Podobně jako se průmyslová výroba potýká s nedostatkem surovin a specifických součástek, chybí firmám vytvářejícím software také jejich hlavní „surovina“ – dostatek kvalifikovaných vývojářů.

I přes velmi nadstandardní finanční ohodnocení vývojářů, architektů, projektových manažerů a dalších pracovníků v oblasti vývoje softwaru chybí podle průzkumu společnosti Grafton v České republice kolem 20 až 30 tisíc specialistů na IT. Softwarové firmy se dnes přetahují nejen o seniorní specialisty, ale také o vývojáře s minimem zkušeností. Navrch mají přitom hlavně nadnárodní korporace, které si mohou dovolit vyšší ohodnocení svých zaměstnanců, řadu benefitů a často také možnost práce na dálku. Následují lokální firmy z oblasti IT a úplně nejhůř se vývojáři a IT specialisté shánějí podnikům mimo obor IT, které potřebují vyvíjet nebo jen spravovat IT řešení využívaná pro svůj vlastní provoz a podnikání.

Nemáte lidi? Tak si je pronajměte

Nedostatek lidských kapacit v oblasti IT se ale netýká jen vývoje softwaru. Firmám chybějí i správci sítí a především experti na kybernetickou bezpečnost. Tato oblast je přitom dnes extrémně důležitá, jelikož neustále roste nejen množství kybernetických útoků, ale také finanční náklady na jejich řešení. Celá situace vede ke stále vyšší poptávce po outsourcingu, který může mít dvě různé podoby. První z nich je klasické poskytování služeb, například v podobě externí správy podnikové sítě, společně s veškerým hardwarem a softwarem. Druhá má formu takzvaných řízených (managed) služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti. V tomto případě specialisté z externího centra řízených služeb nepřetržitě sledují provoz v podnikové síti a ihned řeší případné bezpečnostní incidenty.

Významnou oblastí outsourcingu v oboru IT je ale také „pronájem“ specialistů na konkrétní projekt, takzvaný bodyshopping. „Důvody pro outsourcing IT se v čase mění. Zpočátku to byly náklady, co firmy tlačilo k outsourcingu, pak zase nastavení procesů a jednodušší přístup k know‑how. Nyní se motivátorem stává nedostatek lidských zdrojů na trhu práce,“ přibližuje Jiří Zouhar, segment delivery manager ve společnosti Ness Czech, která poskytuje služby outsourcingu IT specialistů firmám z různých oborů. Velmi zásadním argumentem pro outsourcing IT specialistů je tedy dnes získání přístupu ke specifickým technologickým znalostem, které jsou ale často potřebné pouze po omezenou dobu trvání konkrétního projektu. Pro firmy je proto po všech stránkách výhodnější si takové specialisty pronajmout, než aby se (často marně) snažily lidi s potřebnými znalostmi získat jako interní zaměstnance – a přitom pro ně třeba po skončení projektu neměly odpovídající uplatnění. „Pro firmy mimo technologický sektor představuje nábor nedostatkových IT odborníků značnou finanční zátěž a situací na pracovním trhu i výší mezd bývají často překvapeny. I to je potom přivádí k myšlence IT outsourcingu. IT společnosti, které poskytují outsourcingové služby, většinou disponují určitou rezervou ve svých kapacitách a bývá pro ně i menší problém v případě potřeby nalézt na trhu práce další specialisty. Toho mohou firmy využít a outsourcovat oblasti, kde je nedostatek specialistů trápí nejvíce,“ dodává Jiří Zouhar.

Vyberte si správný model

Outsourcing IT specialistů má dva základní modely. Firma si může pronajmout pracovníky s potřebnými schopnostmi buďto pro spolupráci se svým interním týmem na určitém projektu, nebo může poptat například vytvoření určité části projektu za fixní cenu v dohodnutém čase (tzv. fix‑time fix‑price projekty). „Nejčastěji poptáváme vývojáře, primárně se zaměřením na JavaScript, kteří mají nějakou předchozí komerční zkušenost. Až na výjimky se nám osvědčilo začlenění externisty do menšího týmu se zkušeným team leaderem, který si je schopný outsourcované pracovníky řídit. A také se jako efektivnější ukázalo zapojení externistů do jednoho většího projektu. Pak počítáme spolupráci klidně i na roky,“ popisuje své zkušenosti s bodyshoppingem Hana Tomešová, HR manager společnosti Sprinx Systems, která si na projekty pro své zákazníky často najímá právě externí vývojáře a další specialisty.

Práce na dálku je samozřejmostí

Zatímco některé firmy požadují, aby externí specialisté pracovali fyzicky, osobně s jejich týmem, stále významnější část outsourcingu vývojářů se odehrává v režimu práce na dálku. To zpravidla není problémem u jasně ohraničených projektů s fixní cenou a časem realizace. Jenže v případě dlouhodobějších projektů, kdy externisté spolupracují se zaměstnanci, je vhodné nastavit pravidla pro komunikaci a spolupráci. Rovněž přitom více záleží na osobnostním profilu pronajatého pracovníka, který musí zapadnout do stávajícího týmu.

