Vybrané německé firmy už pět měsíců musí kontrolovat své dodavatele a subdodavatele, zda dodržují sociální, etické a ekologické standardy stanovené mezinárodními úmluvami. Povinnost vyplývající z nového zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích, tzv. Lieferkettengesetz, se od ledna rozšíří na další stovky podniků.

Brzy pak podobné požadavky zavede směrnice Evropské unie o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti, zkráceně nazývaná CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Jejich dodržování budou firmy kontrolovat, auditovat a nahlašovat v rámci ESG reportů – počítá s tím i připravovaná směrnice o nefinančním reportování.

Rizikové je zemědělství nebo těžba

Jinými slovy, na základě evropské legislativy budou velké podniky zodpovědné za udržitelnost nejen sebe samých, ale celého dodavatelského řetězce. Přestože jako hlavní rizikové sektory vnímá směrnice CSDDD především zemědělství, oděvní a těžební průmysl, její požadavky budou muset plnit i firmy z jiných oblastí, energetiku nevyjímaje.

Cíle CSDDD

Stanovit, aby společnosti zjišťovaly a snažily se předcházet závažným dopadům na lidská práva a životní prostředí v rámci jejich celého dodavatelského řetězce.

Po implementování této směrnice by mělo dojít například k zamezení nucené práce, dětské práce v zemědělství, odlesňování amazonského a indonéského pralesa, nuceného vysídlování lidí v rámci těžebních projektů a dalších negativních environmentálních a socioekonomických dopadů.

Podniky tak budou muset pravidelně hodnotit své dodavatele a subdodavatele, aby se ujistily, že se v jejich řetězci dodržují nároky na sociální a environmentální udržitelnost a dodržování lidských práv. Směrnice také stanoví závazné požadavky pro podniky, aby přijaly opatření k prevenci a odstraňování rizik, která by mohla ohrozit udržitelnost jejich dodavatelského řetězce. Zároveň klade důraz na osobní odpovědnost členů vedení podniků za tuto oblast.

Jedním ze zásadních prvků pro vybudování udržitelného dodavatelského řetězce bude bezpochyby transparentnost. Je jasné, že všichni účastníci tohoto řetězce budou muset sdílet data a mít vzájemný přístup k informacím o zdrojích a procesech ve své podnikatelské činnosti. Bez poskytování požadovaných údajů bude pro podniky složitější přístup k financování a jejich pozice na trhu bude velmi ztížená. Kdo se naopak přizpůsobí rychle, bude žádaným a vyhledávaným partnerem.

Pro koho to bude platit?

Společnosti s alespoň 500 zaměstnanci a čistým globálním ­obratem přesahujícím 150 milionů eur (cca 3,5 miliardy korun).

Společnosti s alespoň 250 zaměstnanci a čistým globálním obratem minimálně 40 milionů eur, pokud přinejmenším 50 procent obratu pochází z odvětví náročných na přírodní zdroje, především zemědělství nebo textilního průmyslu.

Budeme muset detailně znát desítky tisíc svých dodavatelů

Ve Skupině ČEZ proto dodavatelskému řetězci věnujeme náležitou pozornost – chceme být na evropskou legislativu včas připraveni. V našem případě to bude extrémně náročné: počet dodavatelů a subdodavatelů se pohybuje v řádech desítek tisíc, a to jak lokálních, tak i zahraničních.

Udržitelné finance

Stáhněte si přílohu v PDF

U každého z nich bychom měli teoreticky mít přehled o tom, jaký dopad má jeho činnost na životní prostředí – například emise skleníkových plynů, spotřeba energie, využití obnovitelných zdrojů či nakládání s odpady. Jak se chová ke svým zaměstnancům, tedy znát pracovní podmínky, ochranu zdraví, využívání dětské a otrocké práce a možnost být v odborech.

Bilaterální sdílení informací je v našem případě administrativně i časově téměř neuskutečnitelné a plnit budoucí legislativní požadavky individuální komunikací mezi každým článkem řetězce je nadlidský úkol. Proto bude nutná spolupráce a vytvoření dodavatelského ekosystému, ve kterém bude možné sdílet data jednou v rámci otevřené platformy.

Jako středoevropský ESG lídr chceme pomoci i našim dodavatelům a partnerům, aby jejich příprava na nová pravidla byla co nejjednodušší, jsme připraveni se aktivně podílet na vytvoření výše zmíněné sdílené platformy.

Článek nevyjadřuje názor redakce. Text vznikl ve spolupráci s firmou ČEZ.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Udržitelné finance.

Text nevyjadřuje názor redakce

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist