Muž s koženou brašnou nesmí projít. Ke scénce ze slavného filmu Pelíšky přirovnal stíhání bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) v úvodní řeči před soudem jeho advokát Michael Bartončík. K Městskému soudu v Praze, před nímž je obžalován z dotačního podvodu, dorazil bývalý premiér už v osm hodin ráno, tedy hodinu před začátkem. Před vstupem do jednací síně prohlásil, že se cítí nevinný. „Já jsem rád, že to všichni uvidí. Ty moje argumenty na tu vlastně nepravdivou obžalobu. Bylo to samozřejmě politicky motivované trestní stíhání,“ prohlásil.

Ještě dříve než on přišly desítky jeho příznivců a odpůrců. Část proto, aby si na ojedinělý proces vyzvedli vstupenky, které soud kvůli velkému zájmu rozdával. Někteří návštěvníci z řad veřejnosti na Babiše při jeho příchodu do jednací síně pokřikovali: „Konečně!“ nebo „Bureši, dnes nadešel tvůj soudný den!“

Soud nevynechali ani zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii, kteří přivezli klec s kavalcem uvnitř – symbolickou celu pro Babiše. S jeho prezidentským portrétem uvnitř. „Cílem není ovlivnit soudní proces nebo říkat soudu, jak má anebo nemá rozhodnout. Instalace má upozornit na hrozbu a bizarnost situace, která by mohla nastat, kdyby se poslanec Babiš, který se už teď aktivně chystá na úlohu prezidenta, opravdu pro kandidaturu rozhodl a ve volbách uspěl,“ uvedla mluvčí skupiny Hana Strašáková.

Soud začal přesně v devět hodin. Obžalobu, v níž Andreje Babiše a jeho dřívější poradkyni Janu Nagyovou viní z padesátimilionového dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo, četl žalobce Jaroslav Šaroch 25 minut. Na závěr zdůraznil, že se Nagyová dopustila dotačního podvodu a poškození zájmů EU, Babiš pak pomoci k němu. Mimo jiné tím, že kvůli získání dotace formálně převedl akcie farmy na svého švagra, manželku a děti z prvního manželství.

Ještě před jednáním navrhl Andrej Babiš soudci Janu Šottovi, aby podal podnět Nejvyššímu soudu, zda jeho obvinění a vydání sněmovnou ke stíhání bylo v souladu se zákonem a byla zachována totožnost skutku – tedy zda je stíhán přesně za to, k čemu ho sněmovna vydala. Soudce to ale odmítl, protože s uvedenou námitkou přišel Babiš již dříve a byla podle něj již vypořádána. „Není proto nutné to Nejvyššímu soudu předávat,“ konstatoval Šott.

Jako poškozený se přihlásil advokát Tomáš Matoušek s tím, že požaduje dvacet milionů korun. Jako důvod uvedl, že on dotaci nedostal kvůli tomu, že ji nezákonně dostala Farma Čapí hnízdo. Soud to ale na místě zamítl.

Soud pak upozornil na to, že žalovaní mohou uzavřít dohodu o vině a trestu. Jeden z advokátů Jany Nagyové Josef Bartončík stíhání označil za absurdní. „V celém spise není ani zmínka o společném jednání mé klientky s Andrejem Babišem. To představuje značnou skutkovou trhlinu,“ uvedl. Ve své řeči vypočítával „nezhojitelné“ vady, které obžaloba má. Zejména se zabýval tím, jak jeho klientka mohla utajovat vlastnictví farmy Andrejem Babišem.

Poukázal na to, že přílohou žádosti o dotaci je smlouva o strategickém partnerství Farmy Čapí hnízdo s Agrofertem. „To, co měla podle obžaloby složitou konstrukcí zatajit, mu dala černé na bílém,“ konstatoval. „Moje klientka je vinna, že na nepoložený dotaz neodpověděla,“ uzavřel Bartončík zhruba dvacetiminutovou řeč s odkazem na to, že se Nagyové nikdo nezeptal, kdo farmu skutečně vlastní.

