Zatímco v roce 2021 bylo podle informací Státního fondu životního prostředí v České republice uvedeno do provozu necelých devět tisíc nových fotovoltaických elektráren, letos jich bylo zprovozněno stejné množství již v průběhu prvního čtvrtletí. Očekává se, že v roce 2022 by mohl počet nově postavených fotovoltaických elektráren atakovat hranici 40 000 instalací. Ondřej Hájek, vedoucí oddělení energetických řešení pro domácnosti společnosti E.ON, za tím vidí hned několik příčin. Těmi jsou například energetická krize způsobená válečným konfliktem na Ukrajině a s ní spojené ceny komodit, ale i loňská změna podmínek dotačních titulů určených pro podporu výstavby obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Jaký je v současnosti zájem o výstavbu fotovoltaických elektráren na rodinných domech?

Aktuálně je na trhu velký převis poptávky nad nabídkou, a to jak z pohledu instalačních kapacit, tak i dodávek jednotlivých komponent a instalačního materiálu. Celé to vlastně začalo již ke konci minulého roku. V říjnu 2021 došlo prakticky během jednoho dne k výrazné změně dotačních titulů programu Nová zelená úsporám a zároveň k pádu Bohemia Energy. Poptávka se tak ze dne na den výrazně znásobila a způsobila převis.

Co se v dotacích tak dramaticky změnilo?

Především padla podmínka, že 70 procent vyrobené elektrické energie musí být spotřebováno v rámci daného odběrového místa. Dnes již tohle neplatí. V praxi to znamená, že zákazník si může postavit tak velkou fotovoltaickou elektrárnu, pro jakou má technické podmínky – až do výše 10 kWp, a nespotřebovanou energii pak následně ukládat do takzvané Virtuální baterie nebo přeprodávat do distribuční sítě.

Na kolik výstavba takové elektrárny vyjde?

V průměru asi na 400 až 450 tisíc korun. V případě, že zvolíte to maximální možné řešení, podle příslušného dotačního titulu, může se vám následně prostřednictvím přiznané dotace vrátit až 225 tisíc korun zpět.

V jakém rozmezí se aktuálně pohybuje vratnost vložených prostředků?

Ještě před rokem jsme říkali, že je to o něco více než deset let. V současné době je situace jiná – v závislosti na konkrétním fotovoltaickém systému a na tom, jak energii využíváte. Určující je přitom cena elektřiny, kdy jsme nyní u námi instalovaných systémů schopni se dostat s návratností průměrně na šest až sedm let. Při aktuální cenách elektrické energie by však bylo teoreticky možné dosáhnout návratnosti již po pěti letech provozu.

Čemu je potřeba věnovat pozornost při výběru dodavatele fotovoltaické elektrárny?

V souvislosti se situací, která je na trhu, vzniklo v relativně krátkém časovém období velké množství instalačních společností. Zákazník má tedy poměrně velkou možnost výběru. Já osobně říkám – vyberte si firmu, která se výstavbě fotovoltaických elektráren věnuje již delší čas a má dostatečné zkušenosti. Nové firmy s krátkou historií mají oproti těm zavedeným pouze jednu výhodu. Vzhledem k menšímu počtu zákazníků mohou samotnou instalaci zvládnout rychleji. Často ale nejsou schopny zajistit dodání systému s komponenty, které původně nabízely, a parametry a zárukami, které slibovaly. A to je při relativně vysoké pořizovací ceně elektrárny už poměrně velký risk.

Co bude následovat dál, když už dodavatele celého řešení mám?

U nás to konkrétně probíhá tak, že si zadáte poptávku, a na jejím základě vám přijde předběžná nabídka. V případě, že vás zaujme, dorazí na místo technik, který ji zkonkretizuje do podoby finální nabídky. Pokud ji následně akceptujete, tak se tato nabídka propíše do návrhu smlouvy. Obvykle se cena uvedená ve smlouvě a finální cena za instalaci prakticky neliší, k navýšení dochází jen v případě nutných víceprací, na které se přijde až v průběhu samotné instalace.

Co musí klient splnit po podpisu smlouvy a kdy se může začít stavět?

Nejprve začneme řešit všechny nutné administrativní úkony. Je potřeba podat žádost o připojení k distribuční síti v daném místě. V České republice je možné připojení k distribuční síti jen prostřednictvím tří distributorů – EG.D (člen skupiny E.ON), ČEZ distribuce a PRE distribuce. Podáním žádosti se zahajuje řízení o připojení, které za současné situace může trvat i více než 30 dní, v závislosti na aktuálních podmínkách u konkrétního distributora. Výsledkem řízení je pak jeden ze dvou možných verdiktů – zda budete, či nebudete připojeni do distribuční soustavy.

V jaké situaci může nastat negativní verdikt?

Toto rozhodnutí je ryze technické. Důvodem může být například vyčerpání distribuční kapacity v dané lokalitě. Síť by zkrátka již nezvládla připojení dalšího výrobního zdroje. K takovým situacím může bohužel docházet stále častěji. Postupem času se v lokalitách, kde nedocházelo k výrazné modernizaci distribuční sítě, vyčerpá kapacita pro připojení dalších zdrojů. Na zákazníkovi je v tomto okamžiku rozhodnutí, zda zvolí bezpřetokový systém, tedy takzvaný mikrozdroj, nebo zda elektrárnu nebude stavět vůbec. V případě bezpřetokového řešení je systém nastavený tak, aby elektrárna nemohla přepouštět nadbytečnou energii do distribuční sítě.

Co naopak následuje po odsouhlasení?

Po vydání souhlasného, ale i případného nesouhlasného rozhodnutí o připojení do distribuční sítě proces pokračuje, a to podáním žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí. Následně můžeme začít se samotnou instalací.

Energie

Stáhněte si přílohu v PDF

Za jak dlouho může být kompletně hotovo?

Od podpisu smlouvy se můžeme dostat k instalaci za tři měsíce, pokud je k dispozici konkrétní hardware. Pokud se bavíme o celém procesu od zaslání poptávky až po první připojení, uběhne přibližně 6–12 měsíců. V současné době raději zákazníky při podpisu smlouvy připravujeme na to, že realizace může opravdu trvat až těch 12 měsíců. Faktorů, které toto časové rozmezí ovlivňují, je hned několik. Především to jsou konkrétní technické podmínky v místě připojení, to je skutečný stav distribuční sítě. Ty se v konkrétních regionech u jednotlivých distributorů mohou výrazně lišit. V neposlední řadě záleží i na rychlosti úředníků na příslušném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí. Některé instalační firmy sice nabízí realizaci v kratších termínech, ale obvykle se jedná o čas od podpisu smlouvy, nikoliv od zaslání poptávky. Zároveň také nehovoří o tom, že tento termín je termínem instalace elektrárny, nikoliv termínem jejího připojení do distribuční sítě. Pro zprovoznění elektrárny je nutný příjezd technika daného distributora, který toto distribuční místo osadí novým elektroměrem a provede takzvané první paralelní připojení. To může aktuálně trvat i několik měsíců.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Energie.