Společnost je tak rozvinutá, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Pojďme se proto podívat na ekonomické plány vlády pod úhlem reformy, která odráží péči o nejzranitelnější část populace – tj. reformy důchodového systému.

V prvé řadě – programové prohlášení vlády není žádným technickým dokumentem, ze kterého bychom mohli vyčíst konkrétní aplikace a nastavení parametrů jakéhokoli systémového prvku, tedy ani důchodů. Jde o rámcový dokument, který říká, kterým z mnoha směrů se nová vláda bude ubírat. V tomto ohledu vláda navazuje na závěry a doporučení naší Komise pro spravedlivé důchody, která vedle tří pilířů uvádí další parametry, které je třeba zohlednit a začlenit do důchodového systému.

Jsem ráda, že nová vláda ve svém programovém prohlášení zmiňuje podporu pracujících důchodců, společný vyměřovací základ manželů nebo bonus za vychované děti Jedním z nejdůležitějších principů je pak zohlednění doby, kdy důchodce nemohl pracovat z důvodu péče o druhé. Vedle spoluúčasti a spoření ve třetím pilíři jsou právě tyto mechanismy zohledňující solidaritu a zodpovědné chování k druhým ty, díky nimž bude důchodová reforma funkčním nástrojem, který zabezpečí v pravdě důstojné stáří pro všechny. A takovou reformu bychom si po třiceti letech opravdu zasloužili.

Výzva, před kterou stojí nová vláda profesora Petra Fialy, je zřejmá. Věřím, že vezme otázku důchodů a budoucího důstojného stáří nás všech vážně. Dosavadní výroky vládních představitelů i obsah vládního prohlášení mne naplňují optimismem, že bychom se po třiceti letech mohli dočkat v tomto volebním období přijetí důchodové reformy.

Znepokojivé však zůstává, že v celém vládním prohlášení není ujištění, kde na důchodovou reformu hodlá vláda vzít peníze. O to více, že se nacházíme ve složité době, kdy stát bude muset vydávat na pomoc lidem zasaženým inflací, energetickou krizí a dalšími současnými problémy více, než v minulosti vydával.

Chybí mi vládní plán na provedení konsolidace veřejných financí. Jsem přesvědčena, že pouhé škrty a šetření nebudou stačit a vláda bude muset přijít v brzké době s daňovou reformou, která bude řešit to, že náš daňový systém v tuto chvíli vůbec nereflektuje ekonomickou realitu. Pokud se vládě navíc podaří zefektivnit a digitalizovat státní správu, tak půjde o skutečně úspěšnou vládu.