Po obhájci Nagyové Josefovi Bartončíkovi se slova ujal jeho bratr Michael. Ten hájí Andreje Babiše. Kritizoval zejména to, že Nejvyšší státní zástupce zrušil původní rozhodnutí žalobce Šarocha, který v září 2019 napoprvé celou kauzu odložil. Poté Šaroch nechal doplnit některé důkazy a napodruhé již obžalobu podal – byť pouze na Babiše s Nagyovou. Původně policie stíhala dohromady 11 lidí včetně Babišovy manželky Moniky.

Bartončík se snažil zpochybnit legálnost Babišova vydání ke stíhání. Poukazoval na to, že žalobce v žádosti o vydání sněmovnou uvedl, že je stíhán jako organizátor trestné činnosti dalších deseti spolupachatelů. „Právě a pouze pro tento konkrétní skutek byl vydán souhlas Poslanecké sněmovny k jeho stíhání,“ uvedl Bartončík.

Obžaloba ale nakonec popisuje Babišovu roli pouze jako jednání pomocníka hlavní pachatelky. A to poté, co stíhání většiny obžalovaných v průběhu pěti let od obvinění zastavil. „Je otázkou,  zda neuvedl zastaralý popis jednání, aby si zajistil hladší průběh projednávání v Poslanecké sněmovně,“ dodal Bartončík.

Babišův obhájce poukazoval i na to, že farma v době, kdy dostala dotaci, přesně splňovala definici malého a středního podniku, jak je popsala dotační pravidla Evropské unie. „Farma Čapí hnízdo nemohla být propojena s podniky skupiny Agrofert způsobem popsaným v obžalobě,“ uvedl.

Andrej Babiš měl podle svého advokáta o problematice malého a středního podniku větší znalosti než pracovníci ROP Střední Čechy. Ale nemohl prý vědět, co se stane za několik let – například jaké společnosti ze skupiny Agrofert budou působit ve stejné či podobné oblasti jako Čapí hnízdo.

Farma totiž podle obžaloby neměla získat dotaci i proto, že vedle příbuzenského propojení s Agrofertem hodlala působit na stejném trhu jako některé firmy z holdingu. I toto propojení evropská dotační pravidla zapovídají a Babiš se svojí poradkyní to údajně zatajili. „Obžaloba neuvádí jediný důkaz, že oba kvalifikovaně věděli, jaké společnosti ze skupiny Agrofert budou působit na relevantních trzích o dva a půl roku později,“ konstatoval.

„I policejnímu orgánu, který je vybaven na získávání informací, trvalo získání informace o relevantním trhu rok a půl, kdežto farma na to měla jen dva a půl měsíce do podání žádosti,“ poukázal Michael Bartončík, když ve své více než hodinu dlouhé řeči označil obžalobu za „pouhou snůšku hypotéz“. Zhruba čtvrt hodiny pak mluvil i druhý Babišův obhájce Eduard Bruna.

Babiš začal svoji řeč hned po polední pauze. Hned v úvodu odmítl, že by řekl, že jde o politický proces. „Věřím v nezávislost české justice,“ prohlásil s tím, že jde přesto o politickou kauzu. „Kdybych nebyl v politice, nikdo by Čapí hnízdo neřešil. Já vadím, já jsem založil protikorupční hnutí,“ uvedl. Obžalobu pak odmítl jako zcela nepravdivou. „V obžalobě je vše špatně, ani číslo popisné nesedí,“ řekl.

Před soudem popsal, jak jej jeho tehdejší poradkyně Jana Nagyová upozornila, že se vypsala dotační výzva na podporu turistického ruchu. „Když mi řekla, že by se mohla získat dotace, tak jsem ji poslal za svými rodinnými příslušníky, kteří to vlastnili,“ popsal před soudem Babiš s tím, že jednoznačně vylučuje, že by znal podmínky výzvy a definici malého a středního podniku a že by cokoliv ovlivňoval. 

