Podle mezinárodních agentur patří český energetický gigant ČEZ v nefinančním reportingu mezi čtvrtinu nejlépe hodnocených energetik v Evropě. Kateřina Bohuslavová, ředitelka udržitelného rozvoje ve Skupině ČEZ, říká, že si většina lidí spojuje energetiku hlavně s dopadem na životní prostředí. Sociální aspekt a transparentní řízení jsou podle ní pro udržitelný byznys přitom stejně důležité.

Vaše oddělení vzniklo před dvěma lety a věnuje se oblasti ESG. Vynaložené úsilí se odráží v hodnocení mezinárodních agentur, kdy vám řada z nich oproti loňsku zvýšila rating. Jakého hodnocení jste dosáhli?

Ratingových agentur v oblasti ESG je na trhu asi šedesát a každá má trochu jinou metodiku. Záleží tedy, na který konkrétní rating se ptáte. My za důležitý ukazatel momentálně považujeme CSR Hub. Ten sbírá data o našem ratingu od zhruba 30 významných mezinárodních zdrojů a na základě svého algoritmu je agreguje do jednoho ukazatele. Podle CSR Hubu jsme aktuálně na 87. percentilu. To znamená, že jen 13 procent firem je na tom s ESG ratingem lépe než my. Jde o globální agregátor, který porovnává asi přes třicet tisíc veřejně obchodovatelných firem na světě. Vývoj na trhu je velmi živý, neustále se mění a vyvíjí. V rámci Evropy pak v průměru patříme mezi čtvrtinu nejlépe hodnocených energetik.

A pokud bychom se podívali na některý z hlavních ratingů konkrétně?

Například u MSCI jsme se zlepšili o dvě kategorie z BBB do AA, tím jsme se dostali do kategorie lídrů. Naše hodnocení rizikovosti u Morningstar Sustainalytics se snížilo z vysokého na střední skóre rizikovosti; u Moody’s Analytics jsme poskočili do druhé nejlepší kategorie. Přitom u této agentury jsme se zlepšili pouze o dva body a na tomto příkladu bych ráda vysvětlila, jak složité hodnocení je. Díky těmto dvěma bodům jsme se zlepšili o kategorii výš do kategorie „robustní“, což ve skutečnosti odráží zlepšení ve zhruba šedesáti pěti parametrech. Významně jsme se u této agentury posunuli. Přitom jde o pouhé dva body a zároveň o obrovské množství práce. Jindy se může stát, že ratingová agentura změní metodiku. Přestože firma odvede kus práce a zlepší se v řadě parametrů, její rating se může kvůli zpřísnění kritérií i zhoršit. Proto raději pracujeme s agregátem, který různé nerovnosti vyvažuje.

Na co jste se zaměřili, abyste takového zlepšení dosáhli?

Určitě měla velký vliv komunikace. A to nejen s lidmi, ale především s umělou inteligencí. Protože ratingové firmy hodnotí tisíce společností, první čtení často dělá AI a my pro ni musíme být srozumitelní a také používat správná klíčová slova. Zároveň musíme být srozumitelní pro lidské hodnotitele, kteří nebudou každý údaj hledat dva dny, oni ho potřebují najít velmi rychle. Loni jsme proto spustili nový web přímo zaměřený na ESG, jenž cílí hlavně na externí zainteresované společnosti. Původně byl pouze v angličtině, postupně jsme ho překlopili také do češtiny. Vytvořili jsme datovou knihovnu, ve které je možné hledat informace podle různých kritérií. Knihovna umí také vygenerovat tabulku nebo graf s údaji za poslední tři roky a je dostupná veřejnosti. Na konci května ji rozšíříme o data z let 2018 a 2022.

Interně s ní pracují ale také kolegové anebo studenti, kteří si v ní dohledávají informace do diplomových prací. Snažíme se být co nejvíc otevření.

Jak velký tým se ESG a nefinančnímu reportingu věnuje?

Každý zaměstnanec Skupiny ČEZ má podíl na naplňování politiky ESG. Pokud jde o náš útvar, je nás aktuálně jedenáct a věnujeme se hlavně koordinaci, to znamená, že pomáháme ostatním kolegům fungovat v každodenní práci v souladu s principy udržitelnosti.

Zatímco řada firem otázky spojené s nefinančním reportingem odsouvá, ČEZ se naopak ujímá i dobrovolných iniciativ. Přihlásili jste se k Cílům udržitelného rozvoje podle OSN a také jste se stali první společností v Česku, která zhodnotila své podnikání podle doporučení #TCFD. Co vás k tomu vede?

Naše rozhodnutí zapojit se do mezinárodních iniciativ má několik úrovní. Vnímáme svou roli ve společnosti, chceme se chovat zodpovědně a být lídrem v celosvětovém měřítku. Také potřebujeme být atraktivní pro investory, kteří si vybírají na mezinárodním poli, kde vládne silná konkurence. Proto myslíme globálně a srovnáváme se s těmi nejlepšími.

