Pomáhá sledovat toky energií, přiřadit je jednotlivým zákazníkům či směnám, upozorňuje na anomálie a pomáhá určovat jejich příčiny. Z nasbíraných dat dokáže predikovat množství potřebných energií v budoucnu a optimalizovat jejich nákup. Z výhledu spotových cen na burze vypočítá odhad nákladů na odběr energií následující den a dokáže zakomponovat také využití vlastní fotovoltaiky či jiného alternativního zdroje. „Simatic Energy Manager je velmi transparentní systém pro řízení energetické spotřeby. Vedle snížení nákladů na energie přispívá ke zvýšení celkové produktivity a efektivity procesů,“ říká Tomáš Froněk, produktový manažer Energy managementu v českém Siemensu.

Systém získal certifikaci německého technického inspektorátu TÜV a dostupný je ve dvou verzích. Varianta Basic pracuje z velké části s přednastavenými parametry, zatímco Simatic Energy Manager Pro umožňuje více individuální nastavení podle specifických požadavků konkrétního podniku.

„Energetická situace přiměla podniky během jednoho roku razantně přijmout kroky, o kterých se do té doby mluvilo spíše v souvislosti s udržitelností než s ekonomickou efektivitou. Technologii jsme vyvíjeli s cílem pomoci redukovat uhlíkovou stopu, během dvanácti měsíců se z ní však stal klíčový nástroj pro snižování nákladů na energie,“ říká Tomáš Froněk.

Základem šetření energiemi je transparentnost

Podstatou je sběr a zpracování velkého množství informací, výsledkem je pak dokonalá transparentnost dat o spotřebě. Odborníci vytipují body ve výrobě, které chtějí měřit. Systém je pak dokáže upozornit například na výrazné odchylky a místa, kde lze optimalizací dosáhnout úspor. „Pokud se na jedné lince střídá několik směn, software dokáže odhalit, že u jedné směny je výrazně vyšší spotřeba energie, třeba při lepení. Podnikový energetik se pak může zaměřit na práci s lepicí žehličkou během této směny a upravit její správné použití,“ vysvětluje Froněk.

Jedním ze způsobů pro efektivní řízení nákladů je také správná předpověď odběru energie. „Pokud pracovník podcení předpokládaný odběr a firma odebere energii nad rámec objednávky, platí obrovské příplatky. Simatic Energy Manager pomáhá těmto situacím předcházet,“ dodává Froněk.

Software dokáže pracovat také s využitím vlastní fotovoltaiky nebo bateriových úložišť. Navrhuje, kdy je vhodné vyrobenou elektřinu prodávat do sítě, utlumit výrobu anebo přesunout energeticky náročné operace třeba na odpoledne, kdy bude svítit slunce. „Mluvíme o opravdu špičkové práci se Simatic Energy Managerem v podnicích, které ho dokonale ovládají a umějí s ním pracovat. Jakmile firma detailně pozná svoji výrobu, technologii správně naimplementuje a řídí se jí, může dosáhnout až třicetiprocentních úspor,“ konstatuje Froněk.

U firem, které nedisponují samovýrobou elektřiny a jejím ukládáním nebo rekuperací ve vlastní výrobě, mohou úspory dosahovat deseti až patnácti procent.

Simatic Energy Manager v TDK Šumperk

„Považujeme za klíčové mít k dispozici komplexní data o energiích. Ta pak přinášejí řadu možností, jak s nimi naložit. Očekáváme, že pomocí analýz, reportů a online sledování najdeme místa s potenciálem, o kterých zatím nevíme a kde je možné provést optimalizaci a zeštíhlit energetickou náročnost,“ říká Bohumil Pochop, energetik TDK Electronic Šumperk. Firma se zabývá výrobou magneticky měkkých feritů, v minulosti byla proslulá například výrobou magnetických hudebních nosičů, magnetofonových kazet. Systém Simatic Energy Manager nasadila v průběhu letošního roku.

