Vodárenství a vodní hospodářství má na území naší země dlouholetou tradici a současná vodohospodářská legislativa je na vysoké úrovni. Požadavky na kvalitu pitné vody patří mezi nejpřísnější v evropském i světovém měřítku. Výroba vody, včetně instalace a provozu vodárenských a úpravárenských technologií, je v kostce řečeno tak složitá a technicky i finančně náročná, jak vysoké jsou požadavky na množství upravené vody a jak komplikované jsou ukazatele kvality surové vody na vstupu. „Velká část vyráběné a do vodovodní sítě dodávané vody je však ve finále bohužel spotřebovávána nikoliv pro pitné, ale pro užitkové účely, a to jak v domácnostech, tak v podnicích všeho druhu,“ uvádí RNDr. Michal Tylš, jednatel společností Ekosystem a G‑servis Praha.

Jaký vliv má změna klimatu na vodní zdroje?

Nezbytností při předvídání a řízení rizik exploatace zdrojů podzemní vody ve spojitosti se suchem je zajištění a průběžné vyhodnocování komplexního a aktuálního souboru vstupních dat zahrnujících technické a hydrogeologické parametry zdroje, detailní údaje o čerpaném množství podzemní vody z jednotlivých objektů, o hladinách podzemní vody v exploatovaných a pozorovacích objektech. Máme dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti s touto problematikou, z řady našich významných zákazníků zmiňuji spolupráci s VaK Hradec Králové a průmyslovými podniky např. Škoda Auto a TPCA (nyní Toyota) v Kolíně.

S tím souvisí také znečištění zdrojů podzemních vod.

Znečištění podzemních vod je přes realizaci řady sanačních projektů stále dost významným negativním faktorem a zasahuje mělké i hlubší zásoby podzemních vod. Znečištěné podzemní vody se dosud vyskytují v okolí průmyslových objektů, bývalých i současných vojenských prostorů, letišť, čerpacích stanic pohonných hmot, nezabezpečených skládek odpadů. V řadě případů existuje kontaminace bohužel i tam, kde není znám původ a zdroje znečištění. Mezi významné zdroje plošného znečištění patří intenzivní zemědělské hospodaření, které je zdrojem zvýšených obsahů dusíkatých látek, bakteriálního znečištění a organických látek používaných pro ochranu rostlin. Realizujeme projekty odstraňování starých ekologických zátěží po celém území Česka. Úspěšně jsme pod vedením našich odborníků dokončili například projekty v místě bývalé chemické čistírny v Přešticích nebo v areálu bývalých zkušeben leteckých motorů ve Staré Boleslavi.

Máte nějaké novinky v oblasti ochrany životního prostředí?

Z hlediska ochrany kvality povrchových vod se zabýváme přípravou a realizací projektů pro biotopy, koupaliště, rybníky a vodárenské nádrže. Aplikace našich technologií redukuje nárůst kolonií řas a sinic rozkladem a fixací nadbytku dusíkatých a fosforových látek. Současně je tak snižován objem i mocnost organických nemineralizovaných usazenin, podporováno odstraňování závadných a toxických látek a stabilizována biologická rovnováha vodních ekosystémů. Tuto technologii jsme úspěšně aplikovali na rybníku Nová Role.

Co je nového v zahraničních projektech?

V těchto dnech dokončujeme stavbu čistírny odpadních vod pro město Briceni v Moldávii ve spolupráci se společností Ircon. Je to jeden z největších vodohospodářských projektů financovaných ze strany České rozvojové agentury v posledních letech.

Budoucnost vody a vodárenství

Stáhněte si přílohu v PDF

Úspěšně pokračuje také naše činnost v Sýrii. V minulém roce jsme dokončili a předali do provozu čistírnu odpadních vod pro nemocnici na předměstí Damašku. Akce byla realizována za podpory ze strany České rozvojové agentury v rámci programu Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii. Jedná se o konkrétní formu pomoci spočívající v poskytnutí produktu, technologie či služby od českého výrobce nebo dodavatele syrskému příjemci, např. nemocnici, specializovanému zdravotnickému centru, charitativní organizaci, vzdělávací instituci apod. Pracovat v Sýrii není jednoduché, zejména za stávající situace v Libanonu, kde je nejbližší mezinárodní letiště. Spolupráce s naším zastupitelským úřadem je ale velice dobrá a bez této pomoci by nebylo možné podobné akce realizovat.

Jak vidíte své další působení v této oblasti?

Aktuálně připravujeme další vodohospodářský projekt. Naším plánem je zrealizovat jeden až dva vodohospodářské projekty ročně. V následujících letech pak již stabilně působit na syrském trhu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost vody a vodárenství.

Text nevyjadřuje názor redakce

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist