Aktivní podpora vědy a výzkumu může pomoci českým firmám i celé zemi udržet prosperitu i do budoucích let. Také proto se průmyslově‑technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada nově stává generálním partnerem prestižního ocenění Česká hlava a v jejím letošním, již 22. ročníku, ponese cena Industrie název Czechoslovak Group.

Aby společnost Czechoslovak Group dovedla na trhu udržet krok s konkurenčními firmami, rozhodla se směřovat část svých aktivit do podpory inovací. Ty jsou pro CSG jedním z hlavních pilířů, na nichž skupina staví. Firmy i celé divize v rámci CSG masivně investují do výzkumu i vývoje, aktivně spolupracují s vysokými školami. Z tohoto důvodu dává spojení s Českou hlavou průmyslové skupině českého podnikatele Michala Strnada smysl a rozhodla se soutěž podpořit. Partnerství projektu bude tříleté.

Česká hlava je nejprestižnější ocenění, jakého může vědec v Česku dosáhnout. Vyhlašuje se již od roku 2002 a mezi vítězi hlavní Národní ceny vlády Česká hlava jsou například profesor Antonín Holý, známý egyptolog profesor Miroslav Bárta nebo molekulární genetik profesor Václav Hořejší.

Věda a výzkum potřebují také soukromé investice

Cílem udělování ocenění je popularizace vědy, aby se široká veřejnost o řadě skvělých výsledků českých vědců dozvěděla. Zároveň si Česká hlava klade za cíl zprostředkovat soukromé investice do výzkumu a vědy a podporovat aplikovaný výzkum, který má potenciál přinést profit firmám i celé společnosti.

„Věda a výzkum jsou fascinující oblasti a v našich firmách do výzkumných a vývojových projektů investujeme nemalé prostředky. Zmíním například projekt vývoje vodíkové Tatry. Významných výsledků ale dosahují firmy naší letecké divize nebo například výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla Dako‑CZ. V minulém roce jsme v rámci dobročinných aktivit poprvé podpořili výzkumný projekt mimo naši skupinu, když financujeme výzkum v Ústavu hematologie a krevní transfuze zaměřený na léčbu akutních leukémií,“ říká Radim Ochvat, ředitel korporátních vztahů, komunikace a marketingu CSG.

Partnerství s tradičním oceněním Česká hlava je tak dalším logickým krokem ze strany CSG. Včetně toho, že se skupina přihlásila právě k ceně Industrie, udělované za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území Česka v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací. Laureátem ceny Industrie může být tuzemská nebo zahraniční právnická osoba se sídlem a činností v České republice a spolu s cenou získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou „Vyvinuto v ČR“.

Projekt Česká hlava

  • Česká hlava je nejprestižnější ocenění, jakého může vědec v tuzemsku dosáhnout. Nejlepším vědcům, výzkumníkům a inovátorům je předáváno ocenění Česká hlava v několika kategoriích již od roku 2002.
  • Mezi hlavní cíle České hlavy patří zprostředkovávat soukromé investice do výzkumu a vědy, podporovat aplikovaný výzkum spojováním s podnikatelskými subjekty, zajistit investorům informace potřebné k efektivní spolupráci se sférou vědy a výzkumu a stát se tržištěm poptávky a nabídky mezi výzkumem, vědou a soukromými investory.
  • Cena Industrie, jež ponese jméno skupiny Czechoslovak Group, se uděluje za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území České republiky v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací.
  • Od roku 2007 se v rámci České hlavy vyhlašuje podobná soutěž pro středoškolské studenty pod názvem České hlavičky. V oblasti českého středního odborného školství se každoročně vyhlašují Machři roku.

Nový Heyrovský, Wichterle i udržení konkurenceschopnosti Česka

„Je skvělé, že se finančně silná průmyslová skupina Czechoslovak Group zapojila do projektu Česká hlava. Těší mě to dvojnásob i proto, že jádrem podnikání CSG je i přes zahraniční expanzi v minulých letech neustále česko‑slovenské teritorium. Smyslem projektu Česká hlava je podporovat a popularizovat vědu, získávat pro ni prostředky i talenty tak, aby v české kotlině vyrostly nové osobnosti, jako byli Otto Wichterle, Jaroslav Heyrovský nebo profesor Antonín Holý, který mimochodem stál v roce 2002 u zrodu České hlavy,“ připomíná Václav Marek, ředitel společnosti Česká hlava Projekt.

Ve skupině Czechoslovak Group do vývoje nových produktů a do inovací masivně investují. Právě proto automobilka Tatra Trucks pracuje spolu s průmyslovými i akademickými partnery na projektu vodíkové Tatry. Firmy začleněné do divize CSG Aerospace zase v minulém roce prezentovaly řešení CSG Unmanned, které začleňuje drony do vzdušné přepravy. Společnost Dako‑CZ vyvinula elektromechanickou brzdovou jednotku, která využívá technologie „Brake By Wire“, tedy že k brzdění nepotřebuje stlačený vzduch ani olej. Dalších projektů napříč skupinou je celá řada.

„V rámci divize CSG Aerospace řadu let probíhá interní grantový systém, do něhož mohou firmy divize hlásit zajímavé projekty a usilovat o finanční podporu. Letos na tyto projekty bude z rozhodnutí majitele skupiny Michala Strnada alokováno 5 procent EBITDA divize. Aktivní jsou samozřejmě i firmy dalších divizí. Kromě toho naše společnosti spolupracují s vysokými školami a do naší strategie skvěle zapadá i nové partnerství s projektem Česká hlava,“ říká profesor Bohuslav Přikryl, viceprezident pro vědu a výzkum divize CSG Aerospace.

Společnost CSG

Czechoslovak Group je holding navazující na tradici československého průmyslu, který vlastní český podnikatel Michal Strnad. Podporuje rozvoj tradičních českých, slovenských i zahraničních společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu. Jeho součástí jsou například automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi a výrobce radarů Retia. Hlavními obory podnikání holdingu jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl.

V CSG jsou si ovšem také dobře vědomi, že nelze dělat všechno. „Zaměřili jsme se na rozvoj spolupráce s univerzitami v Česku, abychom účelově přenesli vědecké poznatky do společností skupiny a prohloubili vzájemnou spolupráci. Mezi definované strategické partnery patří mimo jiné České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Liberci či Univerzita Pardubice. Od akademické sféry zároveň očekáváme, že nám pomůže identifikovat budoucnost a připravit se na to, co nás čeká za deset či patnáct let,“ doplňuje Bohuslav Přikryl.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Czechoslovak Group. Text nevyjadřuje názor redakce. 

Text nevyjadřuje názor redakce