Ukazuje se přitom, že aktuálně je na trhu z koho vybírat, jak potvrzuje i Hana Tomešová: „Vnímám postupnou změnu v nabídkách externích kapacit. Ještě zhruba před rokem, jsme se v odpovědích na naše poptávky setkávali zejména s profily juniorů nebo lidí, kteří se do IT rekrutovali z jiných oborů. Dnes se nám při stejné poptávce dostávají do rukou profily seniornějších lidí v rámci podobné cenové hladiny. Vidíme tedy mírný přetlak nabízených kapacit v rámci outsourcingu IT specialistů.“

Softwarové firmy se dnes přetahují nejen o seniorní specialisty, ale také o vývojáře s minimem zkušeností.

Sektor IT přitom patří k oborům, kde se pracovníci neobejdou bez přinejmenším průměrné znalosti angličtiny. „Velké IT firmy dnes mají nadnárodní charakter a v jejich týmech se tak potkávají lidé z různých koutů světa. Angličtina je zde nezbytná pro komunikaci s kolegy a klienty, ale i pro porozumění samotným manuálům a dokumentaci k používaným programům,“ potvrzuje Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua Centrum. To současně znamená, že mnoho IT specialistů je schopných pracovat i pro zahraniční firmy – a naopak, že se čeští zaměstnanci zpravidla domluví se svými (outsourcovanými) kolegy ze zahraničí. Ve výsledku to přináší větší nabídku dostupných specialistů: „Velmi často nás v posledních měsících oslovují i evropští poskytovatelé outsourcingu vývojářů a dalších IT specialistů. Automaticky se přitom počítá s prací na dálku. Nárůst počtu takových nabídek jsme zaznamenali už během covidové pandemie a pozoruji i výraznější změnu za poslední rok,“ uvádí Hana Tomešová.

V souvislosti s globalizací se přitom nabízí i myšlenka offshoringu – nejčastěji v podobě outsourcování vývoje do zcela jiné části světa, typicky třeba do Indie nebo ještě dále na východ. Praktické zkušenosti ale ukazují, že taková forma spolupráce na dálku zpravidla velmi tvrdě narazí na nepřekonatelné kulturní rozdíly. Ve svém blogu o tomto způsobu získání nezbytných kapacit pro vývoj píše například Ondřej Šťastný, technologický šéf Mall Group, který si prošel i zkušeností s řízením vzdálených vývojových týmů z amerického ústředí společnosti Microsoft. „Offshoring vývoje do obřích vývojových center v zemích Středního a Dálného východu s sebou nese tak zásadní rozdíly v kulturách, že se často ukážou jako skoro nepřekonatelné. K nedorozuměním dochází typicky už při zadávání vývojových úkolů, kdy povaha lidí v těchto zemích často nepřipouští přiznat, že na daný úkol nemají potřebné znalosti a schopnosti nebo že jeho zadání jednoduše nerozumí,“ vysvětluje Ondřej Šťastný. A co víc, práce kvalitních vývojářů s bohatým zkušenostmi je dnes po celém světě už tak drahá, že se prakticky nevyplatí je najímat na dálku a řešit s tím spojené komplikace, jako je třeba už jen velký časový posun.

Práce v IT

Stáhněte si přílohu v PDF

Jak uřídit externisty?

Outsourcing vývojářů a dalších IT specialistů má ale také své nevýhody, především pokud jde o jejich motivaci a celkové sžití se s týmem, ve kterém už třeba za několik týdnů a měsíců nemusejí pracovat. A tak si například firmy, které využívají služby outsourcovaných externistů často a opakovaně, předem rezervují právě „svoje“ pracovníky, kteří se již s interním týmem dobře znají. I při krátkodobých projektech je přitom pro jejich hladký průběh a úspěšné dokončení nezbytné, aby si celý tým dobře rozuměl. „Vždy se zaměřujeme na dobře definovaná očekávání a zadání a také na to, aby daný člověk strávil nějaký čas přímo u nás, s naším týmem a zjistil, jak to v naší firmě funguje. Outsourcovaní specialisté pro nás zpravidla pracují na dálku, a proto je pro nás hodně důležité na začátku odladit všechny organizační a technické věci a mít šanci se poznat,“ dodává Hana Tomešová ze Sprinx Systems. Obecně je velmi důležité předat si ještě před zahájením spolupráce co nejvíc informací a otevřeně si říci, co (ne)čekat a jaké jsou pro obě strany nezbytné podmínky pro dosažení oboustranně výhodné kooperace.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Práce v IT.