Jména nepodnikajících fyzických osob budou odstraněna z veřejných seznamů držitelů datových schránek. Nyní jsou údaje o držitelích schránek volně dostupné na webu datových schránek a v Národním katalogu otevřených dat. Dohodli se na tom představitelé Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a Digitální a informační agentury (DIA). Informovaly o tom v páteční tiskové zprávě.

Nepodnikající fyzické osoby si dosud schránky mohou zřizovat dobrovolně. Ke konci března jich mělo datovou schránku téměř 700 000. Naopak povinně musí od letoška datovou schránku mít živnostníci (OSVČ), ale i spolky nebo nadace. Dohromady ministerstvo vnitra zřídilo letos dva miliony povinných schránek. Celkově jich jsou více než čtyři miliony.

Podle ÚOOÚ byly otevřené datové sady se seznamy soukromých držitelů schránek přizpůsobeny pro neomezené stahování a kopírování, stejně jako pro další využití. Tato funkcionalita byla přitom dostupná komukoli, a to bez jakékoli kontroly nebo regulace takového užití. Úřad proto upozornil ministerstvo vnitra na to, že s ohledem na zásady zpracování osobních údajů podle GDPR je uveřejnění takového seznamu údajů nepřijatelné.

Agendu datových schránek od 1. dubna převzala Digitální a informační agentura, která zahájila kroky k odstranění této otevřené datové sady ze systému.

Otevřená data podle ÚOOÚ na jedné straně představují vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru, úřad však dlouhodobě poukazuje na nevhodnost tohoto způsobu zveřejňování, pokud jde o osobní údaje. Důvodem přitom podle něj není samotná otázka zveřejnění, protože otevřená data zahrnují údaje z veřejných rejstříků, ale následná libovolná a neomezená dispozice s celými datovými soubory, která podle názoru ÚOOÚ není slučitelná s ochranou osobních údajů.

Na společném jednání se zástupci ÚOOÚ a DIA rovněž dohodli na spolupráci při přípravě odpovídající úpravy stávající legislativy směřující ke zpřístupnění údajů o datových schránkách fyzických osob pouze uživatelům datových schránek. Téma zveřejnění a rozsah údajů související s datovými schránkami podnikajících fyzických osob přitom budou předmětem dalších jednání. Místopředseda vlády Ivan Bartoš (Piráti) již dříve uvedl, že chce do konce dubna předložit zákonnou iniciativu, která by umožnila vymazání těchto majitelů schránek z veřejného seznamu. Seznam podnikajících osob a firem ministerstvo musí zveřejňovat ze zákona.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.