V půlhodinovém projevu několikrát zopakoval, že jde o vykonstruovanou a politicky motivovanou kauzu. Mimo jiné i proto, že do ní vstoupil Nejvyšší státní zástupce a první Šarochovo rozhodnutí o odložení zrušil. Poté oznámil, že na dotazy soudu nebude odpovídat. Odůvodnil to tím, že je místnost plná novinářů, kteří o procesu reportují on-line. „Doporučili mi to právníci, moje výpověď by mohla ovlivnit výpovědi některých svědků,“ uvedl.

Po Babišovi se do ohrádky pro obžalované postavila Jana Nagyová. I ona obžalobu odmítla. „Dle dotačních pravidel, jak byly v té době nastaveny a chápány, jsem byla a stále jsem přesvědčena, že šlo o malý či střední podnik. Bylo mi potvrzeno, že farma je ve stoprocentním vlastnictví nepodnikajících osob,“ uvedla.

Nagyová tvrdí, že se k Čapímu hnízdu dostala díky své lásce ke koním. Tehdy začala spolupracovat s Andrejem Babišem a to nejen v oblasti dotací. Když zjistila, že společnost Imoba, která spadala pod Agtrofert, chce vybudovat turistické centrum, jehož součástí by mohla být i koňská farma, rozhodla se zapojit. „Projekt mě zajímal, měla jsem zájem být součástí něčeho smysluplného. Mým snem bylo vybudovat komplexní areál, kde budou primárně koně, ale bude to mít i ekonomický smysl. Viděla jsem areály, které byly skvělé, ale děti odrostly a rodiče už nebyli ochotni areály dotovat,“ vysvětluje Nagyová s tím, že proto monitorovala dotační výzvy.

Imoba se podle ní posléze rozmyslela, že uvedený projekt nebude realizovat a převedla areál i projekt na Babišovy rodinné příslušníky. Nagyová se pak rozhodla žádost o dotaci dotáhnout a stala se i členkou představenstva farmy. A stojí si za tím, že nikoho nepodvedla a nic netajila. „Nic zamlčet nešlo, o nic takového jsem se ani nepokoušela, strategickým partnerem byl Agrofert, farma vznikala na pozemcích společnosti Imoba. Spolupráci s Agrofertem nikdo netajil, věděli to úředníci ROPU (Regionální operační program, který dotaci administroval – pozn. red.),“ uvedla. Po zhruba půlhodinové řeči i ona nakonec prohlásila, že zatím na otázky soudu odpovídat nebude.

Soud, který si původně na výpovědi obžalovaných vyhradil celé pondělí i úterní dopoledne, nakonec pokračoval čtením výpovědí některých méně důležitých svědků.

Mezi nimi byla i výpověď bývalé sekretářky Agrofertu Lenky Němečkové, která v roce 2010 nastoupila na stejnou pozici na Farmu Čapí hnízdo – pocházela totiž z nedalekých Votic a měla to tak podle svých slov pět minut do práce. Prakticky současně se zároveň dostala do statutárních orgánů – více než čtyři roky strávila nejdříve v představenstvu a pak v dozorčí radě.

Vůbec ale nevěděla, kdo byl v té době akcionář. O dotaci z ROP Střední Čechy si pak při policejním výslechu vzpomněla na jediné: když přišli úředníci na kontrolu, dostala za úkol připravit chlebíčky. Nebyla schopna se ani vyjádřit k objednávkám na reklamní služby – jen v roce 2010 přitom sama podepsala podle soudu objednávky za několik desítek milionů. Za co přesně byly či jiné detaily si ale podle své výpovědi nebyla schopna vybavit. „Odpravovala jsem si pracovní dobu a tím to skončilo,“ uvedla. Soudce Šott pak těsně před 15. hodinou přerušil jednání, pokračovat se bude v úterý ráno v 9 hodin. 

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist