Domácnosti, které dosud často nedosáhly na dotace, ve velkém využívají možnosti získat až 150 tisíc korun na energetická úsporná opatření v rodinných domech. Dotace přitom může pokrýt až 100 procent jejich nákladů. Stát chce jejím prostřednictvím pomoci lidem lidem s nízkými příjmy, na které nejvíce dopadá energetická krize a nemají našetřeno dost vlastních peněz.

V pondělí spuštěný program Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) slibuje snadné a rychlé rozdělení podpory, která má zafinancovat výměnu oken, dveří nebo zateplení stropu či fasády. Již za první dva dny si o dotaci požádalo přes dva tisíce z nich. Dohromady už žádají o více než čtvrtmiliardovou podporu z celkem 1,5 miliardy korun, kterou ministerstvo životního prostředí na program vyčlenilo. V případě jejího vyčerpání je připraveno částku navýšit.

„V dnešní energetické krizi jsme počítali s velkým zájmem, ale skutečnost ještě předčila naše očekávání,“ okomentoval zájem ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně.

Senioři, invalidní důchodci nebo domácnosti pobírající příspěvky na bydlení mohou provést rychlá opatření v rodinných domech či trvale obývaných chatách a chalupách. Pustit se do nich přitom mohou i svépomocí a nemusí mít našetřené žádné peníze. Na rozdíl od klasické Nové zelené úsporám se tato podpora vyplácí předem.

Na co lze získat podporu z programu Nová zelená úsporám Light.Na co lze získat podporu z programu Nová zelená úsporám Light.
Foto: MŽP

„Podporu až 150 tisíc korun pošleme zálohově ještě předtím, než se do stavebních prací pustí. Žádat je možné na dílčí opatření, například jen na výměnu oken, nebo zateplení různě kombinovat, což je z hlediska úspor samozřejmě nejefektivnější a lze tak ušetřit až 40 procent nákladů na vytápění,“ sdělil náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Zatím je podle něj nejpopulárnější kombinace výměny oken a dveří, často doplněná o zateplení fasády. „Žádosti chodí ze všech krajů, nejvíce ze Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Aktuálně také jednoznačně převažují žádosti podané před realizací úsporných opatření,“ informoval Hladík.

Na realizaci mají domácnosti jeden rok a žádat mohou i zpětně na opatření provedená po 12. září 2022. Dokumentů je potřeba minimum, v zásadě jen doklad o vlastnictví bankovního účtu, jednoduchý formulář odborného posudku, který s žadateli udělá bezplatný poradce, fotodokumentace stávajícího stavu a potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení. Ti, kteří mají renovaci už hotovou, doloží rovnou i zprávu o provedených opatřeních a fotodokumentaci realizovaného opatření. Žádost lze podat pouze elektronicky. 

Pro ty, kteří nevědí, kam se obrátit o radu, nemají počítač a neumí pracovat s internetem, funguje robustní celorepubliková poradenská síť proškolených odborníků z místních akčních skupin i konzultačních středisek EKIS, která aktuálně čítá přes 350 kontaktů. Poradci zdarma provází zájemce celým procesem od výběru vhodných úsporných opatření přes zajištění elektronické identity potřebné k podání žádosti a pomohou i se samotným podáním žádosti i konečným doložením provedeného úsporného opatření.

Všechny kontakty na poradce zájemci najdou na webu programu Nová zelená úsporám. „Smyslem poradenské sítě je, aby se k dotacím z NZÚ Light dostali opravdu všichni, kdo na ni mají nárok,“ vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Podle mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingové nebudou muset žadatelé na poradce nijak dlouho čekat. „Může se sice stát, že v některých lokalitách budou poradci vytížení více, v takovém případě ale může žadatel oslovit jakéhokoli jiného poradce, neplatí zde žádná místní příslušnost,“ sdělila HN Früblingová.

Lidem, kteří nemají přístup na internet a neorientují se v poradenské síti, doporučuje ministr Jurečka navštívit obecní úřad nebo úřad práce. „Ty jsou schopné žadatele správně nasměrovat a žádost za ně podat,“ sdělil Jurečka.

Na nový program už se snesla i kritika, právě kvůli elektronickému podávání žádostí. Podle některých lidí je zbytečně složité, a navíc neumožňuje přístup přes datovou schránku nebo bankovní identitu.

Podle Früblingové se na přístupu přes bankovní identitu pracuje. Funkční by měl být v průběhu ledna. „Bankovní identitu bohužel nemůžeme využívat automaticky jako některé jiné centrální orgány, legislativa nám to neumožňuje. Proto jsme tuto službu museli nejdříve vyjednat s komerčním dodavatelem této služby,“ sdělila HN Früblingová.

Co se přihlášení přes datovou schránku týče, tak to podle fondu není dostatečně bezpečné. „Pomocí datové schránky si ale může fyzická osoba aktivovat jeden z prostředků identity občana, mobilní klíč eGovernmentu,“ dodala Früblingová.

Program NZÚ Light je součástí kampaně Zkrotíme energie, která společně se zavedenými cenovými stropy a příspěvkem na bydlení pomáhá lidem zvládnout energetickou krizi.

„Díky této kampani radíme domácnostem, jak mohou energie šetřit okamžitě pomocí změny každodenních návyků, ale informujeme je i o finančních příspěvcích a dotacích, o které mohou žádat například právě v programu NZÚ Light,“ popisuje koordinátor kampaně Martin Sedlák. „V terénu nám s tím pomáhají také proškolení pracovníci sociálních služeb, krajských poboček úřadů práce a zástupci některých obcí, kteří dokážou nasměrovat na příslušnou místní akční skupinu nebo informační kancelář systému EKIS,“ doplňuje.

Vedle NZÚ Light plánuje ministerstvo životního prostředí více zpřístupnit i  klasickou Novou zelenou úsporám. „Budeme více cílit na nízko- a středněpříjmové domácnosti a na bytové domy. V řešení je podpora i formou zvýhodněných půjček a možnost předfinancování projektů, obdobně jako je tomu v NZÚ Light. Naším cílem je program ještě víc zjednodušit a otevřít ho většímu okruhu domácností,“ shrnul ministr Jurečka.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.