Svět moderních technologií se řítí kupředu mnohem rychleji než ostatní oblasti. Ruku v ruce s rozmachem technologií stoupají i nároky na vytváření environmentálně udržitelných produktů a služeb, ekologicky zodpovědné fungování firem a vzdělávání zaměstnanců. „Studie říkají, že když se nebudete ve svém oboru vzdělávat více než pět let, začnete zaostávat. V IT je tato perioda dokonce pouze rok a půl,“ říká Jan Jaroš, generální ředitel společnosti Unicorn Systems, která poskytuje informační systémy a IT řešení. „Systematicky vzděláváme naše spolupracovníky tak, aby dokonale ovládali v současnosti obvyklé produkty, komponenty a technologie. Zároveň je učíme rozumět byznysu, pro nějž vytváří software. Díky tomu naše řešení a produkty dlouhodobě přináší přidanou hodnotu našim zákazníkům, což mimo jiné znamená, že jsou přímo nebo ve svém důsledku ohleduplné k životnímu prostředí.“

Proč se aktuálně v daleko větší míře zabýváte tím, aby vaše firma dělala věci ještě udržitelněji, ekologičtěji? Je to v souvislosti s novou legislativou, nebo v tom hraje roli spíš vaše firemní strategie?

Udržitelně fungujeme už dlouho, ale je pravda, že za poslední rok až dva se začaly množit dotazy, jak je to v našem případě s udržitelností konkrétně. Jestli jsou naše produkty ohleduplné k životnímu prostředí. Jestli to, jak pracujeme, je dlouhodobě udržitelné a zodpovědné k životnímu prostředí. Udržitelnost zajímá nejen naše zaměstnance, ale i budoucí spolupracovníky. Také se tato problematika stala standardní součástí řady výběrových řízení. To nás přimělo k tomu, podívat se, jak na tom jsme. Když jsme problematiku udržitelnosti probírali, ověřili jsme si, že většinu požadavků a očekávání už skutečně dávno plníme. Řada našich softwarů pomáhá k tomu, abychom byli ohleduplnější k životnímu prostředí, aby se s přírodními zdroji zacházelo efektivně a šetrně. Ať už je to řešení pro vydávání zelených certifikátů v energetice, obchodování s flexibilitou výroby elektrické energie, dobíjení elektromobilů či digitální podepisování smluv. Vytvořili jsme software, který o třicet procent snížil odpady v pekárnách. A máme spoustu dalších nápadů na aplikace, které budou pomáhat lidem a společnosti s dlouhodobě udržitelným a ekologicky šetrným fungováním.

Na dlouhodobost kladete důraz i u svých produktů.

To je pro nás velmi důležité. Když se do něčeho pustíme, děláme to systematicky. To platí jak o produktech, které děláme, tak o řešeních, jež klientům dodáváme. Jsme hrdí na to, že pro klienty pracujeme dlouhodobě. Máme i takové, pro které pracujeme více než pětadvacet let. Zároveň pomáháme klientům řešit i problémy, které měli s jinými dodavateli. Nevím o situaci, kdy by někdo musel řešit problém s naším informačním systémem tak, že by musel požádat o pomoc někoho jiného. Zatímco my jsme takových řešení převzali již přes 50. To je vlastně pěkné skóre.

Technologie jsou na energiích závislé. Nebojíte se, že vás ohrozí možné výpadky energie? Bude jí podle vás dost?

Energie nikdy nebude dost, mimo jiné i proto, že by to znamenalo, že se s ní bude plýtvat. Věřím ale, že bude lidstvo energii smysluplně využívat. Je třeba ale výrazně zlepšit dovednosti, jak energie využívat šetrně. No, a tomu my pomáháme tím, co umíme nejlíp – výrobou softwaru, která s tímto lidem a firmám pomáhá.

V rámci udržitelnosti chcete využívat jen zelené energie. Jakým způsobem to pak v praxi může fungovat?

O Unicornu můžeme v zásadě říct, že je to cloudová společnost. Jednak proto, že vyvíjíme a vytváříme řešení pro naše klienty, která jsou provozovaná v cloudu – ať již veřejném, nebo privátním. Vyrábíme tedy aplikace pro cloud a zároveň je vyrábíme v cloudu. A ještě k tomu celou firmu v cloudovém systému Plus4U řídíme. Tato informace je v souvislosti se zelenými energiemi důležitá, protože intenzivně používáme Azure od Microsoftu. A Microsoft jasně deklaroval svůj závazek, že do roku 2025 budou cloudy zelené. Právě cloudy jsou naše primární spotřeba při výrobě softwaru. Zároveň máme kanceláře, byť pracujeme v hybridním módu. Tam se snažíme o to, abychom všechny kontrakty, které na energie máme, převedly na tarify, jež jsou postavené na obnovitelných zdrojích. Další věcí, která je pro nás podstatná, je naše automobilová flotila. „Fosilní“ auta převádíme postupně na elektroauta.

Co dalšího kromě využívání zelených energií děláte pro udržitelnost přírody?

Třídění odpadů nám přijde jako normální součást našeho konání. I to, jak lidi vychováváme a jdeme jim příkladem. Naši zaměstnanci chodí po práci sázet stromy, čistit potoky a lesy… Co ale považuji za zásadní, je, že jako digitální společnost minimalizujeme papíry. Papírové hospodářství je velmi neefektivní. Když potřebujete řešit něco na papíře, musíte pokácet stromy nebo recyklovat papír, musíte ho někam dovézt, vytisknout. Někdo jej musí podepsat. Je nutné pak papír uložit, skladovat. To vše už je dnes překonané a je možné všechno dělat v digitální podobě. Vytváříme takzvaná digitální dvojčata toho, co děláme. Vlastně je děláme jak pro sebe, tak pro naše klienty.

