Lesy v České republice v průměru rostou sto patnáct let. Za dvacet let se z toho důvodu obnoví přibližně jedna šestina z nich. Zbytek poroste dále a nebude se ještě nijak významně lišit. Bude mít přibližně takovou podobu, jako je tomu dnes u současných starších souputníků.

Nové porosty, které budou v průběhu těchto dvaceti let zakládány, ale už výraznějšími změnami projdou. Budou pestřejší, s větším podílem různých druhů listnáčů i jehličnanů, což sníží pravděpodobnost rozpadu těchto nových lesů především v jejich dospělosti.

Holiny ze současné kalamity způsobené kombinací sucha a kůrovce již budou zalesněné a poroste na nich poměrně vysoký les. Pravděpodobně si na tuto kalamitu vzpomenou už jen ti, jichž se dotkla nejvíce. Stejně jako na kalamitu vzniklou při orkánu Kyrill. Na plochách, které vymýtil, již rovněž roste nový les.

To ale neznamená, že nebudou muset lesníci čelit novým výzvám. S přibývajícími klimatickými extrémy bude třeba, aby se připravili na jejich zvládání. A nachystali na ně rovněž lesní porosty. S extrémními výkyvy počasí se nová generace lesů vyrovná snáz, ale ani současná určitě nebude chtít dát svoji „kůži“ lacino.

Zemědělství a lesnictví

Stáhněte si přílohu v PDF

Vidíme to dnes a denně, že stromy se suchem bojují, ve větru se sice kývou, ale většina se nezlomí nebo nevyvrátí. Odolá a roste dál. Nebojím se tedy, že les v budoucnu nebude či ho bude ubývat, zatímco poslední staletí se odvíjelo spíše v opačném trendu a lesů přibývalo. Ostatní bude záležet i na požadavcích společnosti, na její představě o lese v budoucnu.

Asi by nebylo rozumné přijít o soběstačnost v produkci obnovitelné suroviny – dříví. S poklesem dostupnosti neobnovitelných surovin lze předpokládat, že jeho význam bude stoupat. Již nyní řada lidí oceňuje bydlení domech ze dřeva nebo alespoň s jeho velkým podílem. Zároveň les plní řadu dalších funkcí environmentálních i funkci rekreační. Výsledek by tedy měl být kompromisem, tak aby plnil všechny tyto funkce. Pokud upřednostníme jednu z nich, pravděpodobně se nám, či spíše našim potomkům toto rozhodnutí vymstí.

Hospodaření v lesích musí být trvale udržitelné, to znamená v rovnováze mezi ekologickým, sociálním i ekonomickým pilířem, nesmí se realizovat na úkor budoucnosti.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Zemědělství a lesnictví.