy detailně nastudovat a plnohodnotně ji na veletrhu či při jednáních zastoupit. Naše aktuální účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně potvrzuje schopnost CzechTradu pružně reagovat na situaci i požadavky klientů. V týdnech předcházejících veletrhu jsme sledovali pandemickou situaci a byli jsme připraveni operativně „překlopit“ do on‑line formátu tradiční Meeting Point CzechTrade.

HN: Meeting Point CzechTrade? Jak probíhá?

Jde o konzultační setkání ředitelů 35 zahraničních kanceláří agentury z celého světa. Ovšem Meeting Point není jediná aktivita agentury na veletrhu. Nabízíme komplexní portfolio služeb: vzdělávací semináře, přítomnost konzultantů agentury na stánku a další.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Veletržní listy.

Text nevyjadřuje názor redakce