Ve společnosti pracujete téměř třicet let. V oblasti IT technologií muselo za tu dobu dojít k velkému posunu.

Technologie se za tu dobu hodně změnily a posunuly. Vzpomínám si, jak mi maminka před 29 lety vysvětlovala, že angličtinu se musím učit proto, abych se uměl domluvit. Že je jedno, co budu nakonec dělat, ale že cizí jazyk mi otevře svět za hranice naší republiky. Paralelně k tomu dnes všem říkám, že je to stejné jako s IT. Ti, kteří umí IT dobře používat – ať už v oblasti medicíny, obchodu, bankovnictví, energetiky či čehokoliv jiného –, dovedou svoje podnikání zrychlit, zjednodušit, zautomatizovat, mají obrovskou konkurenční výhodu před těmi, kteří to neumí. V současnosti se IT stává nutnou součástí vzdělávání lidí.

Řada našich softwarů pomáhá k tomu, abychom byli ohleduplnější k životnímu prostředí, aby se s přírodními zdroji zacházelo šetrně.

Jak ke vzdělávání přistupuje vaše společnost?

Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás. Unicorn University není jen tradiční vysoká škola. Jsme plně online. Poskytujeme vysokoškolské vzdělání – bakalářské a magisterské studium v oblasti IT, byznys managementu a ekonomie. Naší ambicí je podporovat online vzdělávání od základních škol až po univerzity včetně systémů celoživotního vzdělání. V Unicorn Publishing poskytujeme širokou řadu kurzů pro každého, od Red Monster kurzů pro děti přes IT kurzy až po kurzy pro budoucí piloty vrtulníků.

Vnímáte poptávku po vzdělávání i od uchazečů o práci?

Máme spoustu programů, které zajišťují vzdělávání i rekvalifikaci. Chtějí u nás pracovat i lidé, kteří IT nikdy neřešili. Těm pak zajistíme dvou až tříměsíční kurz. Úplně všichni to nezvládnou, ale velká část lidí ano. Spolupracujeme také s řadou firem, jimž vzděláváme jejich zaměstnance. Management firem totiž pochopil, že když budou lidé IT rozumět, budou ho pak i snáz aplikovat a nebudou IT jen pasivně přijímat. Dnes je vzdělávání v podstatě nutnou součástí každodenního života. IT svět se za rok a půl dokáže velmi změnit. Když nebudeme do lidí investovat a vzdělávat je, tak bychom za tuto dobu zjistili, že nestačíme tomu, co se na trhu děje. Učit se zkrátka potřebujeme pořád. Vzdělání se stalo součástí našeho každodenního života.

K tomu ale asi potřebujete i správně motivované zaměstnance ochotné na sobě tak intenzivně pracovat.

Snažíme se zájem o seberozvoj dostat do jejich každodenní rutiny. Stejně jako pracují a baví je práce na projektech, vzděláváme je tak, aby to nebyla úplně nuda. Řadu našich lidí například motivuje, že se svým učením stávají společensky prospěšnými. Když například za jednu vystudovanou kapitolu přispějí korunu na hřiště pro dětský domov. Kdysi dávno razil Jan Ámos Komenský heslo „škola hrou“. My aplikujeme „práce hrou“, tedy budujeme v Unicornu pracovní prostředí, které je tvůrčí, výkonné, efektivní, motivující, perspektivní, spravedlivé a transparentní.

Svým spolupracovníkům nabízíte také takzvaný hybridní systém docházky. Jak to u vás funguje?

Pokud jde o frekvenci docházky spolupracovníků do našich vývojových center, odvíjí se od týmů, ve kterých pracují. Každý má ve firmě nějakou úlohu, ať už jsou to vývoj softwarových řešení, personalistika, marketing či finance a další. Univerzálně ale říkáme, že fungujeme v poměru dva dny ku třem. Každopádně jde vždy o práci v týmech a ty spolu musí komunikovat, setkávat se a svěřené úlohy řešit. Je efektivnější, když se společné věci řeší dohromady. Následně, když je jasné, kdo dělá co, je pak možné pracovat doma. Dnes už je jedno, jestli týmy společně pracují v našich centrech, nebo na tři čtyři dny, někdy na týden odjedou třeba do Hřebečníků, na Petrovky nebo i do Chorvatska a pracují tam. A večer si pak jdou zaplavat nebo se projít, protože i to k tomu patří. Life balance je třeba držet, nejde pořád jen programovat.

Jaké další plusy spolupracovníkům nabízíte?

Primárně mohou pracovat na produktech a projektech, které jsou pro ně zajímavé a které je těší. To je základ, bez něhož by to celé nemělo smysl. Investujeme do jejich vzdělávání. Nebo třeba do příspěvků na dovolenou, na svatbu, bonusu při narození dítěte. Dostávají od nás i kočárek. Jezdíme také společně na hory, na lodě do Chorvatska nebo na windsurfing na Karpathos. Když vybudujeme se zaměstnanci dlouhodobý vztah, je pak i celý firemní systém dlouhodobě udržitelný. Tyto hodnoty nastavil majitel a zakladatel firmy Vladimír Kovář a my na nich stavíme. Jsme hrdí na to, že máme fajn lidi, kteří jsou ostatním prospěšní tím, že tvoří a přidávají hodnotu (například dělají dobrý software), kteří se kromě svého mateřského jazyka domluví po celém světě a kteří mají kromě práce také záliby, své rodiny a přátele i společenskou odpovědnost. A hledáme další, tak se hlaste!

Článek vznikl ve spolupráci se společností Unicorn.