TDK
Simatic Energy Manager je nově nasazen například v šumperském závodě společnosti TDK.
Foto: TDK

„Energy Manager nám má pomoci analyzovat, měřit a optimalizovat spotřebu energií tak, abychom byli v souladu s normou ISO 50001, která stanovuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií a také se standardy konceptu průmysl 4.0. Systém nám bude hlídat vybrané klíčové ukazatele, dosahovaní cílů, nebo zda je potřeba provést nějaký zásah. Také v případě externího auditu předpokládáme značné zjednodušení prokazování souladu s ISO 50001 – na pár kliknutí předvedeme naše cíle a zda je plníme,“ dodává Pochop.

Technici z šumperského závodu spolupracují také se zahraničními kolegy, konkrétně se inspirují v závodě v chorvatské Kutině, kde jsou v řízení energií ještě dál. Za nejnáročnější fázi považuje Pochop rozjezd celého systému, především výběr správných ukazatelů pro měření a nastavení jednotlivých reportů.

První pilotní akce v šumperském závodě TDK Electronic se týkala stlačeného vzduchu, druhý pilotní projekt pak zaměřili na vakuum. Po vyhodnocení těchto dvou projektů čeká techniky největší oblast a tou je elektrická energie. „Jako výrobce v práškové metalurgii máme obrovské spotřeby energií, proto očekávám, že nasazení energetického manažera na elektřinu bude od fáze měření až po vyhodnocení dat projektem na jeden rok,“ uvádí Pochop. Po úspěšném zavedení systému energetického manažera pro spotřebu elektrické energie plánuje firma postupně přenést systém řízení energií také do oblasti vytápění, zemního a technických plynů, chlazení a další infrastruktury.

Takto transparentní data mimo jiné umožní podniku sledovat také produkci emisí, a to nejenom na úrovni celého podniku, nýbrž až do detailu jednotlivého produktu. „Dnes se o tyto informace zajímá jen okruh firem, které výrazně dbají na produkovanou uhlíkovou stopu a udržitelnost vlastní výroby. Velké firmy je vyžadují od svých dodavatelů a tím je nutí tato data sledovat. Do budoucna lze očekávat, že význam těchto analýz ještě poroste,“ podotýká Radim Křístek ze společnosti Siemens, zodpovědný za zavedení technologie Simatic Energy Manager ve firmě TDK Electronic Šumperk.

Stlačený vzduch není zadarmo

Ačkoliv dnes k nejsledovanějším patří účty za elektřinu a plyn, podniky spotřebovávají další média, u kterých, aniž by si to uvědomovaly, mohou docílit významné úspory. Jedním z nich je stlačený vzduch, používaný například k pohonu nástrojů ve výrobě či ofukování obrobků. „Stlačený vzduch je používanější než plyn. Je to čisté médium, velký význam má například v potravinářství, kde musí být vše bezdotykové,“ uvádí Tomáš Froněk. Přitom právě rychloobrátkové zboží se obvykle vyrábí jen s velmi malou marží, proto je pro jeho producenty každá úspora velmi důležitá. Ať už jde o mlékárny, pivovary nebo jakoukoliv výrobu, která používá balicí stroje.

„Setkáváme se se situací, kdy firmy nemají ani představu, kolik stlačeného vzduchu spotřebovávají a jak s ním nakládají. Revize rozvodů nebývají součástí procedur. Přitom někdy stačí drobný krok, jako snížení tlaku, a může to přinést citelnou úsporu,“ vysvětluje Froněk.

Simatic Energy Manager může pomoci také s oštítkováním strojů z hlediska energetické náročnosti. Mnozí odběratelé uvádějí tento požadavek ve svých výběrových řízeních a nastavují tak poměrně vysokou laťku. Producenti zařízení, kteří si své stroje nechají oštítkovat, si tak otevírají dveře do těchto výběrových řízení. Nízkou energetickou náročností navíc mohou obhájit vyšší cenu nabízeného zařízení.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Siemens.

Text nevyjadřuje názor redakce.