Po letech částečného opomíjení se na trhu finančních aktiv dostávají do popředí korporátní dluhopisy. Inflace, zvýšená volatilita energetických komodit, rusko-ukrajinský konflikt a předešlé ekonomické problémy spojené s covidem-19 zapříčinily růst obou základních složek výnosu.

V loňském roce úrokový výnos značně vzrostl a zatraktivnil firemní dluhopisy. Výnos rostl jak v bezrizikové složce, tak i na straně rizikové prémie. Bezriziková složka byla ovlivněna restriktivní politikou centrálních bank v podobě růstu základních úrokových sazeb, riziková přirážka představující pro investory požadovaný výnos nad bezrizikovými aktivy, jakými jsou například státní dluhopisy, reflektovala rostoucí riziko na finančních trzích.

Růst úrokového výnosu neznamená, že jsou na tom firmy pořád stejně a bez problému přinesou investorům pouze vyšší zisk. Spíše naopak, odráží sentiment trhu, zvyšuje emitující firmě závazek do budoucna a navyšuje riziko defaultu dluhopisu. Investor by se měl držet základní analýzy, kde hlavní parametry tvoří makroekonomické prostředí daného oboru podnikaní, konkurenční postavení, finanční data a v neposlední řadě podmínky dluhového instrumentu.

Mezi aktuálně atraktivní obory patří například těžaři ropy a plynu, energetické společnosti a na ně navazující firmy. Obory z tohoto segmentu trhu byly v minulých letech poměrně hodně podinvestovány, jelikož se na nich projevil pokles cen ropy a energií z covidových let. Minulý rok se nesl ve znamení silného růstu cen energií a ropy související s válkou na Ukrajině, došlo tak k výraznému růstu ziskovosti těchto firem.

S energetickými problémy současnosti a poptávkou po čistších zdrojích energie stoupá i poptávka po solárních panelech, kde se také může skrývat další zajímavá příležitost. Se stále zvyšující se potřebou digitalizace a postupným nástupem nové generace roste poptávka po cloudových řešeních a herním průmyslu, což vytváří dobré podmínky pro růst a stabilitu těchto společností.

S investicí do korporátních dluhopisů by se nicméně investoři měli stále držet základního principu investování, a to diverzifikace, a vždy vážit riziko a výnos. Ne vždy je vysoký výnos zárukou vysokých zisků, ale při dobrém výběru dluhopisu můžete dosáhnout zajímavého zhodnocení a bránit se tak aktuálně znehodnocení vašich úspor.