Například doporučení TCFD – neboli Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem – se týkají řízení rizik, ale i příležitostí souvisejících s klimatickou změnou. Tato pracovní skupina firmy vyzývá, aby zanalyzovaly, jaká rizika by klimatické změny mohly mít po jejich podnikání či jaké příležitosti přinášejí, a převedly data do možných finančních dopadů. My jsme se stali první českým podporovatelem TCFD v listopadu 2021 a analýzu na základě několika možných scénářů vývoje klimatických změn jsme zveřejnili.

Předpokládám, že akční plány pro krizové situace jste měli zpracované i dříve. Nejsou pro vás mezinárodní iniciativy přece jen práce navíc?

Nemůžeme si dovolit říct „český zákon to nepožaduje, nemusíme to dělat“. Chceme mít robustní připravenost, nejen environmentální, ale i sociální při přechodu na nová řešení. Jsem přesvědčená, že klimatická změna přináší vedle rizik také nové příležitosti jako přechod na bezemisní zdroje, využívání nových technologií, jako je třeba vodík. Vývoj nových produktů a služeb nás bude něco stát, přinese nám však novou oblast, ve které můžeme být lídrem a generovat zisk.

Sladili jste svou strategickou VIZI 2030 s Globálními cíli #SDGs a zavázali se k podpoře šesti z celkem 17 vyhlášených cílů. Čeho přesně se týká a které cíle jste si vybrali?

Jde o udržitelné cíle, které nastavilo OSN pro období 2015 až 2030 a hlásí se k nim i Česko. Jde o to, abychom nežili na úkor budoucích generací ani třetího světa. My tento záměr sledujeme dlouhodobě, dřív jsme měli vybraných 14 cílů. Později jsme se rozhodli soustředit úsilí pouze na několik z nich, které můžeme ovlivnit nejvíce, a ty ostatní podporujeme nepřímo. Například dbát na čistotu vody v oceánech můžeme jako vnitrozemský stát zodpovědným nakládáním s vodou, která od nás v řekách odtéká.

Vybrali jsme dva cíle pro každé z písmen zkratky ESG. Pro oblast E se zaměřujeme na cíl 7 – dostupné a čisté energie, což je přesně v souladu se strategií Skupiny ČEZ „Čistá Energie Zítřka“. Pak je to cíl 13 – klimatická opatření, pro nás hlavně z pohledu dekarbonizace. Pro písmeno S jsme zvolili jako cíl 8 – důstojnou práci a ekonomický růst, dále jako cíl 10 – méně nerovností. Pokud jde o řízení firmy a písmeno G, pak chceme podporovat cíl 16 – mír, spravedlnost a silné instituce a cíl 5 – rovnost mužů a žen. Energetika jako tradičně mužský obor by rozhodně uvítala více žen.

Zmínila jste také nakládání s vodou, která je pro vás po palivu druhou nejvýznamnější surovinou. Co podnikáte v této oblasti?

Skupina ČEZ se jako první v Česku připojila ke globální iniciativě OSN zaměřené na hospodárné využívání vodních zdrojů – CEO Water Mandate. Doporučená opatření se týkají nejen využití vody v provozu, ale také dodavatelského řetězce, spolupráce s veřejnými institucemi nebo šíření osvěty. My jsme během posledních deseti let snížili spotřebu pitné vody v klasických elektrárnách o šedesát procent.

Když mluvíme o environmentálních otázkách, jak velký podíl elektřiny z vaší produkce dnes pochází z bezemisních zdrojů a o kolik jste se meziročně posunuli?

Je to téměř 62 procent a meziročně jsme se zlepšili o více než jedno procento. Nutno však podotknout, že loňský rok byl velmi specifický. Kvůli invazi na Ukrajinu bylo naší absolutní prioritou zabezpečit dodávky energií pro obyvatelstvo, takže jsme odložili plánované odstavení některých uhelných provozů. Přesto číslo přes šedesát jedna procent jasně ukazuje, že naše výrobní portfolio již dávno není postaveno na fosilních palivech.

V mezinárodní soutěži Women in Governance, Risk and Compliance jste získala první místo v kategorii ESG Manažerka roku. Je to významné ocenění, spolu s vámi soutěžilo dalších 400 žen v různých kategoriích. Jakou největší překážku ve své každodenní práci překonáváte?

Ocenění patří celé Skupině ČEZ a je to práce všech lidí u nás. Nejvíc si na tom vážím toho, že dostáváme ČEZ na evropskou mapu energetických lídrů. A pokud jde o ty překážky, já v práci téměř nenarážím na muže, kteří by ženy nepodporovali. Spíš cítím, že jsme pořád vnímáni jako východoevropská země. Vždy na to říkám, že Praha je na západ od Vídně. A pořád se pereme s image špinavé energetiky, přitom je to dávno jinak. Budujeme zelenou, čistou, stabilní a bezpečnou energetiku.

Také bojuji s nesrozumitelností oblasti ESG, která je plná zkratek a cizích slov. Čeká nás hodně práce vysvětlit zaměstnancům i veřejnosti, co to znamená a že to není nic nového pod sluncem. Naléhavost tématu udržitelnosti roste, ale zrovna v Česku přece můžeme stavět na baťovské tradici zodpovědného podnikání.

Článek vznikl ve spolupráci se skupinou ČEZ.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist